Zambak 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 166-176 3.Ünite

Konusu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 3 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Arkadaşlar ZAMBAK yayınları Dil ve Anlatım ders kitabı sayfa 166-176 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  1. Düşsel (Fantastik) Anlatım - Edat (İlgeç)

  Sayfa 166
  Hazırlık
  Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere kutucuklardan seçeceğiniz uygun kelimeleri yazınız.
  CEVAP: Şahlanmış bir at gibi duran adam, kendini daracık bir saha içinde esir ve hapsedil-miş hissediyor*du. Kurtulmak için tek bir ümidi kalmıştı. Her şeye rağmen ölümü göze alması gerekiyordu. Çünkü sadece annesi değil, ondan başka kendisini bekleyen bir yığın insan vardı.

  Metin inceleme
  1. "Robbie, Sihirli Elma, İki Güvercin Hikâyesi ve Hayal Dükkânı" isimli metinlerden hareketle düş*sel yazılardaki olay örgüsü, kişi, mekân ve zaman bütünleşmesinin özelliklerini belirtiniz.
  CEVAP: Düşsel yazılarda olay örgüsü; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünü olaylardan oluşur. Kişiler, çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler. turkeyarena.net Mekân; olağanüstü, düşsel öğelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir. Zaman belirli ya da belirsizdir. Bazen zaman ötesi nitelikler taşır.

  2. Yukarıdaki hikâye, masal, fabl ve şiiri inceleyerek düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini maddeler hâlinde yazınız.
  CEVAP:
  Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri:
  - Düşsel anlatımda konu ve olaylar; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.
  - Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü özelliklere sahip olabilir.
  - Mekân, olağanüstü, düşsel öğelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir.
  - Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler.
  - Düşsel anlatımda hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.
  - Daha çok di’ li veya miş’li geçmiş zaman kipi kullanılır.

  3. "Robbie" isimli hikâyede "robot", "İki Güvercin Hikâyesinde ise "güvercinler" kişileştirilmiştir. Ki*şileştirme ile anlatılan olayların özelliklerini bulunuz. Bunları defterinize yazınız.
  CEVAP: Kişileştirme ile anlatılan olaylar, aslında insanlar arasında var olan ya da olabilecek olaylardır. Genellikle bu tür olayların anlatımında amaç; insanlara ders vermektir.

  4. "Hayal Dükkânı" isimli şiirde şair, gerçek hayatta ulaşamayacağı ve elde edemeyeceği imkânları, bir çocuk olarak düş dünyasında nasıl dile getirmiştir? Anlatınız.
  CEVAP: Şair; yıldızlara ulaşmak, ulaşıp dünyadaki resmine bakmak, oradan aya geçmek ve ona misafir olmak, geçerken yanmayan kandilleri tek tek yakmak, Ay'ı avuçlarına almak, sonra oturup gecenin gündüzle dostluğunu görmek, saçlarını güneşin sarılığında taramak, hoşgörülü olma sırasının gündüze geldiğini görmek, bulutları kendine yatak, geceyi üzerime yorgan edinmek ve uyandığında şiirler mırıldanmak istemektedir.

  5. Düşsel anlatım hangi metin türlerinde kullanılmaktadır?
  CEVAP: Masal, fabl, hikâye, roman, şiir gibi sanatsal metinlerde kullanılır.

  6. Şiirde geçen altı çizili sözcüğün tek başına bir anlamı var mıdır? Niçin? Sebepleriyle belirtiniz.
  CEVAP: Şiirde geçen “için” sözcüğün tek başına bir anlamı yoktur. Çünkü bu sözcük edattır. Edat soylu sözcüklerin tek başına anlamı yoktur.

