Zambak 10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 106-118 3.Ünite

Konusu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 31 Ekim 2011 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Arkadaşlar ZAMBAK yayınları Dil ve Anlatım ders kitabı sayfa 106-118 arası yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Lütfen eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum ekleyerek belirtiniz.

  C. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir (Adıl)

  Sayfa 107
  Hazırlık
  Metindeki boşlukları parantez içindeki uygun sözcüklerle doldurup tekrar okuyunuz.
  CEVAP:
  O gitti bilmem nereye? Galiba Plevne'ye gitti ve gelmedi. Ve bir daha hiç gelmedi.
  Ben, bundan yirmi sene evvel, bugün sizin olduğunuz gibi, ey aziz kardeşlerim, bir şehidin yetimi olmuştum. Benimki de sizinkiler gibi hayatını barut dumanına sarmış, gitmişti. Bugünkü siz, yirmi sene ev­vel bensiniz; ben, sizin hissiyatınızı, bütün ruhunuzu bilirim. Ben o yaranın samimi bir aşinasıyım. O yarayı seviniz; o, sizin ebedî bir nişane-i iftiharınızdır. Söyledim, söyledim, çocukluğumun bütün kalb-i melulünü söyledim. turkeyarena.net Çünkü herkes size vermek istiyor; ben, sizden olmak, âlâmınıza iştirak etmek su­retiyle sizin derdinizin bir kısmını almak istiyorum.
  Cenap SAHABETTİN

  Bu kelimelerin metindeki işlevini ve iki metin arasındaki anlam farkını belirtiniz.
  CEVAP: Bu kelimeler ismin yerini tutan kelimelerdir, yani zamirdir ve anlamlıdır. Bunlar cümleden çıkarıldığında cümlenin ya anlamı değişir ya daralır ya da anlamsızlaşır.

  Metin İnceleme
  1.Metin
  1. "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor" şiiriyle yukarıdaki şiiri karşılaştırınız. Bu iki şiirde aynı duygu yoğun­luğunu bulabildiniz mi? Niçin?
  2. Lirik anlatım türünün özelliklerini yazınız. Lirik anlatımın diğer anlatım türlerinden en önemli far­kını belirtiniz.
  CEVAP:
  - Coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.
  - Aşk, ayrılık, hasret, özlem, gurbet, dini hassasiyet gibi duygusal konular işlenirken kullanılır.
  - Okurun duygularına, kalbine seslenir.
  - Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
  - Sanatsal özellikler sergilenir. turkeyarena.net
  - Dil, “heyecanı dile getirme” işlevinde kullanılır.
  - Daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro ve deneme türlerinde kullanılır.
  - Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; coşku ve heyecana bağlı anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.
  3. Yukarıdaki şiirde ismin yerini tutan kelimeler kullanılmış mıdır? Bunların metindeki görevi nedir?
  CEVAP: Yukarıdaki şiirde ismin yerini tutan kelimeler: ben, sana, seni, kimseler.

  Sayfa 108
  1. Şiirde kelime ve cümle seviyesindeki tekrarları bulunuz. Bunların anlatıma ne kazandırdığını tar­tışınız. Sonuçları sınıfta belirtiniz.
  CEVAP:
  Cümle seviyesindeki tekrarlar:
  - ben sana mecburum
  - bilemezsin
  - bilmiyor
  Kelime seviyesindeki tekrarlar:
  - ne vakit bir
  2. Her iki şiirde (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor- Ben Sana Mecburum) heyecan, mutluluk veya mut­suzluk ifade eden; dini duyarlılık, derin düşünce, yüceltme gibi hâlleri dile getiren söz ve söz öbekleri var mıdır? Belirtiniz. Varsa bunların özelliklerini açıklayınız.
  CEVAP: “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” isimli şiirde aşağıdaki mısralar dini duyarlılık ve yüceltme hallerini dile getirmektedir:

  Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
  Yattığı toprak belli.
  Tuttuğu bayrak belli.
  Kim demiş meçhul asker diye?

  Bir el ki; ahretten uzanmış,
  Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler!
  Öpelim temizse dudaklarımız, turkeyarena.net
  Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.

  Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler.
  Geri gitsin alkışlar geri,
  Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

  “Ben Sana Mecburum” isimli şiirde aşağıdaki mısralar ise ihtiras (tutkunluk) derecesindeki aşkı ve mutluluk hallerini dile getirmektedir:

  ben sana mecburum bilemezsin
  adını mıh gibi aklımda tutuyorum
  büyüdükçe büyüyor gözlerin
  ben sana mecburum bilemezsin
  içimi seninle ısıtıyorum

  Aynı şiirdeki şu mısralar ise mutsuzluk halini dile getirmektedir:
  ne vakit bir yaşamak düşünsem
  bu kurtlar sofrasında belki zor


  3. Bu şiirler okuyucuya bilgi vermek için mi, okuyucunun duygularını harekete geçirmek ve okuyu­cuya edebi zevk tattırmak için mi yazılmıştır? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
  CEVAP: Bu şiirler okuyucunun duygularını harekete geçirmek ve okuyu­cuya edebi zevk tattırmak için yazılmıştır.
  4. Şiirlerde kimin duygularından söz ediliyor, şiir kime hitaben yazılmıştır? Duygular nasıl ve niçin yo­rumlanmıştır?
  CEVAP:
  -Birinci şiirde dini ve tarihi hassasiyeti olan bir vatandaşın, ikinci şiirde ise aşkı ihtiras derecesine varmış olan bir aşığın duygularında söz ediliyor.
  -Birinci şiir şehit düşmüş askerlere, ikinci şiir ise sevgiliye hitaben yazılmıştır.
  5. “Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.” “içimi seninle ısıtıyorum” “Bulutlar parçalanıyor” gibi ifadelerin farklı duygu değerleri var mıdır? Metinden hareketle açıklayınız.
  CEVAP: Bu ifadeler, âşığın sevgiliye bağlılığını, tutkunluğunu, onun adının bile onun için ne kadar kıymetli olduğunu dile getiriyor. turkeyarena.net
  6. Şiirde ilk anlam değeri dışında kullanılmış kelimeler var mıdır? Metinden örnekler vererek açıkla­yınız.
  CEVAP:Şiirde ilk anlam değeri dışında, yani mecaz anlamda kullanılmış olan kelimeler şunlardır:
  Aklımda tutuyorum, büyüyor gözlerin, içimi seninle ısıtıyorum, ağaçlar sonbahara hazırlanıyor, saçlarını götürüyor, kurtlar sofrası, ellerimizi kirletmeden.

  2. Metin
  10. Metindeki cümlelerin kuruluşunda ve cümleler arasındaki ilişkilerde nelere dikkat edilmiştir?
  CEVAP: Anlamın parçanın bütününden kopup gitmemesine, önceki cümle ve yargıyla bütünlük içinde olmasına ve birbirini çağrıştıracak anlam ilgisi içinde olmasına dikkat edilmiştir.
  11. Metinde "O sanki sessizlikten ürkmüş." cümlesindeki "o" sözcüğü "Namık Kemal" isminin ye­rini tutmuştur. Metinde isimlerin yerini geçici olarak tutan sözcüklerin kullanılma nedenlerini açıklayınız.
  CEVAP: Metinde devamlı aynı isimleri kullanmak suretiyle itici olmamak için bu isimlerin yerini tutan kelimeler (zamirler) kullanılmıştır. Örneğin; Namık Kemal konuşurken her defasında adını söylemesi hem zor hem de itici olacaktı. Oysa bunun yerine “ben” zamirini kullanması anlatım açısından daha kolaydır.
  12. Bu sözcüklerin yerlerine gerçek isimlerini koyup metni yeniden okuyunuz ve anlatımda ne gibi değişikliklerin olduğunu belirtiniz.
  13. Metinlerde isimlerin yerini tutan sözcüklerin cümledeki işlevini ve neden kullanıldığını açıklayınız.
  CEVAP: Bu kelimelerin cümledeki işlevi zamirdir. Zamirler, anlatıma zenginlik katmak ve kolaylık sağlamak için kullanılır.
  14. Metinlerde isimlerin yerini belli belirsiz tutan sözcükleri bulunuz. Bunların ifadeye neler kazandır­dıklarını belirtiniz.
  CEVAP:
  1.metinde ismin yerini belli belirsiz tutan sözcük (belgisiz zamir): kimseler
  2.metinde ismin yerini belli belirsiz tutan sözcük (belgisiz zamir): şey
  15. Metinlerde hangi şahıs zamirinin daha çok kullanıldığını belirtiniz.
  CEVAP: 1.metinde “ben” ve “sen” şahıs zamirleri; 2.metinde ise “ben”, “siz” ve “o” şahıs zamirleri kullanılmıştır.
  16. Bu çeşit anlatımlar daha çok hangi metin türlerinde kullanılmaktadır?
  CEVAP: Bu çeşit anlatımlar (lirik anlatımlar) daha çok şiirlerde kullanılmaktadır.
   


