Yozgat Gezilecek Yerler

Konusu 'Turkey' forumundadır ve GamZe tarafından 17 Mayıs 2011 başlatılmıştır.

 1. GamZe Moderator


  Yozgat Gezilecek Yerler
  ÇAPANOĞLU CAMİİ
  1779 yılında Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Yapı kubbeyle örtülü 3 bölmeli son cemaat yeri ile tek kubbeli ana mekandan oluşmaktadır. 1794 yılında Süleyman bey bunun önüne benzer planda ikinci bir mekan ekletmiştir. Daha sonra en dışa küçük bir giriş revağı eklenmiştir. Arka arkaya dizilmiş bu yapılar yakın zamana değin Geç Dönem Osmanlı resim sanatının özgün örnekleriyle bezenliydi. Ancak yapılan onarımlarla resimleri çoğu yok olmuş yada değişmiştir. Ana mekanda mahvildekiler dışında büyük ölçüde özgünlüğünü yitirmiş,mahvilin ikinci katında yan kubbelerde yeşil, al, mavi ve sarının kullanıldığı çeşitli çiçek, yaprak ve meyve resimleri yer alır.

  ÇEŞKA KALESİ YERALTI ŞEHRİ
  Merkez ilçenin 3 km kuzeydoğusunda yüksekçe bir tepeye kurulmuş yeraltı şehrinin üç ayrı girişi vardır. Güneyinde iki kat halinde, üç odalı bir mekan; bunun batı kısmındaki odanın üzerinde ise bacası bulunmaktadır. Kuzeyindeki odanın tabanında kısmen dolmuş iki ayrı beşik kemerli galeri girişi yer alır. Yıkıntılar arasında ve alt eteklerde tek renkli (monokrom) Roma ve Bizans dönemi seramik parçalarına rastlanır.

  KERKENEZ ANTİK ŞEHİR PTERİA
  Yozgat-Sorgun karayolu üzeri Şahmuratlı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Büyük ihtimalle MÖ 600 yıllarında Medler tarafından kurulan ve 50 yıl kadar sonra Lidya Kralı Krezüs tarafından yok edilen , düzenli bir biçimde planlanmış ve sıfırdan inşa edilmiş bu şehri çevreleyen surların uzunluğu 7 km. dir. Kaleye 8 tane giriş kapısından girilmektedir. Erken örneklerine İran’ da rastlanan bir yapı tipi olan dikmeli bir salonun saray yapı grubu içinde yer aldığının belirlenmesi, Kerkenez’ in Bizanslı Stephanos’ un bir Med Şehri olarak betimlediği Heredot’ un Pteriası olarak tanımlanmasını desteklemektedir.

  Heredot tarihine göre, Med’ler Kerkenez Dağı üzerinde Piterya adıyla bir şehir kurmuşlardır. Med’ler ile Lidya’lılar arasında uzun süren savaşlar burada olmuştur. Güneş tutulması savaşı M.Ö. 585 yılında Med’ler ile Pers’ler arasında olmuş ve barış ile sonuçlanmıştır. Antik şehrin bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları 2000 yılından beri DR. Geoffrey SUMMERS başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir. Halen devam eden yüzey araştırmalarında bulunan bazı eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir

  KARABIYIK KÖPRÜSÜ
  Yozgat-Şefaatli yolunun 38. Km.sinde Kanak Suyu üzerinde kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferine giderken (1516) yaptırılmıştır. Ayaklar üzerinde oturan üç sivri kemerli,i ki alçak mahmuzlu, 60 cm. yüksekliğinde korkuluk duvarı ile uçlarda ve ortada baba taşları olan,beyaz kesme taştan yapılmış bir köprüdür. 54 m. boyunda 4.5 m. eninde olan köprünün ortasına doğru bir harpuşluk fark edilir.

  YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI
  Türkiye’nin ilk milli parklarındandır. Yozgat ilinin güneyinde uzanan tepeler üzerinde, kente yaklaşık 5 km. mesafededir. Bitki inceleme amaçlı araştırmalar bakımından görülmeye değer karaçam, meşe ve ardıç türlerine sahip olan milli parkta, kamp ve konaklamaya uygun alanlar da bulabilirsiniz.