  7. Okuduğunuz metinlerdeki edatları bulunuz, bunların kullanılma nedenlerini açıklayınız.
  CEVAP:
  ROBBİE metnindeki edatlar: İle (boruyla, düzgünlükle, gözleriyle, hırsızlıkla, dikkatle, kolaylıkla, inatla, tavırla, kollarıyla, cesaretle, hızla), için, -e kadar, -e doğru, gibi, üzere. turkeyarena.net
  SİHİRLİ ELMA metnindeki edatlar: İle (söylemekle), mi, -e dair, için, -dan başka

  1.Etkinlik
  "Gökyüzünden bu güzel yıldızları sizin için topladım."
  Bu cümledeki "için" sözcüğünü çıkardığımızda cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olur? Cümlenin anlamı daralır mı, bozulur mu? Anlatınız.
  CEVAP: Bu cümleden “için” sözcüğünü çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulur.

  "için" edatının yerine başka kelime gelip gelemeyeceğini belirtiniz.
  CEVAP: "için" edatının yerine başka kelime gelemez. Ancak kendisinden önceki kelimeyi –e hal eki ile tekrar çekimlersek (“size”) aynı anlamı (aitlik) verebilir.

  "Sınavda kaldığından ağlıyor." cümlesinde altı çizili ekin yerine hangi sözcüğü getirebiliriz? Bu ek cümleye hangi anlamı katmıştır? Siz de edatların yerini tutan eklere örnekler veriniz.
  CEVAP: Sebep anlamı bildiren bu ek yerine, yine sebep anlamı bildiren “için” edatını getirebiliriz.

  2.Etkinlik
  Hazırlık ve İnceleme bölümlerinde verilen metinler “düşsel yazı”'dır. "Kış Çetin Geçecek" isimli hikâye ise "düşsel olmayan kurmaca bir yazı"dır. Düşsel yazılarla düşsel olmayan kurmaca yazıları te*ma ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçlan defterinize yazınız.
  CEVAP: Düşsel anlatımla oluşturulmuş yazılarda; tema, tamamen hayali unsurlardan oluşur. Düşsel olmayan kurmaca yazılarda ise; tema, konuyla ilgili olarak günlük yaşama ait, yaşanabilir özelliktedir.

  4.Etkinlik
  "-e" hâlindeki kelimelerle birlikte kullanılan "göre" edatının cümleye kattığı anlamları aşa*ğıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Bana göre böyle bir işe girişmemelisin. (görecelik)
  - Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. (Ölçü, miktar)
  - Gelen haberlere göre ikisi de suçsuzmuş. (yönünden)
  - Hüseyin. Ali'ye göre biraz gençtir. (karşılaştırma)

  5.Etkinlik
  Yalın hâldeki veya "-e" hâlindeki kelimelerle birlikte kullanılan "kadar" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Kardeşi kadar bu işe uygun değil. (karşılaştırma)
  - Fotoğrafınızı görünce sizleri görmüş kadar oldum. (ölçü)
  - Eşyaların fiyatı üç bin kadar tutmuş. (yakınlık)
  - Akşama kadar senin gelişini bekledik. (zaman)
  - Çocuk, okula gidene kadar bir şiir ezberlemiş. (mesafe)

  6.Etkinlik
  Yalın hâldeki veya iyelik eki almış kelimelerden sonra kullanılan "için" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boş bırakılan yerlere yazınız.
  CEVAP:
  - Derse geç geldiği için anlatılanları dinleyemedi. (sebep)
  - Bunu sizin için aldık. (aitlik)
  - Kitap için bir milyon vereceksiniz. (fiyat)
  - Bizim için ne diyorlar? (hakkında)
  - Vatanımız için her şeyimizi feda ettik. (uğruna)
  - Fakirlere yardım etmek için para biriktiriyormuş. (amaç)

  8.Etkinlik
  CEVAP:
  Genellikle "-le/-la" şeklinde ek olarak kullanılan ve bitişik yazılan "ile" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  - Kastamonu'ya otobüsle gidersen iyi olur. (araç)
  - Çocuklar buraya anneleriyle geldiler. (beraberlik)
  - Öfkeyle kalkan zararla oturur. (durum)
  - Sabahlan tren gürültüsüyle uyanırız. (neden)

