Valinin Görevleri Nelerdir

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 5 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Valinin Görevleri Nelerdir Kısaca
  Valinin Görevleri Nelerdir kısa kısa, Valinin Görevleri Nelerdir madde madde, Valinin Görevleri Nelerdir kısa bilgi, Valinin Görevleri Nelerdir özet, Valinin Görevleri Nelerdir vikipedi, Valinin Görevleri Nelerdir maddeler halinde, Valinin Görevleri Nelerdir kısaca bilgi

  a) Vali görevde bulunduğu ülkede Cumhuriyet bayramında yapılacak olan törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.
  b) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar ve bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için gerekecek bütün tedbirleri alabilir.
  c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetki kullanmak ve bu görevleri yerine getirebilmek için genel emir çıkartabilirler.
  ç) Bulunduğu ilin her açıdan genel idaresini ve gidişini düzenleme ve denetleme ile görevlidir.
  d) Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  e) Vali bulunduğu ilde olan askeri gücün komutanıdır, amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini korumak için tedbirler alabilir.
  f) İlde bulunan devlet memurlarını direk atayabilir, bazılarında görüş bildirebilir ve bir kısım memurlarında görev yerlerinin belirleyip değiştirebilir.
  g) İlde bulunan yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanabilir.
  ğ) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
  h) Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  ı) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
  i) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  j) İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
  k) İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.
   


Sayfayı Paylaş