 2. BaRıŞ Well-Known Member

  Sayfa 109
  1.Etkinlik
  “Ben Sana Mecburum” adlı şiirden aşağıda verilen özelliklere uygun dizeleri tabloya yazınız. Bu tarz kullanışların anlatımı nasıl etkilediğini tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
  CEVAP:
  Devrik cümleler:
  -bir şileb sızıyor ıssız gözlerinden
  -içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
  Eksiltili cümleler:
  -kaldırımlarda yağmur kokusu…
  Soru cümleleri:
  -bu şehir o eski İstanbul mudur?
  Kısa cümleler:
  -kimseler bilmiyor
  -kırılmışsın
  -telaş içindesin
  -bütün ıslanmışsın
  -tüylerin ürperiyor
  -belki körsün
  İlk anlamı dışındakullanılan sözcükler:
  -tutuyorum
  -büyüdükçe
  -ısıtıyorum
  -hazırlanıyor
  -içindesi

  2.Etkinlik
  “Ben Sana Mecburum” adlı şiiri ve aşağıdaki nesri tabloda karşılaştırınız. Metinlerin benzer ve farklı yönlerini tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
  CEVAP: Cümleler:
  Duygu, çağrışım ve imge değeri bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Aşk ve ihtiras (tutkunluk) ön planda. Aşkı ve ihtirası çağrıştıracak kelime ve imgeler var.
  2.Metin (Nesir): Duygu, çağrışım ve imge değeri yok. Açıklayıcı anlatım özellikleri var.
  Ahenk öğeleri bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Şiir olduğu için ahenk özellikleri (redif, kafiye) var.
  2.Metin (Nesir): Ahenk özellikleri yok.
  Dil ve yapı özellikleri bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümleler, eksiltili cümleler ve kısa cümleler de kullanılmış. Yüklemler daha çok mecazi anlamda kullanılmış. turkeyarena.net
  2.Metin (Nesir): Düz (kurallı) ve uzun cümlelerden oluşmuş.
  Sanat özellikleri bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılmış: Abartma, benzetme, istiare, kişileştirme, tekrir, … gibi sanatlar.
  2.Metin (Nesir): Öğretici ve açıklayıcı bir metin olduğu için sanatsal özellikler yok denecek kadar azdır.
  Tema bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Aşk, ihtiras
  2.Metin (Nesir): Kitap fuarları
  Yazılış amacı bakımından:
  1.Metin (Heyecana bağlı-Şiir): Hisleri (duyguları) dile getirmek
  2.Metin (Nesir): Fikirleri (düşünceleri) dile getirmek

  Sayfa 110
  3.Etkinlik
  Zamirler, isim olmadıkları hâlde isim gibi kullanılan ve isimlerin yerini tutan kelimelerdir. “Ağlatan Harita” adlı metinde bos bırakılan yerlere aşağıda verilmiş olan zamirlerden uygun olanları yazınız.
  CEVAP: Ağlatan Harita
  Bizi genişçe bir bekleme salonuna aldılar. Huzurevinin sakinlerinden birkaçı gazete okuyor, birkaçı televizyondan haberlerini izliyordu. O ise kendisi gibi yaşlı iki arkadaşıyla bir köşede dalgın dalgın oturuyordu. turkeyarena.net
  Bakışlarım bir mıknatıs tarafından çekilmiş gibi oraya odaklandı. Gözleri çukura kaçmıştı ama o çukurun içinde hâlâ parıl parıl parlayan iki tarihî ışık vardı. O kırış kırış olmuş alın, buruş buruş olmuş yüz neler anlatıyordu acaba?

  Metindeki diğer zamirleri bulunuz. Bunların kullanılma nedenlerini açıklayınız. Bulduğunuz zamirleri aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.
  CEVAP:
  Şahıs(Kişi) Zamiri: Ben, Onun, Bizi
  İşaret Zamiri: Bunu, Oraya
  Belgisiz Zamir: Birkaçı
  Soru Zamiri: Neler

  4.Etkinlik
  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin yerlerine uygun zamirler getiriniz.
  CEVAP:
  Onun oğlu hastalanmış.
  O oraya bağlıdır.
  Onu oraya bırakınız.
  Oradan elma aldık.
  Onları babasına teslim ettim.
  Yarın onlara gideceğiz.

