Yunus Emrenin Şiirleri

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 8 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  Alfabetik Sıralı Yunus Emre Şiirleri

  ACEP BU BENİM HALİM


  Acep bu benim canım, azat ola mı ya Rab
  Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı ya Rab

  Acep bu benim halim, yer altında ahvalim
  Varıp yatacak yerim, akrep dola mı ya Rab

  Can hulkuma geldikte, Azrail'i gördükte
  Ya canımı aldıkta, asan ola mı ya Rab

  Dar oldu bana düzler, gice ile gündüzler
  Dünyaya bakan gözler, didar göre mi ya Rab

  Allah olucak Kadı, bizden ola mı razı
  Görüp Habib'in bizi, şef'i ola mı ya Rab

  Yunus kabre vardıkta, Münker Nekir geldikte
  Bize sual ettikte, dilim döne mi ya Rab


  ALLAH

  Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider
  Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider

  Kar etti firak canıma, aşık oldum ol Sultana
  Aşk zencirin dost boynuna, taka geldi, taka gider

  Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne
  Bu gözlerim Dost yüzüne, baka geldi, baka gider

  Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider

  Bülbül eder ah ü figan, hasretle yandı bu can
  Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider

  Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri
  Dost bağçesinde gülleri, koka geldi, koka gider


  AŞK BEZİRGANI

  Aşk bezirganı, sermaye canı
  Bahadır gördüm, cana kıyanı

  Zehi bahadır can terkin urur
  Kılıç mı keser himmet giyeni

  Kamusun bir gör, kemterin er gör
  Alu görmegil, palas giyeni

  Tez çıkarırlar fevkal'ulaya
  Bin İsa gibi dünya yakanı

  Tez indirirler tahtesseraya
  Bir Karun gibi dünya kovanı

  Aşık olanın nişanı vardır
  Melamet olur belli beyanı

  Zühdüm var deyu ta'n eylemegil
  Merdut ederler mağrur olanı

  İlmim var deyu mağrur olmagil
  Hak kabul etti kefen soyanı

  Atlası kodu, abalar geydi
  İbrahim Ethem Sırdan duyanı

  Çün Mansur gördü, Ol benem dedi
  Od'a yaktılar, işittik anı

  Od'a yandırdın, külün savurdun
  Öyle mi gerek Seni seveni

  Zinhar ey Yunus, gördüm demegil
  Od'a yakarlar gördüm deyeni


  AŞKINA DÜŞEN KİŞİ

  Dost Senin aşkın oku, key katı taştan geçer
  Aşkına düşen kişi, can ile baştan geçer

  Dün ü gün zar olur, aşkın ile yar olur
  Derd-i seri Sen olsan, düğeli işten geçer

  Ariflere bu dünya hayal ü düş gibidir
  Kendini Sana veren hayal ü düşten geçer

  Başında aklı olan, ücretle amel kılmaz
  Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer

  Bu dünyanın sevgisi, ağulu aşa benzer
  Sonunu sayan kişi, ağulu aştan geçer

  Gerçek aşık ol ola, can vermiye ol ive
  Dost ile bazar için, nice bin baştan geçer

  Miskin Yunus ol Dostu, hakikat seven kişi
  Uzlet ihtiyar eder, yad-ü bilişten geçer


  BANA BU TEN GEREKMEZ

  Bana bu ten gerekmez can gerektir
  Ol baki Cennet'e iman gerektir

  Zehi mürşit ki bizi Hakk'a iltür
  Aşık canı ana kurban gerektir

  Bular hot geçti Uçmak arzusundan
  Didar göstermeye Sultan gerektir

  N'iderim Uçmağı yahut huriyi
  Bana dergahına seyran gerektir

  Eğer Muhammed'e ümmet olursan
  Dilinde zikr ile Kur'an gerektir

  Namaz ü vird ü tesbih, zikr ü Kur'an
  İnayet bunlara Hak'tan gerektir

  Hakikat şerbetin içen aşıklar
  Başı açık, teni uryan gerektir

  Aşık Yunus bu sırrı anlayanın
  Ciğeri büryan, gözü giryan gerektir


  BANA SENİ GEREK SENİ

  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

  Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

  Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
  Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

  Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
  Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

  Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
  Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

  Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

  Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni


  BEN GELMEDİM DAVA İÇİN


  Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim
  Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim

  Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için
  Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

  Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilim neliğim
  Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim

  Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm
  Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim

  Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş
  Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim

  Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş
  Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim


  BENİ İRŞAT EDEN


  Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk
  Gönül dosta gider, gelmezem ayruk

  Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem
  Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk

  Yansın canım, yansın aşkın oduna
  Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk

  Göyündüm aşk ile, ta kül olunca
  Boyandım rengine, solmazam ayruk

  Beni irşat eden mürşid-i kamil
  Yeter, bir el almazam ayruk

  Varlığım yokluğa denişmişem ben,
  Bugün, cana, başa kalmazam ayruk

  Fenadan bekaya göç eyler olduk
  Yüneldim şol yola, dönmezem ayruk

  Muhabbet bahrinin gavvası oldum,
  Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk

  Dilerim fazlından ayırmayasın
  Hocam, senden özge sevmezem ayruk

  Söyler aşık dilinden bunları Yunus
  Eğer aşık isem, ölmezem ayruk


  BİR BEN VARDIR BENDE


  Severim ben Seni candan içeru
  Yolum vardır bu erkandan içeru

  Şeriat, tarikat yoldur varana
  Hakikat meyvası andan içeru

  Dinin terk edenin küfürdür işi
  Ol ne küfürdür, imandan içeru

  Beni bende demen, ben de değilim
  Bir ben vardır bende, benden içeru

  Beni benden alana ermez elim
  Kim kadem basa Sultandan içeru

  Süleyman kuş dilin bilir dediler
  Süleyman var, Süleyman'dan içeru

  Tecelliden nasip erdi kimine
  Kiminin maksudu bundan içeru

  Senin aşkın beni benden alıptır
  Ne şirin dert bu, dermandan içeru

  Miskin Yunus, gözü tuş oldu Sana
  Kapıda bir kuldur, Sultandan içeru


  BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

  Bir gez gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil
  Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil

  Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise
  Bir gez hayr ettin ise, birine bin az değil

  Erden sana nazar ola, için dışın nur ola
  Beli kurtulmuştan ola, şol kişi kim gammaz değil

  Er odur alçak dura, ayak odur yola vara
  Göz odur ki Hakk'ı göre, gündüz gören göz değil

  Yunus Emre'm sözün satar, söze bal ü yağ katar
  Altmış bin sarrafa satar, yükü gevherdir koz değil


  BİR İLE BİR OL

  Bu sırrı ne bilsin usanlar, uyalar
  Ne varsın bu yola azıksız yayalar

  N'olaydı ben onu görsem bu göz ile
  Ne doysun bu gözler, doymaz kayalar

  Aşıklar elinde, diken yok gülünde
  Cevher çok gölünde dalanlar bulalar

  Geliniz varalım, Yusuf'u görelim
  Yüzünün nurundan, bin açlar doyalar

  Yunus sen bir olgil, bir ile bir olgil
  Bir olan aşıklar, bu sırdan duyalar


  BUNCA VARLIK VAR İKEN


  Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı
  Bunca varlık iken, gitmez gönül darlığı

  Batmış dünya malına, bakmaz ölüm haline
  Ermiş Karun malına, zehi iş düşvarlığı

  Bu dünya kime kaldı, kimi berduhar kıldı
  Süleyman'a olmadı, anın berhurdarlığı

  Süleyman zembil ördü, kendi emeğin yerdi
  Anınla buldular anlar Peygamberliği

  Gel imdi Miskin Yunus, nen var Hakk'ka harc eyle
  Gördün elinden gider, bu dünyanın varlığı


