Velayet Davasına Hangi Mahkeme Bakar

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 15 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Velayet davalarına hangi mahkeme bakıyor
  Velayet Davası Hangi Mahkemede Görülür, Velayetin Değiştirilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır

  Velayet davaları boşanma davalarıyla aynı mahkemelerde görülür. Velayet ve Boşanma gibi davalara aile ile ilgili konular olduğu için aile mahkemeleri bakar.

  Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

  1) Yetişkinler hakkında;


  a- Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,

  b- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,

  c- Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,

  d- Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,

  2) Küçükler hakkında;


  a- Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,

  b- Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,

  c- Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,

  d- Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye,

  Karar verebilir. Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.

  Velayetin Değiştirilme Davası

  • Velayete İlişkin Mahkeme Kararları Kesin Hüküm oluşturamaz. Velayete ilişkin kararlar değişen koşullara göre değiştirililebilir. (tmk mad.336 f.III)
  • Hakim Boşanam hükmünün çocukla ilgili kısmını yani velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası ile ilgili bölümleri değişen koşullara uyarlama yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi Kendiliğinden yapabileceği gibi, anne ve babanın birinin isteği üzerinede yapabilir.
  • Boşanma Kararı ile düzenlenen VELAYETİN, DEĞİŞTİRİLMESİ için velayetin kendisine verilen tarafın yada velayete konu çocuğun durumunda boşanma kararından sonra ESASLI DEĞİŞİKLİK olması Şarttır. Esaslı değişiklik ÖNEMLİ ve SÜREKLİ olmalıdır.
   


Sayfayı Paylaş