  "Kastamonu'ya otobüs ile tren gider." cümlesinde "ile"nin görevi nedir? Hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilen kelimeleri tespit ediniz. turkeyarena.net Bunları örneklendiriniz.
  CEVAP:
  Bu cümledeki “ile” bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Çünkü “ile”nin yerine “ve” bağlacı getirilebiliyorsa “ile” bağlaçtır, getirilemiyorsa edattır.
  Örneğin; “Kastamonu’ya otobüs ile gidilir.” cümlesinde “ile” yerine “ve” bağlacı getirilemediği için “ile” edattır.
  Türkçede “yalnız” ve “ancak” sözcükleri de hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda bu sözcüklerin yerine “fakat” bağlacı getirilebilirse bağlaçtır, getirilemezse edattır.
  Örneğin; “Bu soruyu yalnız ben çözebilirim.” cümlesinde “yalnız” sözcüğünün yerine “fakat” getirilemediği için edattır. “Bizimle gelebilirsin; yalnız yaramazlık yapmayacaksın.” cümlesinde ise “yalnız” sözcüğünün yerine “fakat” bağlacı getirilebildiği için bağlaçtır.

  10.Etkinlik
  Genellikle mastar hâlindeki eylemlerden sonra kullanılan "üzere" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Kütüphaneye gitmek üzere evden çıktı. (amaç)
  - Bu kitabı geri vermek üzere alabilirsin. (şart, koşul)
  - Acele edelim, otobüs kalkmak üzere. (zaman, yakın olma)
  - Bu yazıyı daha önce yazıldığı üzere yeniden düzenledim. (gibi)

  11.Etkinlik
  "Ancak" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez için*deki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Son söyledikleri ancak bir meleğe ait olabilirdi. (sadece)
  - Bu yakıt bize ancak iki ay yeter. (olsa olsa)
  - Bugün çıkmışlarsa aksama ancak gelirler. (belki)

  12.Etkinlik
  "-e" hâlindeki kelimelerle birlikte kullanılan "karsı" edatının cümleye kattığı anlamlan aşa*ğıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Şiire karşı ilgisi yok denecek kadar azdı. (hakkında)
  - Fırtına sabaha karşı yeniden başladı..... (doğru, sularında)

  13.Etkinlik
  "Sanki" edatının cümleye kattığı anlamlan aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez için*deki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Sanki bahar gelmiş. (gibi, benzetme)
  - Sanki suç benimmiş de bana öyle davranıyorlar. (inanmama)
  - Sanki aldın da ne kazandın? (uyarı, kızma)

  14.Etkinlik
  "gibi" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek ilgili boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Benzerlik anlamı katar: “Aslan gibi çocuk.”
  - Zaman anlamı katar: “Çantasını aldığı gibi kendini sokağa attı.”
  - Eşitlik anlamı katar: “Olayı görmüş gibi oldum.”

  15.Etkinlik
  "-den" hâlindeki kelimelerle birlikte kullanılan "beri" edatının cümleye kattığı anlamları aşağıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Akşamdan beri seni bekliyorum. (zamanın başlangıcı)
  - Köyden beri sizi takip ediyorum. (mekânın başlangıcı)

  16.Etkinlik
  "Beri" sözcüğü aşağıdaki cümlelerde farklı görev ve anlamlarda kullanılmıştır. Bu cümle*lerin yanındaki kutucuklardan "beri" sözcüğünün görevini işaretleyiniz.
  CEVAP:
  - Biraz beriye gelir misin? isim sıfat zarf edat
  - Dağın beri yakasında bizim tarla var. isim
  sıfat zarf edat
  - Beri gel barışalım. isim sıfat
  zarf edat
  - Yıllardan beri hep bu haberi bekledik. isim sıfat zarf
  edat

  17.Etkinlik
  "-e" hâlindeki kelimelerle birlikte kullanılan "doğru" edatının cümleye kattığı anlamları aşa*ğıdaki kutucuklardan seçerek parantez içindeki boşluklara yazınız.
  CEVAP:
  - Arabamız ovaya doğru yol alıyordu. (mekâna yönelme)
  - Akşama doğru şenlikler yine başlayacak. (zamana yakınlık)