  ANLAMA-YORUMLAMA
  Sayfa 111
  5.Etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu şiirden hareketle doldurunuz.
  CEVAP:
  Konu: Mecaz anlamlı sözcükler:
  Örnek: Bağlamak-çözülmek
  Diğer örnekler: Üşümek, düşürmek, çizilmek, bağlanmak, çalmak, sığmamak, çekmek, kördüğüm
  Konu: Yakın anlamlı sözcükler:
  Örnek: Titremek-üşümek
  Diğer örnekler: Dert-gam
  Konu: Sözcük tekrarı:
  Örnek: Mihriban
  Diğer örnekler: -
  Konu: Ses benzerliği:
  Örnek: Gönlümü-ölümü
  Diğer örnekler:
  -Çözülmüyor-sezilmiyor
  -Düşüyor-şaşıyor-üşüyor
  -Hile-dile-bile
  -Yarama-arama-var ama
  -Gülüne-külüne-tahammülüne
  -Anlamı-gamı-tamamı

  Sayfa 112
  8.Etkinlik
  Aşağıdaki cevaplara uygun soru zamirleri yazınız. Bunların ifadeye kazandırdıklarını açıklayınız.
  CEVAP:
  A : Kime ne almışlar?
  B : Bana elbise almışlar.
  A : Ankara’ya nereden taşınmışlar?
  B : Ankara’ya Kars’tan taşınmışlar.
  A : Müdür Bey kimi arıyor?
  B : Müdür Bey Ceren’i arıyor.
  A : Kim derslerine çalışmıyor?
  B : Kardeşim derslerine çalışmıyor.

  9.Etkinlik
  Aşağıdaki metinlerde ismin yerini kesinlik kazandırmadan tutan sözcüklerin altını çiziniz.
  CEVAP:Başkası söyleseydi inanmazdım. Ama sen söylediğin için inanıyorum. Başkaları ne düşünürse düşünsün, benim sana güvenim fazladır. turkeyarena.net Sana sonuna kadar güveneceğim. Ancak birbirine güvenen insanlar yaşatırlar sevgiyi. İnsanların söylediklerinin hepsi bir yana, sen bir yana...
  Hepsinden Beter
  Kimi insan derbeder.
  Ömrünü heba edip gider,
  Kimisi maişet derdine düşmüş.
  Rahattan bihaber.
  Olmayacak işler peşinde.
  Kimisi taban teper.
  Kimisi dul, kimisi öksüzdür.
  Alın yazısı kahreder.
  Aklından zoru var kiminin
  Merhamet ister.
  Ben sevda çekerim,
  Hepsinden beter.
  Cahit Sıtkı TARANCI

  Bu sözcüklerin türünü söyleyiniz.
  CEVAP: Belgisiz zamir.

  Sayfa 113
  10.Etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu “Mihriban” şiirinden hareketle “sözcüklerin şiirdeki duygu değerini” düşünerek doldurunuz.
  CEVAP:
  Deli gönül: Akıllıca ve mantıklı davranmamak, duyguların peşinden gitmek
  Kalem elden düşüyor: Artık yazmamak
  Saçlarına gönlümü bağlamışlar: Saçlarına âşık olmak
  Aklım şaşıyor: Şaşırmak; inanmak istememek
  Lambada titreyen alev üşüyor: Lambanın sönmesi, karanlık olması
  Aşk kâğıda yazılmıyor: Aşkın tarifini yapamamak
  Düşürür dile: Hep, devamlı anlatmak
  Aşk deyince ötesini arama: Aşktan başka hiçbir şey düşünmemek
  Aşka hudut çizilmiyor: Aşkın sınırsız olması
  Kar koysan köz oluraşkın külüne: Aşkın yakıcılığına hiçbir şeyin dayanamaması
  Kara bahtım tahammülüne: Kötü talihe sabır göstermek

  11.Etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  CEVAP:
  İŞARET SIFATI:
  Varlıkların yerini işaret yoluyla gösterir.
  Tamlama biçimindedir ve isimden önce gelir.
  Bu okul benim okulumdur.
  O çocuğu buraya çağır.
  Bu öğrenci başarılı oldu.
  Şu komşumuz çok iyi bir insan.
  İŞARET ZAMİRİ:
  İşaret yoluyla ismin yerini tutar.Nitelemeve belirtme görevi yoktur.
  Çekim eki alabilir ve bu zamirden sonra virgül kullanılır.
  Bu, benim okulumdur.
  Onu buraya çağır.
  Bu, başarılı oldu.
  Şu, komşumuzdur

  Sayfa 114
  12.Etkinlik
  Aşağıdaki tabloyu inceleyerek cümleleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
  CEVAP:Not ve düzeltme: !!!
  Aşağıdaki tablo kitapta yanlış olarak verilmiştir. Düzeltir, özür dileriz.
  KARŞILAŞTIRMA
  SORU SIFATI:Soru sözcüğü sıfat tamlaması oluşturur.
  SORU ZARFI:Bir soru sözcüğünün soru zarfı sayılabilmesi için o sözcüğün cevabının da zarf olması gerekir.
  SORU ZAMİRİ:Bir soru sözcüğünün zamir sayılabilmesi için, cevabının da isim ya da zamir olması gerekir.

