Valinin Görev ve Yetkileri

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 6 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Valinin Görev ve Yetkileri
  a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

  b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

  c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

  d) İl encümenine başkanlık etmek.

  e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

  f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

  h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

  i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

  j) İl özel idaresi personelini atamak.

  k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

  l) Şartsız bağışları kabul etmek.turkeyarena.net

  m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

  o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
   


Sayfayı Paylaş