  18.Etkinlik
  "Doğru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerde farklı görev ve anlamlarda kullanılmıştır. Bu cüm*lelerin yanındaki kutucuklardan "doğru" sözcüğünün görevini işaretleyiniz.
  CEVAP:
  - Doğru konuşmak her insanın görevidir. ısım sıfat zarf edat
  - Doğru cevabı bulmak için çok uğraştı. isim sıfat zarf edat
  - Tahtaya bir doğru çiz, dedi. isim sıfat zarf edat
  - Adam eve doğru koşmaya başladı.isim sıfat zarf edat

  19.Etkinlik
  Canım Kitap
  Kitap, bizi avuttuğu üzere
  (gibi) yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne gibi (kadar) azdır! Oy*saki şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksik*liklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek göre (için) roman veya şiir okuduğunu sanmıyorum. turkeyarena.net Sanatçı bir şey*ler öğretmek, bazı doğruları göstermek amacıyla yazmıştır ki okuyucu öğrenmek kadar (üzere) okusun! Fikir eseriyle sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada!
  Kitabın Tılsımlı Sarayı Yukarıdaki metinde altı çizili edatlar yanlış kullanılmıştır. Yanlış kullanılan edatların yerleri*ne doğru kullanımlarını yazınız.
  CEVAP: (Cevap metin üzerinde verilmiştir.)

  Metindeki "ve, ile" kelimelerinin yerine virgül ve noktalı virgül getirilebilir mi? Niçin?
  CEVAP: Getirilebilir; çünkü virgül ve noktalı virgülün cümledeki görevi, “ve, ile” bağlaçlarının bağlama görevini yerine getirmektir.

  Edatların cümle içerisinde nasıl grup oluşturduğunu yukarıdaki etkinliklerden hareketle açıklayınız.
  CEVAP:
  Edatlar; genellikle kendilerinden önceki sözcüklerle anlam ilgisi kurarak ve grup oluşturarak sıfat ve zarf görevi üstlenebilmektedir.
  Örneğin; “gibi” edatı aşağıdaki cümlelerde iki farklı görevde kullanılmıştır:
  “Adam, arı gibi çalışıyor.” cümlesinde “gibi” edatı “arı” ismiyle anlam ilgisi kurarak grup oluşturmuş ve bu edat grubu cümlede “çalış-“ fiilini belirttiği için zarf göreviyle kullanılmıştır.
  “Senin baban arı gibi bir adam.” cümlesinde ise “gibi” edatı yine “arı” ismiyle anlam ilgisi kurarak grup oluşturmuş ve bu kez bu edat grubu cümlede “adam” ismini nitelediği için sıfat göreviyle kullanılmıştır.