  SORU SIFATI:Soru sözcüğü, bir ismi belirtir.
  SORU ZARFI: Soru sözcüğü fiili, fiilimsiyi, sıfatı ya da zarfı belirtir.
  SORU ZAMİRİ:Soru sözcüğü, ismin yerini tutar.

  SORU SIFATI: İsim çekim eki almaz.
  SORU ZARFI:İsim çekim eki almaz.
  SORU ZAMİRİ:İsim çekim eki alır.

  SORU SIFATI:NASIL? HANGİ? KAÇ? KAÇINCI? KAÇAR? KAÇTA KAÇ?
  SORU ZARFI:NE ZAMAN? NASIL? NE KADAR? NEDEN? (NİÇİN, NE DİYE, NİYE, NE?)
  SORU ZAMİRİ:NE? KİM? HANGİSİ? KAÇI? NERE?

  SORU SIFATI: - Nasıl ev istiyorsun? - Geniş ev.
  SORU ZARFI:- Okula nasıl geldin? - Koşarak.
  SORU ZAMİRİ:- Beni kim aradı? - Ceren.

  SORU SIFATI:- Hangi okula gidiyorsun? - Şu okula.
  SORU ZARFI: - Ankara’ya ne zaman gidiyorsun? - Üç hafta sonra.
  SORU ZAMİRİ:- Bana ne getirdin? - Kitap.

  SORU SIFATI:- Hangi parkı arıyorsun? - Karşıki parkı.
  SORU ZARFI:- Niçin/neden böyle davranıyor? - Yaşlandığı için.
  SORU ZAMİRİ: - Seni hangisi aradı? - Şu (Bu, O, Öteki).

  SORU SIFATI: - ÖSS’de kaç soru çözdün? - ****en soru çözdüm.
  SORU ZARFI:- Ne/niye/niçin bakıyorsun? - Anlayamadığım için bakıyorum.
  SORU ZAMİRİ: - Sınavı kaçınız kazandı? - Beşimiz

  Aynı sözcüğün nasıl hem zamir hem sıfat hem de zarf olduğunu örneklerle açıklayınız.
  CEVAP: Zamir, ismin yerini tutar; sıfat, ismi niteler veya belirttir; zarf ise genellikle yargıları belirtir. Örneğin;
  - “Az önce biri seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” isminin yerini tutarak belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. turkeyarena.net
  - “Az önce bir çocuk seni sordu.” cümlesinde “bir” sözcüğü, “çocuk” ismini belirterek belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır.
  - “Az önce çocuk bana bir baktı ki sorma.” cümlesinde ise “bir” sözcüğü, “baktı” fiilini belirterek durum zarfı görevinde kullanılmıştır.

  13.Etkinlik
  Okuduğunuz metinlerden hareketle coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş me*tinlerde cümlelerin ne gibi özellikler taşıdığını,
  CEVAP: Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde cümlelerde;
  - Duygu, çağrışım ve imge değeri bakımından çeşitli duyguları barındıracak ve çağrıştıracak kelime ve imgeler kullanılır.
  - Ahenk öğeleri bakımından, genellikle şiir olduğu için ahenk özellikleri (redif, kafiye) turkeyarena.net kullanılır; şiir değilse bile şiirsel özellikler taşıyan ahenk yüklü sözcükler tercih edilir.
  - Dil ve yapı özellikleri bakımından, kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümleler, eksiltili cümleler ve kısa cümleler de kullanılır. Yüklemler daha çok mecazi anlamda kullanılır.
  - Sanat özellikleri bakımından; abartma, benzetme, istiare, kişileştirme, tekrir, hüsnü talil,… gibi söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılır.
  - Tema bakımından, her türlü duyguyu dile getirir.

