Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Toplumsal Maliyetler

Konusu 'Fizik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 3 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Toplumsal Maliyetler

  G8, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Görev Gücü" ne ilişkin 2001 tarihli raporunda elektrik enerjisi fiyat oluşumunda sosyal ve çevresel kriterler içerikli Toplumsal Maliyetlerin bir unsur olarak sisteme girmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tüm Dünyada ve AB'de edinilen temel prensip "Kirleten Öder" kavramıdır ki, bu Toplumsal Maliyetlerin mutlaka devreye alınması anl***** gelmektedir.

  Günümüzde elektrik enerjisi fiyatı oluşumunda, üretim maliyeti açısından sadece kapasite bedeli, işletme giderleri ve vergiler dikkate alınmakta ve tüm yapılanma bu baza oturtulmaktadır. Oysa enerji üretimi faaliyetleri esnasında, sosyal içerikli maliyetler, dışa bağımlılık ve çevresel maliyetlerde mevcuttur.

  Toplumsal Maliyetler kavramının içeriğini oluşturan etkiler NCV NOy, CO, asitleme, ozon tabakasına etki, yerde ozon oluşumu ağır meta İler kirliliği, kanserojen etkiler, radyoaktivite 9 endüstriyel atıkların kirlili-ğit katı maddeler emisyonu, küresel ısınma etkileri, ısıl kirlenmeler vs.

  Enerji üretiminden kaynaklan toplumsal maliyetlerle ilgili özellikle Avrupa kaynaklı önemli ve bilimsel çalışmalar mevcuttur Mesela: "European Commission - Directorate General of Energy" yayınının, V,4 - The Enviroment" 'in 6. bölümünde Toplumsal (External) maliyetler konusu oldukça detaylı incelenmiştir. Bu konuda bugüne kadar en ciddi ve bilimsel çalışmalar W.Pearce, G. Bann ve E.Georgıou tarafından yapılmıştır. Bu analizde nükleer santraller için, tesis sökümü ve atıkların yok edilme maliyetleri hariç tutulmuştur:

  Elektrik Enerjisi Piyasa sistemi, mevcut mevzuat ile oluşan yapılanmada, rekabet için baz teşkil edecek elektrik enerjisi fiyatı, yalnızca işletme ve kapasite bedelleri (vergiler dahil) unsurlarından oluşur tarzda dikkate alınmaktadır. Toplumsal Maliyetler, bu fiyat oluşumu ve sistem argümanlarının dışında kalmaktadır.turkeyarena.com

  Bu konudaki en tipik misal; nükleer kaynaklara dayanan elektrik enerjisi üretimi (ortalama olarak) kapasite ve işletme bedelleri olarak, 2-3 ABD$c/kWh ortalama maliyetle piyasaya girmekte ve rekabete katılmaktadır. Oysa, nükleer üretim tesislerinin ömürleri sonundaki sökümleri ve atıklarının yok edilmesi maliyeti için 8-12 ABD$c/kWh mertebesinde oluşacak maliyetler (Toplumsal Maliyet) söz konusudur. Bu bedel, elektrik enerjisini kullanan nesilde, 1-2 nesil sonra ödenecek bir bedel olarak ortaya çıkmaktadır.

  Toplumsal Maliyetleri de; bir rekabet fiyatı unsuru olarak ele alınacak bir Elektrik Piyasası sistemi, hem daha adil, hem de daha rasyonel olacaktır. Bugün benimsenen rekabet fiyatı oluşum tara, deyim yerinde ise, sanki sanal ve haksız bir rekabet niteliğinde görünmektedir.

  Toplumsal Maliyetleri içeren, fiyatlanma modeli ile oluşacak, rekabete dayalı bir elektrik piyasası, kullanılan kaynaklar bazında rekabet şansı sıralamasını da ciddi bir biçimde değiştirecektir Daha temiz enerjiye, daha fazla rekabet şansı tanıyacak böyle bir piyasada, özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı (hidrolik ve özellikle rüzgar) elektrik üretimi, belki de hiç bir destek ve teşviğe ihtiyaç duymaksızın, rekabet edebilir duruma gelebilecektir.
   


Sayfayı Paylaş