Ülkemizde Çalışan Kadınların Sayısının Tüm Çalışanların Sayısına Oranı

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 19 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  ülkemizde kadın çalışanların diğer çalışanlara oranı
  Ülkemizde Çalışan Kadınların Sayısının Tüm Çalışanların Sayısına Oranı, ulkemizde çalışan kadınları sayısı tüm çalışanların sayısı oranıyla, istanbul da özel sektörde çalışan kadın sayısının tüm çalışanlarına, ulkemızde calısan kadınların sayısının tum calısanların sayısına oranı, çalışan kadınların tüm çalışanların oranı, ülkemizde çalışan kadınların sayısının tüm çalışanların sayısına oranıyla ilgili araştıma, ülkemizde çalışan kadınların sayısıyla tüm çalışanların sayısı, ülkemizde çalışan kadınların sayısı tüm çalışanların sayısına oranı ile ilgili bir araştırma, kadın çalışanların tüm calışanlara göre oranı, ülkemizde çalışlan kadınların tüm çalışanların sayısna oranı nedir,

  Ülkemizde çalışan kadın sayısı 6.5 milyona iken erkek çalışan sayısı 17,5 milyon toplam çalışan sayısı yaklaşık 25 milyondur.

  TÜRKİYE'DE KADIN İŞGÜCÜ
  Genel olarak değerlendirildiğinde bütün gelişmelere karşın ülkemizde çağdaş anlamda ücretli çalışmanın, kadınlar için yaygınlaşamadığı görülmektedir. Nitekim resmi istatistiklere göre ülkemizde kentsel alanda yaşayan kadınların ancak %15'i işgücüne katılmaktadır.(DİE,2000) Bir diğer ifade ile kadınların işgücüne katılma oranları düşük olup, yıllara göre sürekli azalma göstermektedir. İşgücüne katılma oranı Ekim 1990 da %34 den 1996 da %30 a gerilemiştir. 1998'de %26, 2000'de %28 dir. Eğitim seviyeleri erkekler kadar uzun değildir. Ücret karşılığı çalışan kadınların önemli bir bölümü büyük ölçüde evlilik ya da çocuk öncesi çalışmaktadır. Nitekim yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde çalışan kadınların % 77 sinin evli olması, çalışma hayatına girmenin ekonomik zorlanmalar nedeniyle ağırlıkta olduğunu göstermektedir.(Koray vd,1999;106) Çalışmayı sürdüren kadınların çoğu ise, aile/ev ve çalışma ikilemi içinde kalmaktadır.

  Türkiye'de istihdamdaki kadın işgücünün eğitim düzeyini incelediğimizde;
  Okur yazar olmayan % 22
  İlk okul mezunu % 51
  Orta okul mezunu % 9
  Lise mezunu % 10
  Yüksekokul ve üniversite mezunu %8 dir.

  Ülkemizde Yüksek Öğrenim görmüş kadın sayısının, Yüksek Öğrenimli erkek sayılarından az olması, kadınların yönetici kadrolarından uzak kalmasına da neden olmaktadır. Ayrıca kadın elemanın yönetimi altında çalışmak istemeyen erkek elemanların sayısının da yüksekliği, işverenlerin kadınları yönetim kademelerinden ister istemez uzaklaştırmalarına yol açmaktadır. Bunun yanında kadınların bu konudaki isteksizliği ve duyarsızlığını da hesaba katmamız gerekebilir. Zira çalışan kadınlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, kadınların da öncelikle geleneksel rollerini benimsediklerini, iş sorumluluklarını ikinci plana aldıklarını göstermektedir.

  Türkiye'de bazı meslek gruplarında kadın işgücü oranlarını incelediğimizde Avukat % 28, Mimar % 39, Mühendis %14, Diş hekimi %39, Akademisyen %33 dür. Bu rakamların gelişmiş ülkelere göre yüksek oranda olması sevindirici bir husustur. Ancak Müteşebbis, Direktör ve üst kademe yöneticiliği konumunda yer alan kadınların oranı % 0.19 dur.(Capital,1995:94) Bunların çoğunluğunun hizmet sektöründe yer aldığı dikkati çekmektedir. Kamu yönetimi, yüksek eğitim görmüş kadınların başlıca çalışma alanı olmaktadır. Ancak karar alma mekanizmasında kadın sayısı halen çok azdır. Kamuda üst ve orta düzey yönetici statüsünde çalışan kadınların %80 i şef, %15 i şube müdürü, %3.7 si daire başkanı, %0.12 si genel müdür statüsünde bulunmaktadır ( http://www.kssgm.gov.tr).

  Genel olarak değerlendirildiğinde kamu sektöründe tepe yönetimdeki kadın oranı sadece %4.2 dir (http://kidog.org.tr.). Özel sektörde ise üst düzey yönetimde çalışan kadın sayısı çok daha düşüktür. İstanbul'da 80 büyük işletmeyi kapsayan bir araştırma sonuçlarına göre 100 den fazla işçi çalıştıran 63 büyük işletmenin yalnızca 6'sında toplam 7 üst düzey kadın yönetici bulunduğu (% 2.8), buna karşılık 100 den az işçi çalıştıran işletmelerin hiçbirinde üst düzey kadın yönetici olmadığı görülmüştür (Tabak,1985;28)

  Diğer taraftan ailesinin yaşam standardını yükseltmek için çalışanlarla, belli bir alanda uzman olduğu için çalışanların sayısının da ülkemizde hızla yükseldiği dikkati çekmektedir. Ancak zaman içerisinde Türkiye'de kadınlar açısından bazı değişmelerden söz edilmesine karşın, ev, aile ve iş hayatı ikilemi sorunları bakımından bir süreklilik olduğu açıktır. Önemli olan kadınların kendi sorunlarına sahip çıkabilmeleri ve özellikle çalışma yaşamında ilerlemelerini ve kariyer elde etmelerini zorlaştıran şeffaf duvarlar ve tavanlardan kurtulmalarıdır.
   


 2. Misafir Guest

  Ülkemizde çalışan kadınların tüm çalışanlara oranı
   

Sayfayı Paylaş