Yunus Emre Divanından Seçmeler

Konusu 'Dini Şiirler' forumundadır ve OrKuN tarafından 1 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Yunus Emre Divanından Seçmeler

  Aşkın Aldı Benden Beni

  Işkun aldı benden beni bana seni gerek seni
  Ben yanarım düni güni bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinürem ne yokluğa yirinürem
  Işkun ile avınuram bana seni gerek seni

  Işkun âşıklar öldürür ışk denizine taldurur
  Tecellîyile toldurur bana seni gerek seni

  Işkun şarâbından içem Mecnûn olup tağa düşem
  Sensin dün ü gün endîşem bana seni gerek seni

  Sûfilere sohbet gerek ahîlere ahret gerek
  Mecnunlara Leylî gerek bana seni gerek seni

  Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar
  Toprağum anda çağıra bana seni gerek seni

  Cennet cennet dedikleri bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları bana seni gerek seni

  Yûnus'durur benüm adum gün geldükçe artar odum
  İki cihanda maksûdum bana seni gerek seni.
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Dervişlik Dedikleri

  Dervişlik dedikleri
  Hırka ile taç değil
  Gönlün derviş eyleyen
  Hırkaya muhtaç değil

  Hırkanın ne suçu var
  Sen yoluna varmazsan
  Vargıl yolunca yürü
  Er yolu kalmaç değil

  Dirsin Şeyh'in aşkına
  Yalın ayak başı açık
  Er var dirlik dirlikmiş
  Yalın ayak aç değil

  Durmuş marifet söyler
  Erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır
  Yolsuza yoldaş değil

  Gel Gör Beni Aşk Neyledi

  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne âkilem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarım yollar gibi
  Gâh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akar suların çağlarım
  Dertli ciğerim dağlarım
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarım dilden dile
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  Ol yâri düşte görürüm
  Uyanıp melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost elinde avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi.
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  Şol Cennetin Irmakları
  Şol cennetin ırmakları
  Akar Allah deyü deyü
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyü deyü

  Salınır tuba dalları
  Kur'an okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri
  Kokar Allah deyü deyü

  Kimi yiyip kimi içer
  Hep melekler rahmet saçar
  İdris nebi hülle biçer
  Diker Allah deyü deyü

  Altındandır direkleri
  Gümüştendir yaprakları
  Uzandıkça budakları
  Biter Allah deyü deyü

  Aydan arıdır yüzleri
  Misk ü amberdir sözleri
  Cennette huri kızları
  Gezer Allah deyü deyü

  Hakk'a âşık olan kişi
  Akar gözlerinin yaşı
  Pür nur olur içi dışı
  Söyler Allah deyü deyü

  Ne dilersen Hak'tan dile
  Kılavuzla gir bu yola
  Bülbül âşık olmuş güle
  Öter Allah deyü deyü

  Açıldı gökler kapısı
  Rahmetle doludu hepisi
  Sekiz cennetin kapısı
  Açar Allah deyü deyü

  Rıdvandürür kapı açan
  İdrisdürür hülle biçen
  Kevser şarabını içen
  Kanar Allah deyü deyü

  Miskin Yunus var dostuna
  Koma bugünü yarına
  Yarın Hakk'ın divanına
  Varam Allah deyü deyü..
   
 4. OrKuN Well-Known Member

  Bize Didar Gerek Dünya Gerekmez

  Bize didar gerek dünya gerekmez
  Bize mânâ gerek dâvâ gerekmez

  Bize Kadir gecesidir bu gece
  Ko seher olmasın seher gerekmez

  Bize aşk şerbetinden sun a saki
  Bize uçmaklarda Kevser gerekmez

  Badyalarda dolu dolu içelim biz
  Biz esrik olmazız humar gerekmez

  Yunus esriyiben düştü sokakta
  Çağırır Taptuk' una âr gerekmez.
   
 5. OrKuN Well-Known Member

  Bana Bu Ten Gerekmez

  Bana bu ten gerekmez can gerektir
  Ol baki Cennet'e iman gerektir
  Zehi mürşit ki bizi Hakk'a iltür
  Aşık canı ana kurban gerektir
  Bular hot geçti Uçmak arzusundan
  Didar göstermeye Sultan gerektir
  N'iderim Uçmağı yahut huriyi
  Bana dergahına seyran gerektir
  Eğer Muhammed'e ümmet olursan
  Dilinde zikr ile Kur'an gerektir
  Namaz ü vird ü tesbih,zikr ü Kur'an
  İnayet bunlara Hak'tan gerektir
  Hakikat şerbetin içen aşıklar
  Başı açık, teni uryan gerektir
  Aşık Yunus bu sırrı anlayanın
  Ciğeri büryan, gözü giryan gerektir.

