Ülkeler Coğrafyası ve Ülkelerin Özellikleri Test Soruları ve Cavapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 14 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Ülkeler Coğrafyası ve Ülkelerin Özellikleri Test Soruları ve Cavapları
  1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?

  A) Arnavutluk B) Romanya

  C) Rusya D) İtalya E) Portekiz


  2.

  1- İran 5- Suriye

  2- Irak 6- Gürcistan

  3- Yunanistan 7- Ermenistan

  4- Azerbaycan 8- Bulgaristan

  - Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Avrupa Asya

  A) 1- 3- 5- 8 2- 4-6-7

  B) 3-8 1-2-4-5-6-7

  C) 4-5-6-7-8 1-2-3

  D) 2-7- 8 1-3-4-5-6

  E) 4-6-7 1-2-3-5-8


  3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen gelirler oluşturmaktadır?

  A) Fransa B) İtalya C) Kuveyt

  D) Almanya E) İsrail


  4- Aşağıda bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

  A) Arnavutluk - Tiran

  B) İsviçre - Bern

  C) Portekiz - Madrid

  D) İtalya – Roma

  E) Gürcistan – Tiflis


  5- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?

  A) Türkiye B) Polonya

  C) Macaristan D) Çekoslovakya E) Fransa


  6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.

  - Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Karaağaç –Yunanistan B) Cilvegözü – Suriye

  C) Habur – Irak D) Akyaka – Gürcistan

  E) Gürbulak – İran


  7.

  - Turizm gelirleri fazladır.

  - Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

  - Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir

  - Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.

  - Bir yarımada devletidir.

  Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fransa B) Almanya C) İngiltere

  D) İtalya E) Romanya


  8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin hangisi daha etkili olmuştur?

  A) Gel – git B) Akarsular C) Buzullar

  D)Rüzgarlar E) Yeraltı suları


  9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan alınan verim diğerlerinden daha fazladır?

  A) Libya B)Hollanda C) Türkiye

  D) İtalya E) Suriye


  10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?

  A) Gürcistan - Bulgaristan B) Gürcistan – Yunanistan

  C) Suriye – Arnavutluk D) Yunanistan – Romanya

  E) Bulgaristan – Ermenistan


  11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir.

  Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.turkeyarena.com

  - Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İtalya B) Romanya C) Almanya

  D) Polonya E) Danimarka


  12.

  1- Danimarka 4- Bulgaristan

  2- İtalya 5- Yunanistan

  3- İspanya 6- Almanya

  Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?

  A) 1-4-6 B) 2-3-5 C) 3-5-6 D) 1-3-5 E) 3-4-5


  13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?

  A) Madencilik B) Balıkçılık C) Turizm

  D) Endüstri E) Hizmet


  14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fransa B) Bulgaristan C) Azerbaycan

  D) İran E) Almanya


  15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?

  A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması

  B) Bir ada üzerinde bulunması

  C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması

  D) Gelişmiş ülkelere yakın olması

  E) Zengin petrol yataklarına sahip olması


  16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?

  A) Doğu Avrupa B) İskandinavya C) Kanada

  D) Doğu Asya kıyıları E) Avustralya


  17. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?

  A) Yüzölçümlerinin aynı olması

  B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları

  C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması

  D) Nüfus miktarları

  E) Aynı okyanuslara komşu olmaları


  18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.

  - Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?

  A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması

  B) Orman oranının yüksek olması

  C) Sermayenin varlığı

  D) Zengin maden yataklarına sahip olması

  E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması


  19. “Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”

  - Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Finlandiya B) Almanya C) Danimarka

  D) Norveç E) İsveç


  20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.

  - Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?

  A) Türkiye B) Mısır C) İsveç

  D) İspanya E) Brezilya  CEVAP ANAHTARI
  1. D

  2. B

  3. C

  4. C

  5. E

  6. D

  7. D

  8. C

  9. B

  10. A

  11. E

  12. B

  13. B

  14. E

  15. A

  16. D

  17. B

  18. E

  19. A

  20. C
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  21. Kuzey Yarım Küre’de 75º enlemi çevresinde iklimin yerleşmeye uygun olmadığı halde burada nüfusun yoğunlaştığı alanlar görülür.

  - Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarımsal faaliyetlerin etkili olması

  B) Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi

  C) Yer altı zenginlik kaynaklarının fazla olması

  D) Buradaki insanların geleneklerine bağlı olmaları

  E) Deniz taşımacılığının daha kolay olması


  22. Kanada’nın kuzeyinde tarım olanaklarının sınırlı, nüfusun az olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

  A) Tarım topraklarının elverişsizliği

  B) İklim koşullarının elverişsizliği

  C) İğne yapraklı ormanların olması

  D) Göllerin geniş alan kaplaması

  E) Okyanuslara uzak olması


  23. Her mevsimi yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi en zordur?

  A) İngiltere B) Hollanda C) Fransa

  D) Türkiye E) Mısır


  24. Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki sınırlar genellikle paralel ve meridyenleri izler.

  - Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?

  A) Yer şekilleri B) Nüfusun dağılışı

  C) Petrol yatakları D) İklim E) Ekonomik yapı


  25. Çeltik yaz yağışlarının fazla olduğu Muson ülkelerinde kolayca yetişme ortamı bulur.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangi ülkede çeltik tarımına daha uygundur?

  A)Tunus B) Mısır C) Hindistan

  D) Irak E) İngiltere


  26.Aşağıdaki ülkelerin hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?

  A) Irak B) Yunanistan C) İsrail

  D) İtalya E) Türkiye


  27.

  - Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.

  - Akdeniz iklim özellikleri görülür.

  - Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.

  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yunanistan B) Avustralya C) Almanya

  D) Japonya E) G. Afrika Cumhuriyeti


  28. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?

  A) Finlandiya B) İsveç C) İsviçre

  D) Hollanda E) Kanada


  29. Balıkçılıkta gelişen ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.

  - Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kısıtlı olmasına bağlanamaz?

  A) Japonya B) Norveç C) Yeni Zelanda

  D) ABD E) İsveç


  30. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?

  A) Belçika B) İspanya C) Hollanda

  D) Mısır E) Danimarka


  31. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bazı yerlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir.

  - Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklimin elverişli olması

  B) Deniz kıyısında olması

  C) Topraklarının verimli olması

  D) Yaz mevsiminin kurak olması

  E) Sulamanın gelişmiş olması


  32.

  -Ekvatoral iklim görülür

  -Kahve çok fazla yetiştirilir

  -Ülkenin büyük bir bölümünde Amazon Havzası yer alır.

  - Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hindistan B) Malezya C) Avustralya

  D) Arjantin E) Brezilya


  33. Dünya hurma üretiminin yarısından fazlasının üretildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Irak B) İran C) Suriye

  D) Ürdün E) Suudi Arabistan


  34.

  -Ilıman okyanus iklimi görülür.

  -Tarım ve hayvancılık gelişmiştir

  -Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar

  -Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.

  - Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya B) Hollanda C) Fransa

  D) Portekiz E) Danimarka


  35. Kuzeybatı Avrupa kıyılarında tahıl tarımı yapılabilirken aynı enlemlerdeki Kanada kıyılarında tahıl tarımının yapılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yağışların fazla olması

  B) Sıcaklığın düşük olması

  C) Yaz yağışlarının fazla olması

  D) Güneşlenme süresinin az olması

  E) Güneş ışınlarının geliş açısının küçük olması


  36. Kanada’da sanayi, yerleşme ve tarım ülkenin güneyinde toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklimin elverişliği

  B) Ticaretin gelişmiş olması

  C) Ulaşımın gelişmiş olması

  D) Yer şekillerinin elverişliliği

  E) Bitki örtüsünün gür olması


  37. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllere rastlanmaz?

  A) İsveç B) Norveç C) Kanada

  D) Finlandiya E) Brezilya


  38. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkeler aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazla bulunur?

  A) Asya B) Avrupa C) Amerika

  D) Afrika E) Okyanusya


  39.

  I- Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.

  II-.Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

  III-Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.

  IV-Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin etkisindedir.

  - Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir.

  A) İngiltere B) Cezayir C) Fransa

  D) İtalya E) Portekiz


  40. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıtası’nın başlıca coğrafi özelliklerinden biri değildir?

  A) Kıta sahanlığı oldukça dardır.

