Ünlü Simyacılar - Ünlü Simyacılar Kimlerdir?

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 21 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Isaac Newton

  Isaac Newton (Gregoryen takvimi d 4 Ocak 1643 ö 31 Mart 1727)(Jülyen takvimi için: 25 Aralık 1642-20 Mart 1726), İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof En büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür Bilim devrimine ve heliyosentirizm'in gelişmesinde büyük katkıları olmuştur

  Başlıca eserleri
  Method
  De Motu Corporum in Gyrum (1684)
  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)
  Opticks (1704)
  Arithmetica Universalis (1707)
  The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms, (Amended) and De mundi systemate (published posthumously in 1728)
  An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture(1754)


  Robert Boyle


  25 Ocak 1627 yılında dünyaya gelmiş, 1691 yılı 30 Aralık günü hayata gözlerini yummuştur İrlandalı doğa filozofu, kimyager, fizikçi, kâşif ve bir bilimadamıydı En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla hatırlanmaktadır Araştırmalarının ve de kişisel düşüncelerinin açık bir şekilde simyacılıkla bağlantısı olsa da, genellikle, ilk modern kimyager olarak görülür ve simyanın çöküşe geçmesine neden olan kişi olarak tanınır Çalışmalarının arasından en ünlüsü, The Sceptical Chymist (Kuşkucu Kimyager), kimya alanında bir dönüm noktası olarak görülür


  Paracelsus

  1493 yılında dünyaya gelmiş, dönemin en önemli simyaacılarından birisidir Maceralı bir hayat yaşadıktan sonra 1541 yılında hayata gözlerini yuman Paracelsus, kariyerine önce doktor olarak başlamış, birçok maceradan sonra şifacılığı ile ün kazanmıştır Doktor olmasına rağmen, simyanın tıptan ayrılamayacağını söylemiş ve doğa ve insan üzerine çalışmıştır Macrocosmos ve microcosmos üzerine düşünce sistemini kuran Paracelsus, tuz, kükürt, cıva ile ruh, can, beden ilişkisini de savunmuştur Ezoterik düşüncenin ifadelerini iyi bir biçimde ortaya koyan Paracelsus , Rose-Croix örgütünü de büyük ölçüde etkilemiştir On yedinci yüzyılda simya ile ilgili çalışmaların büyük bölümü Rose-Croix tarafından yapılmıştır İngiltere'de de Robert Fludd bu düşünceyi sistematize etmiştir On yedinci yüzyıl sonundan itibaren ise okült bilimlere olan ilgi yavaş yavaş azalmış, materyalizm ön plana geçmiştir Eski öğretiyi savunan örgütlerin varlığını sürdürmesine rağmen simya artık popülerliğini yitirmiştir Günümüzde simya artık mistik/ezoterik anlamı ile sürmektedir Ezoterik düşünceler çağlara göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir, simya da bunun özel bir türüdür Zamanın doldurmuş ancak ezoterik içeriği ve sembolizmi ile yaşayan, tarihçilerin ilgisini çeken bir düşüncedir


  Nicholas Flamel

  Nicolas Flamel , 15 yüzyılda yaşamış Fransız simyacı Simyacıların iki büyük düşü olan ölümsüzlüğü ve felsefe taşı'nı bulduğu iddia edilir Abraham adlı bir Yahudiden aldığı gizemli bir kitaptan bilgilerini elde ettiği söylenir Harry Potter'dan ünlü manga/anime serisi fullmetal alchemist'e kadar pek çok eserde göndermeler yapılan Flamel'den Brown'un eserlerinde de "Sion Tarikatı'nın 8 Büyük Üstadı" olarak geçer1410 yılında pariste ölmüştürfelsefe taşını yapan ilk kişidir


  Edgar Cayce


  1877'de Kentucky'de doğan, 1945'de Virginia Beach'de hayata gözlerini yuman Edgar Cayce hipnoz ile uyutularak trans halindeyken yaptığı ve kayda alınan "okumalar"la tanınmıştır Transta iken yaptığı teşhislerde, kimi değişik vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulunabileceğini tarif etmiş, ayrıca astroloji, reankarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur


  Arnaldus de Villa Nova

  ( 1235 Valencia1313), Katalonyalı bir aileden geldiği düşünülen simyacı, gök bilimci ve fizikçidir Bu bilim dallarının yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur Bir süre Aragon'da yaşadıktan sonra Paris'e gitti ve orada yaşamaya başladı Savunduğu tezler nedeniyle kilisenin şiddetli baskısına maruz kaldıbunun diğer ve bulunduğu yerden kaçmak zorunda kaldı, Sicilya'ya sığındı 1313 yılında Papa V Clement'in durumunu duyması üzerine, Papa tarafından Avignon'a davet edildi Ancak gidiş yolunda hastalanarak yaşamını yitirdi


  Cabir bin Hayyan (Abu Abdullah Cabir ibn Hayyan)

  Abbasi döneminde yaşamış ve İslam bilimi'nin temelini atan efsanevî Türk asıllı âlimdir Orta Çağ Avrupası'nın Simya alanına büyük ölçüde etki etmiş ve Kimya'nın da esasını oluşturmuştur Günümüz dünyasında atomla ilgili ilk çalışmaların ingiliz fizikçi John Dalton (1766-1844) tarafından yapıldıgı, uranyumun çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin de Alman kimyacı Otto Hahn (1779-1868) tarafından ortaya atıldıgı fikri yaygındırHalbuki onlardan 1000 yıl önce yaşamış ve dönemin en büyük ilim merkezlerinden Harran Üniversitesi'nde rektörlük yapmış olan Câbir bin Hayyân, maddelerin atomik yapısını gösteren tespitler yaparak , tepkimelerde belirli kütlelerin belirli kütlelerle reaksiyona girdiğini söylemiştir Atom hakkında, ancak asırlar sonra anlaşılabilecek şu sözleri söylemiştir: "Maddenin en küçük parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza" da yoğun bir enerji vardır Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez Atom parçalanabilir Parçalanınca da öyle büyük bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir Bu , Allahü Teala'ın kudret nişanıdır" Böylelikle görülmektedir ki, Hayyan,Dalton ve Hahn'dan yüzyıllar önce bu buluşları gerçekleştirmiştir


  El-Razi

  Tam adı Ebu Bekir Muhammed ibn Zekeriye el-Razi, Arapça: Abū Bakr Muhammad ibn Zakarīya al-Rāzi; Farsça: Zakarīya-ye Rāzi; Latince: Rhazesa ya da Rasis; d 865 Rey - ö 925), Fars simyacı, kimyager, hekim, filozoftur

  Eserleri
  el-Hâvi (20 cilt), 907, (Latince başta olmak üzere 11 dile çevrilmiştir Döneminin tıp alanındaki en ayrıntılı ve bilgi içeren ders kitabıdır)
  Kitabul-Mansur, 920


  Thomas Norton

  Thomas Norton (d1433 -ö1513) İngiliz şair ve simyacıdır 300 mısradan oluşan Simya'nın Ordinali (Ordinall of Alchemy) (1477) isimli simya esinli şiir kitabı ile tanınır Jonathan Hughes'un Arthuryen Mitler ve Simya isimli kitabına göre Norton, Colne-Wiltshire'da dünyaya gelmiş, 1450'lerde bir simyacı olmuştu ve IVEdward İngiltere'sinde yaşayan bir saray mensubu idi


  Diğer ünlü simyacılar


  - Denis Zachaire
  - John Dee
  - Albert de Bollstaedt
  - Paulo Coelho
  - Henrig Brand
   


Sayfayı Paylaş