  BIRAK İKİLİĞİ


  Sen sende iken menzil alınmaz
  Bahri olmadan gevher bulunmaz

  Er açtı yolu ayan eyledi
  Tolun ay doğdu, hergiz tolunmaz

  Er manasından, almayan cahil
  Taştandır bağrı hergiz delinmez

  Er urdu yare, zahmi belirmez
  Var! Bu yareme, merhem bulunmaz

  Mağripten maşrik erin gözüne
  Ayan görüne perde olunmaz

  Ko ikiliği, gel birliğe yet
  Bir olan canlar ayrı dölenmez

  Yunus, ver canını hak yoluna
  Can vermeyince canan bulunmaz


  CANA KIYAN GELSİN

  Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin
  Bu aşk zehrin seve seve içübeni kanan gelsin

  Bugün meydan-ı aşk içre, çağırıp bir ün eyledim
  Müezzinlik bizim oldu, imam olduk uyan gelsin

  Kanaat hırkasın geydim, selamet başını çektim
  Melamet gömleğin biçtim, arif olup giyen gelsin

  Bu ummanda delim gevher;eğerçi var, ele girmez
  Bahası candır alınmaz, bugün cana kıyan gelsin

  İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü
  Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin

  Suret nakşın yumak ile, gönül milki temiz olmaz
  Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin yuyan gelsin

  Yunus Emre anı görmüş, eline bir divan almış
  Alimler okuyamamış, bu manadan duyan gelsin


  CANLAR CANINI BULDUM

  Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun
  Assın ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun

  Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım
  Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun

  İkilikten usandım, birlik hanına kandım
  Derd-i şarabın içtim, dermanım yağma olsun

  Varlık çün sefer kıldı, Dost andan bize geldi
  Viran gönül hurd oldu, cihanım yağma olsun

  Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yaz ü kıştan
  Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun

  Yunus ne hoş demişsin, bal ü şeker yemişsin
  Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun

  Yunus Emre
   


 2. SeçiL Well-Known Member

  DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

  Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni

  Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
  Abdal olup "Ya Hu" ile, çağırayım Mevlam seni

  Gök yüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile
  Elimde asa ile, çağırayım Mevlam seni

  Derdi öküş Eyyup ile, gözü yaşlı Yakup ile
  Ol Muhemmed mahbub ile çağırayım Mevlam seni

  Hamd ü şükrullah ile, vasf-ı Kulhüvallah ile
  Daima zikrullah ile, çağırayım Mevlam seni

  Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyl ü kalini
  Baş açık ayak yalın, çağırayım Mevlam seni

  Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile, çağırayım Mevlam seni


  DOST ELİNDEN ÖLÜRSEM

  Dost elinden ölürsem, hiç gümansız geru gelem
  Ganimet görem bu demi, can şükrane veri gelem

  Canın diri tutan kişi, Dost katından ırak düşer
  Feda kılam yüz bin canı, ıraklıktan beru gelem

  Cercis'leyin ol Dost beni, yetmiş gez öldürür ise
  Bin gez dahi ölür isem, yüz bin gez ileru gelem

  Yüz bin gez doğam uyagam, Dost burcunda cevlan kılam
  Hem Bunda olam, hem Anda, Bunda Anda varı gelem

  Yavu kılındım ne çare, yürürem dün gün avare
  Sorulara cevap budur, ben esrügem deyu gelem

  Bin yıl toprakta yatursam, ben komayam Enelhakkı
  Ne vakit gerek olursa, aşk nefesin uru gelem

  İnanmayan, gel sinime, Dost adını eyit, kıgır
  Kefen donum pare kılup, toprağımdan duru gelem

  Bundan böyle n'olasını, değme akil şerh etmeye
  Yunus eydür aşıklara, Dost haberin veri gelem


  ELHAMDÜ-LİLLAH

  Hak'tan gelen şerbeti içtik Elhamdü-lillah
  Şok kudret denizini geçtik Elhamdü-lillah

  Şu karşıki dağları, meşeleri bağları
  Sağlık safalık ile, aştık Elhamdü-lillah

  Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk
  Havalandık kuş olduk, uçtuk Elhamdü-lillah