  Edat gruplarının cümlelerdeki görevleri nelerdir?
  CEVAP: Edat grupları cümlelerde genellikle sıfat, zarf ya da edat görevi üstlenmektedir.
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  Ölçme ve Değerlendirme
  A. Düşsel anlatımla oluşturulmuş metinler ve edatlarla ilgili aşağıdaki bilgi ve yargıları doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
  (Y) Düşsel anlatımla oluşturulan metinlerde abartı yoktur, sosyal yaşam tüm gerçekliğiyle gözler önüne serilir.
  (D) Düşsel anlatımda olaylara karışan insanlar ve diğer varlıklar oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazı­ları insanüstü ve doğa dışı varlıklardır: cinler, periler, devler, ejderhalar...
  (D) Duyduğumuz, okuduğumuz olayların hepsine "yaşanmıştır" diyemeyiz; bir kısmı düşsel âlemin imkânlarıyla tasarlanmış olabilir.
  (D) Düşsel anlatımla yazılan destanlarda, fabllarda ve özellikle masallarda zaman, değişik düzenle­melerle hızla geçer.
  (D) Masallarda adı geçen Kafdağı, düşsel anlatımın bir mekânıdır. Dış dünyada bir gerçekliği yok­tur. Zümrütten yapılmış, gökyüzüne renk veren, her köşesi ayrı bir yapı taşıyan masal dağıdır.
  (D) Masallarda genellikle hayalî bir padişah, Keloğlan, peri kızı, cinler, periler, cüceler, devler, cadı­lar, akıllılar, deliler, haksızlıklar, kötülükler, bu kötülüklere karşı direnen yiğit, bu yiğidi destekle­yen halkın yaşadığı olaylar yer alır ve sonunda haklının üstün geldiği anlatılır.
  (Y) Düşsel anlatımdan yalnızca masallarda yararlanılır.
  (D) Edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında eksiklik, daralma ve bozukluk ortaya çıkar.
  (D) Edatlar yalın hâlde kullanılabildikleri gibi kendinden önceki kelimelerle grup da oluşturulabilir. Bazı edatlar ise ancak hâl ekleri ile birlikte kullanılabilir.
  (D) Edatlar isimlere getirilen ekleri alarak isim gibi kullanılabilir.
  (Y) Yazarın amacı, bir düşünce veya tezi savunup bu konudaki haklılığını kanıtlamaktır.
  (D) Yazar, bir olayı veya durumu okuyucuya bütün özellikleriyle duyurmak için hayal unsurundan yararlanır.
  (D) Masal, fabl, hikâye veya şiirde kurulan hayaller; okuyucunun metni, sanatçının da zihninde uyanan duygu ve düşünceyi algılamasını sağlar.
  (D) İnsanlar bazen hayal gücünü kullanarak yaşadıkları dünyanın şartlarını değiştirip rüyalardakine benzer fantastik bir ortam oluşturabilir.
  (D) Masallarda olayların geçtiği mekânlar gerçekten mevcut olan yerler değildir. turkeyarena.net Mekân masala öz­gü düşsel bir ülkedir.
  (D) Varlıklar, olağanüstüye gerçeklik duygusu verebilmek için düşsel anlatım dünyasında insanlar gibi yaşatılır.
  (Y) Yazar, zaman zaman dünya ve siyaset görüşlerini aktarır.
  (D) Yapıyı meydana getiren öğeler arasındaki ilişki değişmez. Değişiklik, iletişime katılan öğelerin farklılığında aranır.
  (D) Okuduğumuz roman ve öykülerde, seyrettiğimiz oyun ve filmlerde anlatılan olayların bir kısmı düşsel anlatımla tasarlanmıştır: "fabl" ve "masal"larda ise anlatılan olayların hepsi düşsel anla­tımın örnekleridir.
  (D) Düşsel anlatımın ve hayal gücünün imkânları kullanılarak, yaşanan mekân ve zaman aşılarak kısa süreliğine de olsa fantastik bir âleme yolculuk yapılmış olur.

  B. Aşağıdaki cümlelerde geçen edatların altını çiziniz ve hangi anlamda kullanıldıklarını boş bırakılan yerlere yazınız.
  1. Bu sıcacık yerde sabaha kadar rahat rahat uyuyabilirdi. (miktar)
  2. Öğrenimini hayırseverlerin yardımıyla sürdürüyor. (sayesinde)
  3. Kasabada sadece Rıfat'ın sohbetine doyum olmuyordu. (tek, yalnız)
  4. Diğer çocuklara göre daha akıllı ve usluydu. (karşılaştırma)
  5. Bahçede güllere karşı oturmuş, kahve içiyordu. (mekân)
  6. Naci'den hafta sonu vermek üzere biraz borç para aldım. (şart, koşul)
  7. Ve yalnızlık, bir bardak çay kadar yalnızlık. (benzerlik)
  8. Kötüler olmasaydı iyilerin değeri bilinir miydi? (soru)
  9. Bir derdi oldu mu beni buluyor. turkeyarena.net (zaman)
  10. Dünyada ölümden başka her şey yalan. (karşılaştırma)
  11. Kışın buradaki hava çok sert değil. (olumsuzluk)
  12. İstanbul'a gelince yalnız benim dediklerimi yapacaksın. (sadece, tek)
  13. Okula son model arabasıyla geldi. (araç, vasıta)
  14. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. (benzetme)
  15. Çocuğu kolundan tuttuğu gibi okula götürdü. (zaman)
  16. Eleştirmenimiz bu kitap için yorum yapmaktan kaçındı. (ilgili)
  17. Tahir ancak babasının sözünü dinler. (sadece, tek)
  18. Tarhana çorbasını kimse annem kadar güzel yapamaz. (karşılaştırma)
  19. Kardeşinden haber alıncaya kadar gözüne uyku girmemiş. (zaman)
  20. Beklediğimiz misafir sabaha karşı geldi. (zaman)
  21. Seni hiç unutur muyum? (soru)
  22. Bu sınıfta Ariften sonra en çok Aykut sevilir. (karşılaştırma)
  23. Soluduğumuz hava değil, elemdi akşamlan. (olumsuzluk)
  24. Elindeki kitabı sabahtan beri bitiremedi. (zaman)
  25. Okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiyeye gitti. (amaç)
  26. Vakit geç olduğu için bu gece amcamlarda kaldım. (sebep)
  27. Babasının dediğine göre bu yaz köy kalabalık olacakmış. (açıklama)
  28. Sonsuza dek mutlu olarak yaşadılar. (miktar)
  29. Ona yardım etmeme rağmen yüreğimdeki ağırlık silinmedi. (karşın)
  30. İyi bir öğrenim görmek üzere yurt dışına çıktı. (amaç)

