Wilson İlkeleri Maddeleri

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 27 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Wilson İlkelerinin Maddeleri
  1-Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.
  Açıklama:
  1-Bu madde yeni sömürgeler oluşmasına karşıdır.
  2-Malüb devletlerin mütareke imzalamasını hızlandırmıştır.
  3-Savaştan sonra imzalanan antlaşmalar bu maddeye uymamıştır.
  2-Devletlerarası antlaşmalarda açık diplomasi esası uygulanacak.
  Açıklama:
  Gizli antlaşmalar hukuken geçersiz sayılmıştır.
  3-Karasuları dışındaki denizlerde tam serbestlik sağlanacak
  4-Uluslar arası ekonomik engeller kaldırılacak ve devletler arasında eşitlik sağlanacak
  5-Silahlanmanın azaltılması yolunda karşılıklı güvenceler verilecektir.
  Açıklama:
  İlk silahsızlanma çağrısıdır.
  6-Rusya, Belçika, Romanya, İtalya, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın sınırları tekrar saptanacak
  7-Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek uluslararası bir örgüt kurulacak
  Açıklama:
  Milletler Cemiyetinin kurulması istenmiştir. Bu cemiyet Paris Konferansında kurulmuştur. Bu madde Wilson Prensiplerinin uyulan tek maddesidir. Savaş uluslararası meselelerin çözülmesinde araç olmaktan çıkarılmak istenmiştir.
  8-Boğazlar bütün ulusların ticaret gemilerine açık olacak.turkeyarena.net
  9-Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerdeki uluslara da kendilerini geliştirme hakkı verilecektir.
  Açıklama:
  Osmanlı Devletinin devam edeceği, fakat, parçalanacağı vurgulanmıştır. Bu madde Mondros mütarekesinden sonra Anadolu’da başlayan işgallerin hukuk dışı; bu durum karşısında Türk Kurtuluş Savaşının ise hukuka uygun olduğunu gösterir. Bu madde azınlıklar için ilham kaynağı olmuştur.
  10-Alses Loren Fransa’ya geri verilecektir.
  Açıklama:
  Bu madde “savaştan sonra malüb devletlerden toprak alınmayacaktır” maddesi ile çelişmektedir.
   


Sayfayı Paylaş