  Vardığımız illere, şol sefa gönüllere
  Halka Taptuk manisin, saçtık Elhamdü-lillah

  Beri gel barışalım, yad isen bilişelim
  Atımız eyerlendi, eştik Elhamdü-lillah

  İndik Rum'u kışladık, çok hayr ü şer işledik
  Üş bahar geldi, geri göçtük Elhamdü-lillah

  Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk
  Aktık denize daldık, taştık Elhamdü-lillah

  Taptuk'un tapusunda, kul olduk kapusunda
  Yunus miskin çiğ idik, piştik Elhamdü-lillah


  GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

  Baştan Ayağa Yareyim ( Gel gör beni aşk neyledi )

  Gönlüm düştü bu sevdaya
  Gel gör beni aşk neyledi
  Başımı verdim kavgaya
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne akilim ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluben yürürüm
  Dostu düşümde görürüm
  Uyanır melul olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Aşkın beni mest eyledi
  Aldı gönküm hasteyledi
  Öldürmeğe kast eyledi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gah eserim yeller gibi
  Gah tozarım yollar gibi
  Gah akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akan sulayın çağlarım
  Dertli yüreğim dağlarım
  Yarim için ben ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Benzim sarı, gözlerim yaş
  Bağrım pare, ciğerim baş
  Halden bilen dertli kardaş
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost elinden avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi


  GÜZEL KABETULLAH


  Hak müyesser etse de varsam
  Güzel Kabetullah sana
  Bakuben hayranın olsam
  Güzel Kabetullah sana

  Kara donuna bürünür
  Arş'la beraber görünür
  Sana varmayan yerinür
  Güzel Kabetullah sana

  Gümüşten kapı açmışlar
  Mermerlerle döşemişler
  Altın kuşak kuşatmışlar
  Güzel Kabetullah sana

  Kabenin çevresi dağlar
  Didar görmüş sular çağlar
  Aşık Yunus durmaz ağlar
  Güzel Kabetullah sana


  HAKİKATİN KAFİRİ


  Söylememen harcısı, söylemeğin hasıdır
  Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır

  Gönüllerin pasını ger sileyim der isen
  Şol sözü söylegil kim, ol söz hülasasıdır

  Kulil hak dedi Çalap, sözü doğru deyene
  Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır

  Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan
  Şer'in evliyasıysa hakikatte asidir

  Şeriat haberini şerh ile eydem işit
  Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır

  Ol geminin tahtası ne denlu muhkem ise
  Deniz mevci kati olucak uşanasıdır

  Bundan içeru haber işit, edeyin ey yar
  Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır

  Biz talib-i ilmiz, aşk kitabın okuruz
  Çalap müderris bize, aşk hot medresesidir

  Evliya safa nazar ideli günden beru
  Hasıl oldu Yunus'a her ne kim olasıdır


  KABRE VARDIĞIM GECE


  Ya Rab n'ola halim, kabre vardığım gece
  Eyi olmazsa amelim, kabre vardığım gece

  Ya Rabbena yandırma, günahlara bandırma
  Çırağım söğündürme, kabre vardığım gece

  Ya Rabbena hayr eyle, Muhammed'e yar eyle
  Kabrimizi nur eyle, kabre vardığım gece

  Ya Rabbena tuş eyle, imanı yoldaş eyle
  Muhammed'e eş eyle, kabre vardığım gece

  Ya Rabbena şaşırtma, yüzüm üzre düşürtme
  Zebaniler üşürme, kabre vardığım gece

  Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşımdan
  Aklı alma başımdan, kabre vardığım gece

  Derviş Yunus'un sözü, kan ağlar iki gözü
  Mahrum eyleme bizi, kabre vardığım gece


  KARA TOPRAĞIN ALTINDA

  Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm
  Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm

  Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan
  Boşanmış damariakmış kan, batmış kefenleri gördüm

  Yıkılmış sinleri dolmuş, evleri belirsiz olmuş
  Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm

  Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş
  Bar tutmuş, söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm

  Kimisi zevk ü işrette, kimi saz ü beşarette
  Kimi bela vü mihnette, dün olmuş günleri gördüm

  Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler
  Kara toprağın altında, gül deren elleri gördüm

  Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış
  Anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm

  Kimi zari kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar
  Tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm

  Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi
  Aklım vardı, bilim şaştı;nitekim şunları gördüm


  MEDET

  Ey canıma cananım, ey derdime dermanım
  Alemlere sultanım, medet Allah'ım medet

  Bu derdim onmaz gibi, Azrail gülmez gibi
  Umduğum olmaz gibi, medet Allah'ım medet

  Dünyayı baki sandım, gaflet içinde kaldım
  Ölüm var imiş bildim, medet Allah'ım medet

  Gene zari kılayım, Çalabıma yalvarayım
  Allah'a sığınayım, medet Allah'ım medet

  Aşık Yunus kıl zari, günahın yuğsun Bari
  Göresin Peygamberi, medet Allah'ım medet


  MUHAMMED


  Canım kurban olsun Senin yoluna
  Adı güzel, kendi güzel Muhammed
  Şefaat eyle bu kemter kuluna
  Adı güzel, kendi güzel Muhammed

  Mümin olanların çoktur cefası
  Ahirette olur zevk ü safası
  On sekiz bin alemin Mustafa'sı
  Adı güzel, kendi güzel Muhammed

  Yedi gökleri seyran eyleyen
  Kürsi'nin üstünde cevlan eyleyen
  Miraçta ümmetini dileyen
  Adı güzel, kendi güzel Muhammed

  Aşık Yunus n'eder dünyayı Sensiz
  Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümansız
  Sana uymıyanlar gider imansız
  Adı güzel, kendi güzel Muhammed


  NE OLDU


  İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu
  Ağlar idim dün ü gün, güldüm ise ne oldu

  Erenler meydanında, yuvarlanır top idim
  Padişah çevganında kaldım ise ne oldu

  Erenler meclisinde deste kızıl gül idim
  Açıldım, ele geldim, soldum ise ne oldu

  Danişmentler, alimler medresede bulduyse
  Ben harabat içinde buldum ise ne oldu

  İşit Yunus'u, işit üş, yine deli oldu
  Erenler manasına daldım ise ne oldu


  NE VERİR İSEN ELİN İLE


  Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin
  Kibr ü kini çıkargil, erden nasip alasın

  Ne verir isen elin ile, şol varır senin ile
  Ben disem inanmazsın, varıcağaz bulasın

  Gönülde pas oturur, anda seni yitürür
  İçeru Şah oturur, girmezsin kim göresin

  On ikidir hücresi, dervazesi yedidir
  Anda iki dilber var, bilmezsin ki sorasın

  Biçare miskin Yunus, aşktan dava kılırsın
  Dost'tan haber gelicek, yüz sürüyü varasın


  NE SÖYLERLER, NE BİR HABER VERİRLER


  Yalancı dünyaya konup göçenler
  Ne söylerler, ne bir haber verirler

  Üzerinde, türlü otlar bitenler
  Ne söylerler, ne bir haber verirler

  Kimisinin üstünde biter otlar
  Kiminin başında sıra serviler

  Kimi masum, kimi güzel yiğitler
  Ne söylerler, ne bir haber verirler

  Toprağa gark olmuş nazik tenleri
  Söylemeden kalmış, tatlı dilleri

  Gelin, duadan unutman bunları
  Ne söylerler, ne bir haber verirler

  Yunus der ki, gör takdirin işleri
  Dökülmüştür kirpikleri kaşları

  Başları ucunda hece taşları
  Ne söylerler, ne bir haber verirler

  Yunus Emre
   
 3. SeçiL Well-Known Member

  OL SAHİB-İ KUR'AN BENEM

  Ol kadir-i kün feyekün, lütf edici Sübhan benem
  Kesmeden rızkını veren, cümlelere Sultan benem

  Nutfeden adem yaratan, yumurtadan kuş türeten
  Kudret dilini söyleten, zikr eyleten Sübhan benem