  B) Atlas Okyanusundan gelen Golf -Stream sıcak su akıntısının etkisinde kalır.

  C) Ortalama yükseltisi azdır.

  D) Haliçler denizciliği kolaylaştıran etkenlerdendir.

  E) Kıtanın büyük bir bölümü 35° - 60° enlemleri arasındadır.  CEVAP ANAHTARI
  21. C
  22. B
  23. E
  24. A
  25. C
  26. A
  27. E
  28. D
  29. D
  30. D
  31. A
  32. E
  33. A
  34. B
  35. B
  36. A
  37. E
  38. B
  39. C
  40. A
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  41. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol geliri yoktur?

  A) Romanya B) İsveç C) Cezayir D) Mısır E) ABD


  42. Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi Fas, Tunus, Cezayir ülkelerinin üçünde de çıkarılan bir madendir?

  A) Çinko B) Fosfat C) Manganez

  D) Cıva E) Bakır


  43. İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Doğal koşullar elverişsizdir.

  B) Buzulların etkisi altında kalmışlardır.

  C) Orman yönünden zengindirler

  D) Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleridir.

  E) Ekonomilerinde balıkçılık önemli yer tutar.


  44. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetiştirilemez?

  A) İsviçre B) Ürdün C) Libya

  D) İtalya E) Fransa


  45. ABD’den sonra dünya pamuk üretiminde 2. sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mısır B) Brezilya C) Çin

  D) Japonya E) Hindistan


  46. Japonya’da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklılardan iğne yapraklılara geçiş aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

  A) Adalar ülkesi olmasıyla

  B) Toprak çeşidiyle

  C) Yükseltilerin fazlalığıyla

  D) Nem oranıyla

  E) Enlem derecesiyle


  47. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?

  A) Ürdün B) Suriye C) Lübnan D) İran E) Kuveyt


  48. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz ikliminin etkileri görülmez?

  A) İtalya B) Suriye C) Belçika

  D) İspanya E) G. Afrika Cumhuriyeti


  49. Almanya’da endüstrinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

  A) Zengin kömür yataklarının varlığı

  B) Dış pazarının fazla olması

  C) Zengin demir yataklarına sahip olması

  D) Sermaye birikiminin fazlalığı

  E) Gelişmiş ülkelere komşu olması


  50. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’ya ait bir özellik değildir?

  A) Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir

  B) Ilıman Okyanus ikliminin etkisindedir

  C) İntansif tarım yapılır

  D) Dağlık ve engebeli arazi geniş yer tutar.

  E) Balıkçılık gelişmiştir.


  51. Afrika’nın en büyük petrol üretici olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fas B) Kuveyt C) Tunus D) Nijerya E) G. Afrika Cumhuriyeti


  52. Doğal koşulları ve iklim özellikleri düşünüldüğünde ülkemize en fazla benzerlik gösteren Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?(turkeyarena.com)

  A) İngiltere B) Norveç C) Almanya

  D) Belçika E) İtalya


  53. Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?

  A) Romanya B) Bulgaristan C) Gürcistan

  D) Yunanistan E) Arnavutluk


  54. Dünya ipek üretiminin yarıdan fazlasını (%60) veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ABD B) Çin C) Japonya

  D) Hindistan E) Malezya


  55.

  -Akdeniz iklimi görülür.

  -Tarım ürünleri Ocak, Şubat aylarında hasat edilir

  -Arjantin ve Avustralya ile birlikte dünyanın önemli yün üreticisidir.

  -Başlıca yer altı zenginlikleri altın, elmas, platin ve kömürdür.

  Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki ülkelerin hangisine aittir?

  A) Nijerya B) Cezayir C) Mısır

  D) G. Afrika Cumhuriyeti E) Hindistan


  56. Asya Kıtası’nın iklim bakımından çok çeşitli özellikler göstermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ekvatordan kutup yakınlarına kadar uzanması

  B) Yer şekillerinin çeşitli biçimlerde uzanması

  C) Denize göre konumun çeşitli olması

  D) Farklı yükseltilerin bulunması

  E) Yakın jeolojik zamanda oluşmuş yerlerin varlığı.


  57. Golfstream sıcak su akıntısı Batı Avrupa ülkelerinin ikliminin ılımanlaştırıcı etki yapar.

  - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimi bu akıntıya bağlı olarak ılımanlaşmıştır?