  Ben Dost İle Olmuşam

  Ben Dost ile dost olmuşam, kimseler dost olmaz bana
  Münkirler bakar gülüşür, selam dahi vermez bana
  Ben Dost ile dost olayım, canımı feda kılayım
  Ölmezden öndün öleyim, dünya baki kalmaz bana
  Terkeyledim kamu işi, Hak yoluna kodum başı
  Dost yüzünü göriceğiz, sabr ü karar olmaz bana
  Kimseler bilmez halimi, aşk odu yaktı canımı
  Seçmezem soldan sağımı, namüs ü ar olmaz bana
  Ben bir aşık-ı bi çareyim, baştan ayağa yareyim
  Ben bir deli divaneyim, aklım da yar olmaz bana
  Sanırlar beni deliyim, Dost bağçesi bülbülüyüm
  Mevlanın kemter kuluyum, kimse baha saymaz bana
  Bülbül oluben öterim, Dost bağçesinde biterim
  Gül alırım,gül satarım, bağ-ban olmaz bana
  Ey biçare Yunus senin, aşk oduna yandı canın
  Yana yana Dost'a giderin, perde hicap olmaz bana.
   
 6. OrKuN Well-Known Member

  Taştın Yine Deli Gönül

  Taştın yine deli gönül
  Sular gibi çağlar mısın
  Aktın yine kanlı yaşım
  Yollarımı bağlar mısın

  Nidem elim ermez yâre
  Bulunmaz derdime çare
  Oldum ilimden avare
  Beni bunda eğler misin

  Yavı kıldım ben yoldaşı
  Onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı
  Irmağ olup çağlar mısın

  Ben toprak oldum yolunda
  Sen aşırı gözetirsin
  Şu karşıma göğüs geren
  Taş bağırlı dağlar mısın

  Harami gibi yoluma
  Aykırı inen karlı dağ
  Ben yârimden ayrı düştüm
  Sen yolumu bağlar mısın

  Karlı dağların başında
  Salkım salkım olan bulut
  Saçın çözüp benim içün
  Yaşın yaşın ağlar mısın

  Esridi Yunus'un canı
  Yoldayım illerim kanı
  Yunus düşte gördü seni
  Sayru musun sağlar mısın.
   
 7. OrKuN Well-Known Member

  Seni Sıgaya Çeker/Bir Molla Kasım Gelir

  Ben dervişim diyene
  Bir ün edesim gelir
  Tanıyuban şimdiden
  Varup yetesim gelir.

  Sırat kıldan incedir
  Kılıçtan keskincedir
  Varıp anın üstüne
  Evler yapasım gelir.

  Altında gayya vardır
  İçi nâr ile pürdür
  Varıp ol gölgelikte
  Biraz yatasım gelir.

  Ta’n eylemen hocalar
  Hatırınız hoş olsun
  Varuban ol tamu’da
  Biraz yanasım gelir.

  Ben günahımca yanam
  Rahmet suyunda yunam
  İki kanat takınam
  Biraz uçasım gelir.

  Andan Cennet’e varam
  Hak’kı Cennet’te görem
  Hûri ile gılmanı
  Bir bir koçasım gelir.

  Derviş Yunus bu sözü
  Eğri büğrü söyleme
  Seni sıygaya çeker
  Bir Molla Kasım gelir.
   
 8. OrKuN Well-Known Member

  Mana Evine Daldık

  Mânâ evine daldık
  Vücut seyrini kıldık
  İki cihan seyrini
  Cümle vücutta bulduk

  Yedi yer yedi göğü
  Dağları denizleri
  Uçmağ ile tamuyu
  Cümle vücutta bulduk

  Gece ile gündüzü
  Gökte yedi yıldızı
  Levhte yazılı sözü
  Cümle vücutta bulduk

  Musa ağdığı Tûr’u
  Yoksa Beyt_ül Mü’mur’u
  İsrafil çalan sûru
  Cümle vücutta bulduk

  Tevrat ile İncil’i
  Furkan ile Zebur’u
  Bunlardaki beyanı
  Cümle vücutta bulduk

  Yunus’un sözleri hak
  Cümlemiz dedik sadak
  Nerd’istersen orda Hak
  Cümle vücutta bulduk.
   

Sayfayı Paylaş