  Kimisini zahit kılan, kimisine füsk işleten
  Ayıplarını örtücü, ol delil ü bürhan benem

  Benem ebet, benem beka, ol kadir-i hak mutlaka
  Yarın hızır ola saka, anı kılan gufran benem

  Ete;deri sügük çatan, ten perdelerini tutan
  Kudret işim çoktur benim, hem zahir ü ayan benem

  Hem batınem hem zahirem, hem evvelem, hem ahırem
  Bu cümlesini yaratıp, tertip eden Yezdan benem

  Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan
  Bin bir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur'an benem


  SEN DERVİŞ OLAMAZSIN

  Dervişlik der ki bana
  Sen derviş olamazsın
  Gel ne deyeyim sana
  Sen derviş olamazsın

  Derviş bağrı baş gerek
  Gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek
  Sen derviş olamazsın

  Döğene elsiz gerek
  Söğene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek
  Sen derviş olamazsın

  Dilin ile şakırsın
  Çok mailer okursun
  Vara yoğa kakırsın
  Sen derviş olamazsın

  Kakımak varmışsa ger
  Muhammet de kakırdı
  Bu kakımak sende var
  Sen derviş olamazsın

  Doğruya varmayınca
  Mürşide yetmeyince
  Hak nasip etmeyince
  Sen derviş olamazsın

  Derviş Yunus gel imdi
  Ummanlara dal imdi
  Ummana dalmayınca
  Sen derviş olamazsın


  SENSİN BİZE BİZDEN YAKIN


  Sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicap nedir
  Çün aybı yok görklü yüzün, üzerinde nikap nedir

  Sen eyittin ey Padişah, yehdillahü limen yeşa
  Şerikin yok senin haşa, şuçlu kimdir ikap nedir

  Levh üzere kimdir yazan, azdıran kim, kimdir azan
  Bu işleri kimdir düzen, bu suale cevap nedir

  Rahimdürür senin adın, rahimliğin bize dedin
  Mürşitlerin mücdeledi, lataknetu hitap nedir

  Bu işleri sen bilirsin, sen verirsin, sen alırsın
  Ne kim kıldım çün bilirsin, ya bu soru hisap nedir

  Kani bu mülkün sultanı, bu ten ise kani canı
  Bu göz görmek diler anı, bu mebde ü mead nedir

  Yunus bu göz anı görmez, görenler hot haber vermez
  Bu menzile akıl ermez, bu kovduğun serap nedir


  VAY ANA KİM

  Aşıkları Tamu'su yandırmıya
  Uçmağına bular baş indirmiye

  Yedi Tamu bir aha katlanmıya
  Yedi deniz aşk odun söndürmiye

  Bin bir bela çekmeyince Nuh gibi
  Tufanında gemiye bindirmiye

  İsmail gibi kurban olmayınca
  Cebril güzel koçu indirmeye

  Musa gibi çobanlık etmeyince
  Kelimim deyu Tur'a göndermiye

  Yunus imdi dal bu mana gencine
  Vay ana kim Allah uyandırmıya


  YETMİŞ İKİ MİLLETTE


  Gayrıdır her milletten bu bizim milletimiz
  Hiç dinde bulunmadı, din ü diyanetimiz

  Bu din ü diyanette, yetmiş iki millette
  Dünya vü ahirette, ayrıdır ayatımız

  Tahir suya banmadan, el ayak deprenmeden
  Baş sücuda inmeden, kılınır taatımız

  Ne rüku vardır, ne sücut, ne kıble vardır, ne mescit
  Daima ol dostla becit olur münacatımız

  Gerek Kabeye varalım, gerek mescide girelim
  Gerek su ile yunalım, çün bile illetimiz

  Su ne kadar arıda, yavuz huyun bile
  Meğer bizi pak ide, Haktan inayetimiz

  Kimin sırrın kim bile, çün erilmez bu hale
  Yarın ana belli ola, Müslüman mürtedimiz