  C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1. "Gerçekte yaşanmamış, görmediğimiz, duymadığımız bazı olayları, hayal gücümüzü kul­lanarak tasarlayabiliriz. Geçici bir hayata ve sı­nırlı bir güce sahip olan biz insanlar, sonsuz bir isteme duygusuyla da donatılmışızdır. …….bazen gerçek hayattan çıkıp hayal dünyasına doğru bir yolculuk başlatabiliriz."
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Tartışmacı anlatımla
  B) Açıklayıcı anlatımla
  C) Düşsel anlatımla
  D) Kanıtlayıcı anlatımla
  E)Öğretici anlatımla

  2. "Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor."
  "İle" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bu cümledekiyle aynı görev ve an­lamdadır?
  A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızda­ki yeri ve önemi yadsınamaz.
  B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir.
  C) Sinekli Bakkal ile Tatarcık. Halide Edip’in toplumsal konulu iki romanıdır.
  D) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.
  E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülme­ce sayfası ile spor haberleridir.

  3. Düşsel anlatım ile ilgili aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır?
  A) Tümüyle düş gücünün ürünü olan, ger­çeklikle ilgisi bulunmayan, sunduğu evreni inandırıcı kılma yolunda bir kaygı taşıma­yan anlatım düşsel anlatımdır.
  B) Düşsel anlatımın unsurları düşsel evrende oluşturulur.
  C) Hayalin ön planda olduğu ve gerçek dün­yanın mantığı söz konusu olmadığı için düşsel anlatımda her türlü olağanüstülük­ler normal kabul edilir.
  D) Düşsel anlatımda hayatın tüm gerçekleri, sosyal problemler ve bunların çözüm yolla­rı sanal olanaklardan da yararlanarak oku­yucuya sunulmaktadır.
  E) Düşsel anlatımlarda iyi-kötü, zengin-yoksul, güzel-çirkin gibi karşıtlıklar ön plana çıkarılır.

  4. Bu öyküde, ölülerin canlandığı bir sahne yer almaktadır. Yazar bu sahneyi çıkarsa ve "kah­ramanların vücutlarını öpen sayısız kırmızı ke­lebek" imgesini "vücutları kana bulandı" gibi sıradan bir ifadeyle değiştirseydi belki öykü­nün tadı azalır, fantastik boyutu kaybolurdu. Ama öykü, anlamından ve temasından hiçbir şey yitirmezdi. turkeyarena.net İyi bir fantastik öykü de böyle olmalı. İçinden hayal gücünü çıkardığınızda kalan metin hâlâ eskisi kadar okunurluğunu koruyorsa, işte o, iyi bir edebiyat yapıtıdır.
  Bu parçada, iyi bir fantastik edebiyat yapı­tında bulunması gerekli niteliklerden han­gisine değinilmemiştir?
  A) Düşsel öğeler üzerine temellenmesine
  B) Klişe sözlerin yeni çağrışımlarla biçimlendirilmesine
  C) Anlatımla anlatılan arasında bağıntı bulun­masına
  D) Güçlü bir içeriğinin olmasına
  E)Öğretici bir yönünün bulunmasına
   

Sayfayı Paylaş