  A) Şili B) Hollanda C) Türkiye

  D) Japonya E) Peru


  58. Akdeniz kıyısındaki ülkelere Akdeniz ülkeleri denir.

  - Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu grupta yer almaz?

  A) İtalya B) Fransa C) Türkiye

  D) Yunanistan E) Romanya


  59. Türkiye ile İtalya aşağıdakilerden hangisinde benzerlik gösterir?

  A) Yüzölçümün genişliği

  B) Sanayinin gelişmişliği

  C) Akdeniz ikliminin görülmesi

  D) Nüfus yoğunluğu

  E) İntansif tarımın yapılması


  60. Aşağıdakilerden hangisi buzul faaliyetleri ile oluşmuş yer şekillerinin geniş yer tuttuğu bir ülke değildir?

  A) Kanada B) Norveç C) İsveç

  D) Yunanistan E) Finlandiya


  CEVAP ANAHTARI
  41. B
  42. B
  43. D
  44. A
  45. C
  46. E
  47. C
  48. C
  49. C
  50. D
  51. D
  52. E
  53. C
  54. B
  55. D
  56. E
  57. B
  58. E
  59. C
  60. D
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  61. Aşağıdakilerden hangisinin Japonya’nın ihracatında önemli bir payı yoktur?

  A) Pirinç B)Çay C) Keten

  D) Balık E) Soya fasulyesi


  62. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi okyanus akıntıları ile ilgilidir?

  A) Norveç B) İtalya C) Türkiye

  D) Yunanistan E) Fransa


  63. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’ya ait bir özellik değildir?

  A) Tarım ve hayvancılık çok gelişmiştir

  B) Nüfus yoğunluğu çok gelişmiştir

  C) Kişi başına düşen geliri çok yüksektir.

  D) Zengin maden yataklarına sahiptir.

  E) İç kısımlarında çöller geniş yer kaplar.


  64. Aşağıda yeryüzünün seyrek nüfuslu yerleri ve nüfusun seyrek olmasının nedeni verilmiştir.

  - Buna göre hangi neden yanlış olarak verilmiştir?

  Bölge Neden

  A) Orta Asya Kuraklık

  B) Kongo havzası Aşırı nemlilik

  C) Himalayalar Engebelilik

  D) Grönland Buzullar

  E) Sibirya Ulaşım güçlülüğü


  65. Ekvatoral kuşakta yer alan ülkelerde hava durumu ile iklim koşulları yılın her günü aynı gibidir.

  Dolayısıyla buradaki ülkelerde hava durumuna bakarak iklim koşulları hakkında bilgi sahibi olunabilir.

  - Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıdaki anlatılan özelliklere rastlanabilir?

  A) Çin B) Hindistan C) Türkiye

  D) Malezya E) Macaristan


  66. Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’ya ait bir özellik değildir?

  A) Topraklarının büyük bir kısmında ekvatoral iklim görülür.

  B) Amazon nehri havzasını içine alır.

  C) Kakao ve kahve üretiminde başta gelir.

  D) Nüfus artış hızı çok düşüktür.

  E) Latin Amerika’nın en güçlü ülkesidir.


  67. Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde hidroelektrik potansiyeli fazladır.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?

  ( Ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsulardan yıl boyunca yeterli akım olduğu kabul edilecektir.)

  A) Türkiye B) Fransa C) İsveç

  D) Almanya E) Hollanda


  68. Kanada’nın kalkınmasında aşağıdaki ekonomik faaliyet- lerden hangisinin uluslar arası boyutta katkısı yoktur?

  A) Hayvancılık B) Balıkçılık C) Madencilik

  D) Ormancılık E) Bankacılık


  69. Akdeniz kıyısında yer almasına rağmen, ülke düzlüklerden oluştuğu için güneyindeki çöl iklimi kıyılara kadar etkili olur. Akdeniz iklimi dar bir kıyı şeridinde görülür.

  - Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cezayir B) Fas C) Libya

  D) Sudan E) Nijerya


  70. İklim şartları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde pamuk yetiştirilemez?

  A) Fransa B) Türkiye C) Almanya D) Arjantin E) İtalya


  71. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı daha fazladır?