  Bu metinlerde dilin hangi işlevlerinden yararlanıldığını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
  CEVAP: Bu metinlerde genellikle dilin heyecanı dile getirme ve sanatsal işlevlerinden yararlanılır.
   
 3. BaRıŞ Well-Known Member

  Sayfa 115
  14.Etkinlik
  Metindeki zamirlerin altını çiziniz.
  CEVAP:Şoför
  Bizde bankacılık gibi şoförlük de on iki senelik yeni mesleklerden sayılır. O zamanlarda bütün ço­cuklar gibi onlar da haşarı, atak ve gösterişçi idiler. Onların birçoğu şimdi yaşını başını almış, akıllı us­lu, pişkin adamlardır. Ben kendi hesabıma uzun yollarda turkeyarena.net Anadolu şoförlerini daima uyanık, becerikli, uysal ve cana yakın gördüm.
  Birçoğunun büyük bir zaafı var: yarışa dayanamıyorlar. Yolda birkaçının kendilerini geçmesine ta­hammül edemiyorlar. Onların en akıllı uslusu, birisinin tozu dumana katarak kendisini geçtiğini gördü mü ifrite dönüyor.
  Evet, bu onların en büyük zaafıdır. Fakat dediğim gibi bu zaaf, hangimizde yok. Hangimiz, kendi yo­lumuzda bir meslektaş tarafından geçildiğimizi görüyor da kudurmuyoruz?
  Reşat Nuri GÜNTEKİN

  Zamirlerin türlerini belirleyiniz.
  CEVAP:
  Kişi zamirleri: Bizde, Onlar, Onların, Ben
  Dönüşlülük zamirleri: Kendi, Kendilerini, Kendisini
  Belgisiz zamirler: Birçoğu, Birçoğunun, Birkaçının, Birisinin
  Soru zamirleri: Hangimizde, Hangimiz
  İşaret zamirleri: Bu

  Bu zamirleri yapı bakımından inceleyiniz.
  Herhangi bir yapım eki almamış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini belirtiniz.
  Herhangi bir yapım eki almış zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. turkeyarena.net Sonuçlan açıklayınız.
  Başka bir sözcükle birleşmiş zamirleri belirtiniz. Bu tür zamirlere yapı bakımından ne isim verildiğini tartışınız. Sonuçlan sözlü olarak ifade ediniz.
  Zamirleri yapılarına göre sınıflandırınız ve bu zamirlerin özelliklerini açıklayınız.
  CEVAP:
  BASİT ZAMİRLER: Herhangi bir yapım eki almamış zamirlerdir.
  Bizde, Onlar, Onların, Ben, Kendi, Kendilerini, Kendisini, Birisinin, Hangimizde, Hangimiz, Bu
  TÜREMİŞ ZAMİRLER: Herhangi bir yapım eki almış olan zamirlerdir.
  Parçada yok.
  BİRLEŞİK ZAMİRLER: Başka bir sözcükle birleşmiş zamirlerdir.
  Birçoğu, Birçoğunun, Birkaçının

  Ölçme ve Değerlendirme
  A. Aşağıdaki özellikleri doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
  (D) Şahıs zamirleri, kişilerin yerlerini tutan sözcüklerdir.
  (Y) Belgisiz zamirler, varlıkların, kavramların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
  (Y) İşaret zamirleri, yerlerini tuttukları varlıkları açıkça değil de şöyle böyle belli eden zamirlerdir.
  (D) Soru zamirleri, soru anlamı veren ve cevapları isim ya da zamir olan kelimelerdir.
  (D) İlgi zamiri, hatırlanan varlığın kiminle ilgisi bulunduğunu bildiren ek hâlindeki zamirdir.

  B. Aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz
  LİRİK ANLATIMDA KULLANILAN ÖGELER
  DUYGU
  HEYECAN
  DİNİ DUYARLILIK
  MUTLULUK
  YÜCELTME

  C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1. Aşağıdakilerden hangisi "lirik" anlatımda kullanılan öğelerden değildir?
  A)Heyecan B)Mutluluk C)Dinî duyarlılık D)Yüceltme E)Öğretme

  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde coşku ve heyecana bağlı anlatımdan yararlanılmamıştır?
  A) Bana bir gurbet adı gönder
  Bir de anımsamak için sevdiklerimi
  B)İnsanın kötüsü iyilikten bilmez
  Kursaksıza öğüt versen de almaz.
  C)Bütün sevgileri atıp içimden
  Varlığımı yalnız ona verdim ben.
  D)Yüreğinde deli taylar eşinen
  Bir baş görsem sen gelirsin aklıma
  E) Şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor.
  Ve bir göğüs, nefes almak için; rüzgâr bekliyor.