  AKDAĞMADENİ KİLİSESİ
  İlimiz Akdağmadeni İlçesi Tahmaz Mahallesinde bulunan kilisenin 1862 tarihinde yapıldığı kitabeden anlaşılmaktadır. Ön cephesi kesme taş, diğer cepheleri kesme mermer taşlardan yapılmış olan kilisenin, ön kısmında yuvarlak kemerli giriş boşluğu bulunmaktadır. Kemerler Ortada iki adet yuvarlak, yanlarda ise iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemer süslemeli ve kapı üzerinde çerçeve içerisinde 11, çerçeve altında da 2 adet grekçe kitabe mevcuttur. Kilisenin iç kısmı dikdörtgen planlı olup, tabanı taş döşelidir. Kilisenin içerisinde kiliseyi doğu, batı doğrultusunda üç eşit parçaya bölen sekiz adet yuvarlak sütun bulunmaktadır. Sütunlar birbirlerine yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla bağlanmıştır. Kilisenin iç kısmındaki sıva üzerinde yer yer renkli hac ve geometrik süslemeler gözükmektedir.

  BEHRAMŞAH KALESİ
  Çalışkan köyünün kuzeyinde bulunan yüksek bir kaledir. Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmeddin Behram Şahı Candar'a ait olan kale, 13. Yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır. Kalenin birçok kısmı yıkık ve harap,batı ve güney duvarları ayaktadır. Yüksek kale duvarları, moloz taş üzerine kesme taş kaplıdır. İçte tuğla gibi çaprazlama dizilerle sıralanarak zigzag duvar dolgusunu oluşturmuştur.

  BÜYÜKNEFES (TAVİUM)
  Yozgat - Haydarbeyli yolu üzerindedir. Yörede en geç orta Tunç Çağında büyük Kale ve Küçük Kale ile aralarındaki bölgeyi kapsayan büyük bir merkez oluşturulmuştur. Galatların bir kolu olan Trokmilerin başkenti olan Tavium, Asur ticaret kolonilerinden (Karum) dönemi ile özdeşlenebilir. Kentte tespit edilen kalıntılar kentin demir çağında yoğun bir yerleşim alanı olduğunu göstermiştir. Daha sonraları Helenistik, Galat, Erken Bizans ve Geç Bizans dönemlerine rastlanmaktadır. Erken Bizans döneminde kent en şaşaalı dönemine ulaşırken, terk edilmesi Geç Bizans dönemine rastlamaktadır.turkeyarena.net Büyüknefes köyünde bulunan Tavium antik kenti ile ilgili bilgilerin gün ışığına çıkabilmesi için Prof. Karl STROBEL başkanlığında bir ekip tarafından bilimsel çalışmalara devam edilmektedir.

  Yörede yapılan yüzey araştırması çalışmaları kentin büyük kale ve küçük kale olarak adlandırılan bölgesinde 3000 kişilik bir Anfitiyatrosu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Gerekli kazı izninin alınması durumunda bu bölgede araştırma kazıları başlatılması planlanmaktadır. Son zamanlarda Almanların atalarının buradan göç ettiği haberleri ile iyiden iyiye popüler hale gelen Tavium antik kenti büyük bir turizm potansiyeli üretecek kapasiteye sahiptir.

  SAAT KULESİ
  1897 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Tevfiki Zade tarafından Yozgatlı Şakir ustaya yapılmıştır. Şehrin orta yerinde kurulmuş,kare pirizma şeklinde uzun bir kuledir. Enine silmelerle altı kata bölünen kulenin üst kısmı şerefe gibi bir terasla çevrilidir. En üst kısımda çan şeklinde bir külah vardır. Saat çanı 250 kg. ağırlığında olup,her yarım ve tam saatte isabetli olarak vurur. Kuleye çıkış kuzeyden, yuvarlak kemerli kapıdan olur. Şerefeli kısmın altında üç kat aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli bir pencere bulunur.
   


Sayfayı Paylaş