  A) Almanya B) Pakistan C) İsveç

  D) Norveç E) Fransa


  72. İngiltere tarım ürünlerinde dışa bağımlı bir ülkedir. Dış alımlarının çok büyük bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.

  - Bu durumun ortaya çıkmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklimin elverişsiz olması

  B) Sanayinin gelişmiş olması

  C) Deniz ulaşımının gelişmiş olması

  D) Nüfusunun kalabalık olması

  E) Ada devleti olması


  73. Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyılarda deniz turizmi gelişmiştir.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deniz turizmi fazla gelişmemiştir?

  A) İspanya B) Fransa C) Yunanistan

  D) Türkiye E) İngiltere


  74. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zeytin ve zeytin yağı üretiminde önde gelir?

  A) İngiltere B) Norveç C) İsveç

  D) İtalya E) Almanya


  75. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karstik şekiller geniş yer kaplar?

  A) Yugoslavya B) Bulgaristan C) Yunanistan

  D) Romanya E) Belçika


  76. Japonya aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Dünya’nın önde gelen ülkelerinden biridir?

  A) Kâğıt B) Cam C) Gübre

  D) Otomotiv E) Tekstil


  77. Kapalı havzaların en geniş ve en az yer tuttuğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Asya - Avrupa B) Amerika – Avustralya

  C) Afrika – Avrupa D) G. Amerika – Avrupa

  E) Afrika – Asya


  78. Avrupa kıtasında arazinin şekillenmesine aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha azdır?

  A) Buzulların B) Akarsuların C) Rüzgarların

  D) Dalga ve akıntıların E) Karstik olayların


  79. Norveç, İsveç ve Finlandiya İskandinav ülkeleri olarak bilinen ülkelerdir.

  - Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İskandinav ülkelerine ait bir özellik değildir?

  A) Kişi başına düşen gelir fazladır.

  B) Nüfus artışı çok fazladır.

  C) Tarım ürünü çeşidi azdır.

  D) Buzul şekilleri geniş yer tutar.

  E) Balıkçılık ve ormancılık gelişmiştir.


  80. Tayga ormanlarının bulunduğu ülkelerde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi gelişmiştir.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde kerestecilik ve kâğıt endüstrisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

  A) Norveç B) Kanada C) Rusya

  D) İsveç E) İspanya  CEVAP ANAHTARI
  61. C
  62. A
  63. B
  64. E
  65. D
  66. D
  67. E
  68. A
  69. C
  70. C
  71. B
  72. A
  73. E
  74. D
  75. A
  76. D
  77. A
  78. C
  79. B
  80. E
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  81. Hindistan’ın güneyinde Muson iklimi etkili olduğu halde kuzeyindeki bölgelerin muson iklimi dışında kalmasının temel nedeni bu bölgelerin hangi özelliğidir?

  A) Ekvatordan uzak olması

  B) Mutlak nemin az olması

  C) Akarsu ağının seyrek olması

  D) Bitki örtüsünün cılız olması

  E) Yer şekillerinin engebesiz olması


  82. Avrupa’nın güneyi, kuzey Avrupa’ya göre kaplıcalar, termal sular bakımından zengindir.

  - Bu durum Güney Avrupa’nın hangi özelliği ile açıklanabilir?

  A) Ortalama yükseltisi ile

  B) Yakın bir jeolojik zamanda oluşması ile

  C) Enlem derecesi ile

  D) Arazinin dağlık olması ile

  E) Akdeniz kıyısında yer alması ile


  83. Asya kıtasında görülen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alan daha dardır?

  A) Tundra B) Çöl C) Karasal D) Muson E) Ekvatoral


  84. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

  A) Tundra B) Akdeniz C) Karasal

  D) Ilıman Okyanusal E) Savan


  85. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde iklim çeşidi daha fazladır?

  A) ABD B) İspanya C) Fransa

  D) Türkiye E) Rusya


  86.
  - Yarısından fazlası dağlıktır

  - Bankacılık gelişmiştir.

  - Kış turizmi canlıdır.

  Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya B) İsviçre C) İspanya

  D) Fransa E) Portekiz


  87. Avrupa’nın en büyük demir cevheri üreticisi aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

  A) İsveç B) İtalya C) İspanya D) Almanya E) Fransa


  88. Avrupa kıtasındaki sanayi ve endüstri bakımından en gelişmiş ülkeler aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

  A) İngiltere – İsveç - İtalya

  B) Almanya – Avusturya – Arnavutluk

  C) Almanya – İngiltere – Fransa

  D) Hollanda – Belçika – Polonya

  E) Danimarka – Polonya – Norveç


  89. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin ihraç ürünleri arasında hammadde yer almaz.

  - Aşağıdakilerden hangisi bu ülkeler arasında yer alır?

  A) Kenya B) Suriye C) Gürcistan

  D) Sudan E) Fransa


  90. Endüstrisi gelişmiş ülkelerde birim hayvandan elde edilen üretim oldukça yüksektir.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim hayvandan elde edilen üretim yüksektir?

  A) Irak B) Türkiye C) Mısır

  D) Almanya E) Afganistan


  91. Bir ülkede insanların doğal ihtiyaçlarının karşılanmamasına aşırı nüfuslanma nedir. Almanya’da atematiksel nüfus yoğunluğu ülkemizden daha fazla olmasına karşılık aşırı nüfuslanmış sayılmaz.

  - Bu durum iki ülkenin hangi özelliğinin farklı olmasının bir sonucudur?

  A) Yüzölçümlerinin

  B) Maden kaynaklarının

  C) Matematik konumlarının

  D) Yetiştirilen ürünlerin

  E) Ekonomik özelliklerinin


  92.

  - Endonezya

  - Hindistan

  - Japonya

  Aşağıdaki iklimlerden hangisi yukarıdaki üç ülkede de görülür?

  A) Tropikal B) Karasal C) Savan

  D) Muson E) Okyanusal


  93. Alp Orojenez Sistemi’nin uzandığı ya da III. jeolojik devirde oluşmuş arazilerin olduğu lanlarda deprem olma olasılığı en fazladır.

  - Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?

  A) Yunanistan B) Türkiye C) İran

  D) Japonya E) Mısır


  94. Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da endüstrinin gelişmemesinin nedenlerinden biri değildir?

  A) Hammadde kaynaklarının yabancıların elinde olması

  B) Nüfusun kalabalık olması

  C) Sermaye birikiminin yetersiz olması

  D) Üretim teknolojisinin gelişmemiş olması

  E) Enerji üretiminin yetersiz olması


  95. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olan akarsuların akış hızları fazladır. Bu tür akarsulardan laşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz. Aşındırma gücü az olan hidroelektrik potansiyeli omayan akarsulardan ise taşımacılıkta oldukça fazla yararlanılır.

  - Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde akarsulardan ulaştırma ve taşımacılıkta yararlanılır?

  A) Türkiye B) Hollanda C) İran

  D) Japonya E) Norveç


  96. Brezilya’da nüfus, ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmıştır. Başlıca kentleri de buralarda toplanmıştır.

  - Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklimin ve tarım topraklarının elverişli olması

  B) Ulaşımın kolay olması

  C) Yer altı kaynaklarının zengin olması

  D) Ticaretin gelişmiş olması

  E) Ormanların geniş alan kaplaması


  97.

  - Akdeniz kıyısında bulunması

  - Sulama imkanlarının geniş olması

  - Modern metotların uygulanması

  gibi sebeplerden dolayı tarımda birim alandan alınan verimin en yüksek olduğu Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yunanistan B) Fransa C) Hollanda

  D) Belçika E) İspanya


  98. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sık sık deprem olmaz?(turkeyarena.com)

  A) Türkiye B) Norveç C) Japonya D) Afganistan E) İtalya


  99. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır?

  A) Şili B) Türkiye C) İtalya D) Hindistan E) Almanya


  100. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yağışın yıl içindeki dağılışı düzenlidir?

  A) İtalya B) Hindistan C) Rusya D) Brezilya E) Romanya  CEVAP ANAHTARI
  81. E
  82. B
  83. A
  84. E
  85. A
  86. B
  87. A
  88. C
  89. E
  90. D
  91. E
  92. D
  93. E
  94. A
  95. B
  96. A
  97. B
  98. B
  99. A
  100.D
   

Sayfayı Paylaş