  Yunus canı yenile, kim dostluğun anıla
  Ansızın bir ün gele, bilesin kudretimiz


  İNCİL İLE KUR'ANI

  Mana denizine daldık, vücut seyrini kılduk
  İki cihan serteser, cümle vücutta bulduk

  Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı
  Levhte yazılan sözü, cümle vücutta bulduk

  Musa'nın çıktığı Tur'u, gökteki Beytülmamuru
  İsrafil'deki Suru, cümle vücutta bulduk

  Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u
  Kur'andaki Ayeti nuru, cümle vücutta bulduk

  Yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri
  Yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulduk

  Yedi göğü, yedi yeri, bu dağları, denizleri
  Uçmak ile Tamu'yu, cümle vücutta bulduk

  Yunus'un sözleri hak, cümlemiz dedik sadak
  Kanda istersen anda bak, cümle vücutta bulduk


  YUSUF BULUNUR KEN'AN BULUNMAZ


  Bir ne derttir ana derman bulunmaz
  Ya bu ne yaredir zahmı belirmez

  Yitürdüm Yusuf'um Ken'an elinde
  Yusuf'um bulundu, Ken'an bulunmaz

  Beyim arif isen, var sen yolunca
  Bunda başlar yiter, kanlar sorulmaz

  Manisiz kişiden hiç nesne gelmez
  Kovası yok kuyudan su çekilmez

  Kuyu cismindürür mani kovası
  Çekerler kovayı suyu belirmez

  Erenler kapısı, mürüvvet kapısı
  Sıtk ile gelenler, mahrum gülünmez

  Yunus bu manide gark oldu gitti
  Geri gelmekliğe aklı belirmez


  YÜZ BİN PEYGAMBER


  Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur
  Kani bunca evliya, yüz bin Peygamber yatur

  Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen
  Hem dünyaya meyleden, Adem Peygamber yatur

  Arkasiyle kum çeken, göz yaşıyle yuğuran
  Kabeye temel kuran, Halil Peygamber yatur

  Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden
  Belalara sabreden, Eyyup Peygamber yatur

  Balık karnında yatan, deryaları seyreden
  Kabak kökün yastanan, Yunus Peygamber yatur

  Kuyuda nihan olan, kul deyüben satılan
  Mısır'a sultan olan, Yusuf Peygamber yatur

  Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan
  Ağlayıp göğsüz kalan, Yakup Peygamber yatur

  Asasın ejder eden, bahre urup yol eden
  Fir'avnı helak eden, Musa Peygamber yatur

  Ol Allahın habibi , dertlilerin tabibi
  Enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur

  Hayber kal'asın yıkan, kafiri oda yakan
  Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur

  Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri
  Fatm'ana oğulları;Hasan, Hüseyin yatur

  İğnesin suya atan, balıklara getirten
  Tacın tahtın terkeden, İbrahim Ethem yatur

  Gündüzler saim olan, geceler kaim olan
  Ariflerin sultanı, Bayzit Bestami yatur

  Hakikat erleri, geçti dünyadan, her biri
  Konyada;ol Mevlana Hüdevandigar yatur

  Çoktur Hakkın has kulları, fikr eyle bunları
  Saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur

  Yunus sen de ölürsün, kara yere girersin
  Kara yer altında, çok günahkar kullar yatur


  İZİNİN TOZUNA SÜRSEM YÜZÜMÜ

  Arayu arayu bulsam izini
  izinin tozuna sürsem yüzümü
  Hak nasip eylese görsem yüzünü
  Ya Muhammed canım arzular seni

  Bir mubarek sefer olsa da gitsem
  Ka'be yollarında kumlara batsam
  Hup cemalin bir gez düşte seyretsem
  Ya Muhammed canım arzular seni

  Zerrece kalmadı kalbimde hile
  Sıtk ile girmişim ben hak yola
  Ebubekir, Ömer, Osman da bile
  Ya Muhammed canım arzular seni