  3. Bugün anladım ki neşeli olduğum zaman­ların hemen ardından, tarifsiz kederlere düşe­biliyorum. Karadeniz'de gemilerim batmış gibi düşünüp durduğum, karamsarlığa bat­tığım sırada kalbime gelen bir sevinç dalgası beni bu fırtınalı havadan sütliman kıyılara çekebiliyor. turkeyarena.net Çevremdekiler beni anlatırken hep bu yönüme vurgu yapıyorlar. Ne kadar da dalgalı bir ruhum varmış! Korkuyorum, bir gün başkasına zarar vermekten...
  Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A)Coşku ve heyecana bağlı anlatım özellik­leri vardır.
  B)Farklı türden zamirler kullanılmıştır.
  C)Yazar, kişisel duygularını dile getirmiştir.
  D)Yazar, toplumsal bir eleştiri yapmaktadır.
  E) Yazar, bir iç hesaplaşma içindedir.

  4.Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımdakullanılmaz?
  A)Mecaz anlamlı sözcükler
  B)Öznel ifadeler
  C)Zıt anlamlı sözcükler
  D)Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
  E)Soyut anlamlı sözcükler

  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişi adılı kullanılmıştır?
  A)Sen yalnız türkünü söylemeye bak
  B)Akşam oldu diye yakma lambayı
  C)Bırakacaksan şu nefreti bırak
  D)Böyle gölge severim manzarayı
  E)Karanlıktan çıkan ses daha berrak

  6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret adılı (zamiri) kullanılmamıştır?
  A)Kar, yolları kapatınca buralara dışarıdan hiç yiyecek gelmez.
  B) Dün sabah onları pikniğe giderken almışlar.
  C) Onları akşama kadar rafa güzelce yerleştirin.
  D) Ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten.
  E) Olanları panik yapmadan bir bir anlat.

  7. "Şahıs zamirleri, isim tamlamalarında tamla­yan görevinde bulunabilir."
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık­lamaya uygun kullanım vardır?
  A)Demedim mi bu hasret bitirir seni.
  B)Ay dolanır gider yalnız kalırız biz de.
  C)Her gün yeni baştan dağılır, ufalanırsın.
  D)Senin hangi çiçeğini sakladı bahar?
  A)Demedim mi yüreğim sevme onu, diye.

  8.I. Seversin bu dünyayı doludizgin sen.
  II.Buradan ayrılmak istemez kimse.
  III.Ama o senden ayrılacak bir gün.
  IV.Yani sen, ben bu dünyayı seviyoruz diye
  VBu dünyanın da bizi sevmesi şart mı?
  Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde hem işaret zamiri hem belgisiz zamir kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C) III.D) IV. E) V.

  Sayfa 117
  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin ye­rini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
  A)Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım.
  B)Hepimiz bir bahçe sularız gönlümüzde.
  C)Kimse bilmez, kimse anlamaz derdimizden.
  D)Nasıl güller fışkırır bu çilelerimden, bu kır­lardan.
  E)Kandır, hayattır, emektir, bizim güllerimiz.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
  A)Bile bile aldanmak herkesi kahreder.
  B)Birileri bahçede açan güzel gülleri kopar­mış.
  C)Birkaçı yakalandığı hastalıktan daha kur­tulamadı.
  D)Başkalarının bize önem vermesi cesareti­mizi artırır.
  E) Bu güzel haberi alınca bütün çocuklar se­vindi.

  11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?
  A)Bu güzel topraklarda ölmek istiyorum ben.
  B)Yetiştirdiğin hiçbir bahçe yarıda kalmasın senin.
  C)Tarumar olmasın istiyorum ben. şu bah­çeler, bu bağlar.
  D)Beni bilse bilse bu çiçekler bilir dostlarım.
  E)Neler yaşadığımı onlara söyledim sadece.

  12. I. İyi kotu bir iş tutmuşum kendime.
  II.Acısı tatlısı hepsi bir aslında.
  III.Ha Ankara ha Çemişgezek, bu yerden uzak olduktan sonra.
  IV.Nerde olsa yaşıyor ya insan
  V.Nasıl olsa bir gün ölmek var ya herkese.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) kullanılmamıştır?
  A) I. B) II. C) III. D)IV. E) V.

