Yahya Kemal Beyatlı Uzun Şiirleri

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 23 Mart 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  SÜLEYMANİYEDE BAYRAM SABAHI

  Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
  Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de
  Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,
  Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
  Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,
  Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.
  Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir,
  Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir.
  Bir geliş var!.. Ne mübarek, ne garib alem bu!..
  Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu...
  Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;
  O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.
  Bu sukünette karıştıkca karanlıkla ışık
  Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık;
  Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,
  Giriyor, birbiri ardınca, ilahi yapıya.
  Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor,
  Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor.
  Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı
  Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı.
  En güzel mabedi olsun diye en son dinin
  Budur öz şekli hayal ettiği mimarının.
  Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,
  Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kudsi tepeyi;
  Taşımış harcını gazileri, serdarıyle,
  Taşı yenmiş nice bin işcisi, mimarıyle.
  Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,
  Uhrevi bir kapı açmiş buradan gökyüzüne,
  Taa ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları..
  Bir neferdir bu zafer mabedinin mimari.
  Ulu mabed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;
  Ben de bir varisin olmakla bügün mağrurum;
  Bir zaman hendeseden abide zannettimdi;
  Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
  Senelerden beri ru'yada görüp özlediğim
  Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.
  Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını
  Görüyor varliğının bir yere toplandığını;
  Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes
  Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses;
  Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,
  Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!
  Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri
  Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir'i
  Ne kadar saf idi siması bu mu'min neferin!
  Kimdi? Banisi mi, mimarı mı ulvi eserin?
  Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu
  Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
  Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli,
  Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli;
  Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
  Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
  Vatanın hem yaşıyan varisi hem sahibi o,
  Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,
  Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
  Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.
  Karşı dağlarda tutuşmus gibi gül bahçeleri,
  Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
  Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;
  Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.
  Çok yakından mı bu sesler, cok uzaklardan mı?
  Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı?
  Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa,
  Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;
  Şimdi her merhaleden, taa Beyazıd'dan, Van'dan,
  Aynı top sesleri birbir geliyor her yandan.
  Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher!
  Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
  Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını,
  Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.
  Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
  Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:
  Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan..
  Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an;
  Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?
  Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı?
  Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
  Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..
  Adalar'dan mı? Tunus'dan mı, Cezayir'den mi?
  Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi
  Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
  O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?
  Ulu mabedde karıştım vatanın birliğine.
  Çok sükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine
  Yaşıyanlarla beraber bulunan ervahı.
  Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.


  VUSLAT

  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,
  Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
  Görmezler ufuklarda, şafak söktüğü anı...

  Gördükleri ru'ya ezeli bahçedir aşka;
  Her mevsimi bir yaz ve esen ruzgarı başka.
  Bülbülden o eğlencede feryad işitilmez;
  Gül solmayı; mehtab, azalıp gitmeyi bilmez...

  Gök kubbesi her lahza, bütün gözlere mavi...
  Zenginler o cennette fakirlerle müsavi;
  Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler,
  Sonsuz gibi, bir fiskiye ahengini dinler.

  Bir ruh, o derin bahçede bir defa yaşarsa
  Boynunda O'nun kolları, koynunda O varsa,
  Dalmışsa O'nun saçlarının rayihasiyle,
  Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle.

  Yıldızları, boydan boya doğmuş gibi, varlık
  Bir mucize halinde o gözlerdendir artık.
  Kanmaz, en uzun buseye, öptükçe susuzdur
  Zira, susatan zevk, o dudaklardakı tuzdur.

  İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan...
  Bir sır gibidir azçok ilah olduğumuzdan.
  Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler.
  Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler?

  Aşk, onları sevkettiği günlerde, kaderden
  Rüzgar gibi bir sevk alır, oldukları yerden.
  Geldikleri yol, ömrün ışıktan yoludur o!
  Alemde bir akşam ne semavi koşudur o!

  Dört atlı o gerdune, gelirken dolu dizgin,
  Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin,
  Simaları her lahza parıldar bu zeferle;
  Gök, her tarafından, donanır meş'alerle!

  Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
  Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar
  Dunyayı unutmuş bulunurken o sularda,
  -Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da-

  Bir an uyanırlarsa leziz uykulardan,
  Baştanbaşa, heryer kesilir kapkara, zindan...
  Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak...
  Günden güne, hicranla bunalmış gibi, yanmak...

  Ey tali! Ölümden ne beterdir bu karanlık!
  Ey aşk! O gönüller sana maloldular artık!
  Ey vuslat! O aşıkları efsuna ramet!
  Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!


  MEHLİKA SULTAN


  Mehlika Sultan'a aşık yedi genç
  Gece şehrin kapısından çıktı:
  Mehlika Sultan'a aşık yedi genç
  Kara sevdalı birer aşıktı.

  Bir hayalet gibi dünya güzeli
  Girdiğinden beri rü'yalarına;
  Hepsi meşhur, o muamma güzeli
  Gittiler görmeye Kaf dağlarına.

  Hepsi, sırtında aba, günlerce
  Gittiler içleri hicranla dolu;
  Her günün ufkunu sardıkça gece
  Dediler: ''Belki bu son akşamdır''

  Bu emel gurbetinin yoktur ucu;
  Daima yollar uzar, kalp üzülür:
  Ömrü oldukça yürür her yolcu,
  Varmadan menzile bir yerde ölür.

  Mehlika'nın kara sevdalıları
  Vardılar cikrigi yok bir kuyuya,
  Mehlika'nın kara sevdalıları
  Baktılar korkulu gözlerle suya.

  Gördüler: ''Aynada bir gizli cihan..
  Ufku çepçevre ölüm servileri.....''
  Sandılar doğdu içinden bir an
  O, uzun gözlu, uzun saçlı peri.

  Bu hazin yolcuların en küçüğü
  Bir zaman baktı o viran kuyuya.
  Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü
  Parmağından sıyırıp attı suya.

  Su çekilmiş gibi rü'ya oldu!..
  Erdiler yolculuğun son demine;
  Bir hayal alemi peyda oldu
  Göçtüler hep o hayal alemine.

  Mehlika Sultan'a aşık yedi genç
  Seneler geçti, henüz gelmediler;
  Mehlika Sultan'a aşık yedi genç
  Oradan gelmeyecekmiş dediler!..


  MOHAÇ TÜRKÜSÜ

  Bizdik o hücumun bütün aşkıyle kanatlı;
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.

  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!

  Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
  Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

  Gül yüzlü bir afetti ki her pusesi lale;
  Girdik zaferin koynuna, kandık o visale!

  Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin;
  En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!

  Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;
  Allaha giden yolda meleklerle karıştık.

  Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;
  Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!

  Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;
  Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber.

  Lakin kalacak doğduğumuz toprağa bizden
  Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden!


  SES


  Günlerce ne gördüm ne de kimseye sordum,
  'Yârab! Hele kalp ağrılarım durdu!' diyordum.
  His var mı bu âlemde nekahat gibi tatlı?
  Gönlüm bu sevincin helecâniyle kanatlı
  Bir tâze bahâr âlemi seyretti felekte,
  Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek'te;
  Akşam!.. Lekesiz, sâf, iyi bir yüz gibi akşam!..
  Tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç cam;
  Sâkin koyu, şen cepheli kasriyle Küçüksu,
  Ardında vatan semtinin ormanları kuytu;
  Bir neş'eli hengâmede çepçevre yamaçlar
  Hep aynı tehassüsle meyillenmiş ağaçlar;
  Dalgın duyuyor rüzgârın âhengini dal dal,
  Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal;

  Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan
  Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz'dan.
  Coşmuş yine bir aşkın uzak hâtırasıyle,
  Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyle,
  Dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı gezindi:
  Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.
  Âni bir üzüntüyle bu rü'yâdan uyandım.
  Tekrâr o alev gömleği giymiş gibi yandım,
  Her yerden o, hem aynı bakış, aynı emelde,
  Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde;
  Her yerden o, hem aynı güzellikte, göründü,
  Sandım bu biten gün beni râmettiği gündü.

  Yahya Kemal Beyatlı
   


Sayfayı Paylaş