  Ali ile Hasan Hüseyin anda
  Sevgisi gönülde, muhabbeti canda
  Yarın mahşer gününde, ulu divanda
  Ya Muhammed canım arzular seni

  Arafat dağıdır bizim dağımız
  Anda kabul olur bizim duamız
  Medine'de yatar Peygamberimiz
  Ya Muhammed canım arzular seni

  Yunus meth eyledi seni dillerde
  Sevilirsin bütün gönüllerde
  Ağlaya, ağlaya gurbet ellerde
  Ya Muhammed canım arzular seni


  ŞOL CENNET'İN IRMAKLARI

  Şol cennet'in ırmakları
  Akar Allah deyu deyu
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyu deyu

  Salınır Tüba dalları
  Kur'an okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri
  Kokar Allah deyu deyu

  Kimi yiyip kimi içer
  Hep melekler rahmet saçar
  İdris Nebi hulle biçer
  Biçer Allah deyu deyu

  Altındadır direkleri
  Gümüştendir yaprakları
  Uzandıkça budakları
  Biter Allah deyu deyu

  Aydan arıdır yüzleri
  Misk ü amberdir sözleri
  Cennet'te huri kızları
  Gezer Allah deyu deyu

  Hakka aşık olan kişi
  Akar gözlerinin yaşı
  Pür nur olur içi dışı
  Söyler Allah deyu deyu

  Ne dilersen Hak'tan dile
  Kılavuzla gir doğru yola
  Bülbül aşık olmuş güle
  Öter Allah deyu deyu

  Açıldı gökler kapısı
  Rahmetle doldu hepisi
  Sekiz cennet'in kapısı
  Açılır Allah deyu deyu

  Rıdvan-dürür kapı açan
  İdris-dürür hülle biçen
  Kevser şarabını içen
  Kanar Allah deyu deyu

  Miskin Yunus var Yarına
  Koma bu günü yarına
  Yarın Hakk'ın divanına
  Varam Allah deyu deyu


  ŞÖYLE GARİP BENCİLEYEN


  Acep şu yerde var mı ola
  Şöyle garip bencileyin
  Bağrı başlı, gözü yaşlı
  Şöyle garip bencileyin

  Gezdim Rum ile Şam'ı
  Yukarı elleri kamu
  Çok istedim, bulamadım
  Şöyle garip bencileyin

  Bendeler garip olmasın
  Firkat oduna yanmasın
  Hocam kimseler olmasın
  Şöyle garip bencileyin

  Bir garip ölmüş diyeler
  üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar
  Şöyle garip bencileyin

  Söyler dilim ağlar gözüm
  Gariplere göyner özüm
  Meğer ki gökte yıldızım
  Ola garip bencileyin

  Nice bu dert ile yanam
  Ecel ere bir gün ölem
  Meğer ki sinimde bulam
  Şöyle garip bencileyin

  Emrem Yunus biçare
  Bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şare
  İste garip bencileyin


  ŞÖYLE SANIRLAR BENİ

  Sofuyum halk içinde tesbih elimden gitmez
  Dilim marifet söyler, gönlüm hiç kabul etmez

  Boynumda icazetim, riya ile taatim
  Edişem ayruk yerde, gözüm yolum gözetmez

  Hoş dervişem sabrım yok, dilimde ezkarım çok
  Kulağımdan gireni, hergiz içim işitmez

  Görenler elim öper tac ü hırkama bakar
  Şöylece sanırlar beni zerrece günah etmez

  Taşımda ibadetim, sohbetim hoş taatim
  İç pazara gelince, bin yıllık ayyar etmez

  Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş
  İlla ben ettiğimi, dinin denşüren etmez

  Görenler sofu sanır, selam verir utanır
  Anca iş koparaydım, el erüben güç yetmez

  Söylersem marifeti saluslanırım kati
  Miskinliğe dönmeğe, gönlümden kibir gitmez

  Yunus eksikliğini Çalabına arzeyle
  Anın keremi çoktur, sen ettiğin ol etmez.

  Yunus Emre
   

Sayfayı Paylaş