Yunanlarda Ölü Gömme Geleneği Antik Yunanda Ölü Gömme

Konusu 'Ülkeler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Yunanlarda Ölü Gömme ve Mezar Geleneği
  Eski Yunanlılarda Cenaze Törenleri, Antik Yunan Ölü Gömme Geleneği

  Ölülere, toprağın insanları ve Demeter'in halkı adı verilir Aynı şekilde ölülerle ilgili görülen yılan, hem bereket sembolü hem de ölülerin bir simgesi ve somutlaşmasıydı Hellenler öncesinde ölüleri yatıştırmak için onlara insan kurban edildiği de olmuştur Klasik devirde ise ölülere karşı ikili bir tavır takınılmıştır Birincisi, ata ruhlarına dindarca bir saygı, ikincisi, her çeşit hastalık ve afetin taşıyıcısı olarak hortlaklardan korkmak

  İbadetlerin özellikle mezarlar etrafında yoğunlaşması Yunan dininin en önemli ve belirleyici özelliğidir "Birer anıt haline gelen mezarlar, hazineler ve her çeşit ev eşyasını içermektedir Mezarlara kurbanlar sunulur, ölülerin mezarlarında ikamet ettiklerine, gölgelerinin de Hades ülkesine gittiğine inanılırdı Bu ülke bir ceza ve ödül ülkesi olmayıp, bu hayatın sadece hayalet biçiminde devamıdır"

  Yunanlılarda ölülerin ruhları yılan, kuş ve özellikle kelebek biçiminde betimlenirdi Nitekim Yunancadaki psykhe sözcüğü hem kelebek, hem ruh anlamındadır

  Yunanlılar ölümden sonraki yaşam hakkında birbirine karşıt düşüncelere sahip olmuşlar ve bunları bağdaştırmak için hiç uğraşmamışlardır Ölüler yerin altında yaşamayı sürdürürler, onların torunları ve çocukları da kutsal armağanlar sunarak bu yaşamı hoş bir hale getirmeye çalışırlardı Tanagralı sanatçılar, yaptıkları ve sundukları küçük heykellerle ölüleri mutlu etmeye çalışırlardı Ancak ölüme karşı bu bakış açısı ölenin peşinden yas tutulmayacağı anlamina gelmezdi "İlk çağda, Yunanistan'da cenaze başında veya gömülme törenlerinde ağlamayı meslek edinmiş kadınlar vardı Sözde derin acı duyuyormuş gibi yaparak, elleriyle üstlerini, başlarını yırtarak bu ağlayıcılar bir ağızdan yas ilahileri söylerlerdi.


  [​IMG]
   


Sayfayı Paylaş