  13. Bilmiyorum şimdi kim duyar bizi Bir çıkmaz yoldayız gel uyar hepimizi Bu yakın dostlarımız kırdılar kalbimizi Soracak kimse yok şimdi hâlimizi.
  Yukarıdaki dörtlükte kaç tane zamir kulla­nılmıştır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür­de bir zamir kullanılmıştır?
  A)Hiçbiri, bu film kadar seyirci toplamadı.
  B)Pazardaki çiçekçilerin hepsini dolaştım.
  C)Dertlerini kimseyle paylaşmaz, içine atardı.
  D)Bu haberi kime söyleyeceğini şaşırmıştı.
  E) Yoldan geçen birine bu soruyu soralım.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru an­lamı zamirle sağlanmamıştır?
  A)Bu adamlardan hangisi yolu daha iyi biliyor?
  B)Herkes merak ediyordu. Mehmet ne sor­muştu?
  C)Az önce bu kapıdan kim çıkmıştı acaba?
  D)Bu hafta bize yemekte neler hazırladınız?
  E) İstanbul'dan Ankara'ya kaç saatte vardılar?

  16. Duymasa kimse şair gönlümün
  Sende karar kıldığını
  Ve içimin şerha şerha yarıldığını
  Biz bilelim yeter
  Yukarıdaki dizelerde bulunan zamirlerin tü­rü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril­miştir?
  A)Belgisiz zamir - kişi zamiri - kişi zamiri
  B)İşaret zamiri - işaret zamiri - kişi zamiri
  C)Kişi zamiri - kişi zamiri - kişi zamiri
  D)Kişi zamiri - işaret zamiri - belgisiz zamir
  E) Belgisiz zamir - kişi zamiri - işaret zamiri

  Sayfa 118
  17. Artık ovaya(I), dirliğin(II), düzenin(III) ne zaman geleceğini kimse(IV) bilemezdi.
  Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş­tir?
  A)İsim isim zamir zamir
  B)İsim isim isim zamir
  C)İsim zamir zamir isim
  D)İsim zamir zamir zamir
  E)Zamir isim isim isim

  18. Bir dağ başı yalnızlığı yasıyorum burada.( I)
  Dağ başı yalnızlığı, ölümden beter bu.(II)
  Hiçbiri(III ) aramasa sormasa beni.( IV)
  Sen(V) gelsen yeter.
  Yukarıdaki dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?
  A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.

  19. I. Bana bir gurbet adı gönder
  II.İçinden çıkamadığım çok şey var
  III.Kuşların ağzını açarak ölmesi
  IV.Ve dünyadaki çiçekler içinde
  V.Fesleğenin örselenerek koklanması
  Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi­lerinde adıl (zamir) kullanılmıştır?
  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) II. ve V. E) III. ve V.

  20. Kimi zamirler özneyi pekiştirerek belirtir. Bun­lar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanıla­bilir.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açık­lamaya uygun bir zamir vardır?
  A)Doğrusu, onun sözüne pek kulak asma­dım.
  B)Bence, alınan sonuç pek de olumlu değildi.
  C)Bu elbiseyi ben kendim diktim.
  D)İşittiklerimiz bunları doğrular nitelikteydi.
  E)Ahmet o yaz, tatilini bizde geçirecekti.

  21. "O" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde kişi adılı (şahıs zamiri) olarak kullanılmıştır?
  A)Çocuklar o ağacı sulamışlar.
  B)Annesi onu, biraz önce hastaneye götürdü.
  C)Kitaplıktan o kitabı alıp gitti.
  D)Ben bu evi değil onu beğendim.
  E)Dosyayı göstererek "Onu bana ver." dedi.

  22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za­miri vardır?
  A)Arkadaşın Ankara'ya ne zaman gelmiş?
  B)Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?
  C)Ben de onunla gidebilir miyim?
  D)Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
  E)İstanbul'a ilk kez mi gidiyorsun?

  23. Hayır, benim çocukluğumun hürriyeti, hiç de bu cinsten bir hürriyet değildir. Evvela, burası zannımca en mühimdir, onu bana hiç kimse vermedi. Bu sızdırılmış altın külçesini birden­ bire kendi içimde buldum. Tıpkı ağaçta kuş sesi. Suda aydınlık gibi... Ve bir defa için bul­dum. turkeyarena.net Bulduğum günden beri de küçücük hayatım, fakir evimiz, etrafımızdaki insanlar, her şey değişti.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yok­tur?
  A) Kişi adılı
  B) İşaret adılı
  C) Belgisiz adıl
  D) Dönüşlülük adılı
  E) Soru adılı
   

Sayfayı Paylaş