Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 31 Aralık 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiye'nin Coğrafi Konumu Test Soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonucudur?
  A) Greenwich'in doğusunda yer alması
  B) Kuzeyine doğru çizgisel hızın azalması
  C) Cephe yağışlarının görülmesi
  D) Yıl içinde dört mevsimin yaşanması
  E) İran ile en eski sınıra sahip olması

  2. Türkiye'yi çevreleyen denizler özel konum özelliklerinden biridir.

  Buna göre denize göre konuma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Kışın Erzurum'da sıcaklıkların Kırıkkale'den düşük olması
  B) Samsun'da kışların Ankara'dan ılık geçmesi
  C) Van ile Konya arasında yaz sıcaklıklarının farklı olması
  D) Eskişehir'de tarım ürünlerinin Erzurum'dan önce olgunlaşması
  E) Rize'de yıllık yağış miktarının Trabzon'dan fazla olması


  3. Türkiye'de görülen aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni özel konum ile açıklanamaz?


  A) En fazla yağışın Rize ve çevresinde görülmesi
  B) Güneyde deniz turizminin kuzeye göre daha uzun sürmesi
  C) Batısı ile doğusu arasında yıllık sıcaklık farkının fazla olması
  D) İç Anadolu'nun Marmara'dan yüksek olması
  E) Ege'de tarım ürünlerinin Doğu Anadolu'dan önce olgunlaşması

  4. I. Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması
  II. Doğu Anadolu'da kış koşullarının uzun sürmesi
  III. Ankara'da yıllık sıcaklık farkının Trabzon'dan fazla olması

  Türkiye'de yaşanan yukarıdaki olaylardan hangileri üzerinde özel konum şartları etkili olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  5. Aşağıda Türkiye'nin coğrafi bölgelerine ilişkin, verilen ifadelerden hangisi özel konum ile açıklanabilir?

  A) Karadeniz'de Güneş'in doğuş ve batış sürelerinin Akdeniz'den uzun olması
  B) Ege'de maki üst sınırının Marmara'dan yüksekte yer alması
  C) İç Anadolu'da donlu gün sayısının Doğu Anadolu'dan az olması
  D) Ege'de donlu gün sayısının Karadeniz'den az olması
  E) Akdeniz'de gölge boyunun Marmara'dan kısa olması

  6. İstanbul'un aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgilidir?

  A) İşlek deniz yolu çevresinde yer alması
  B) 29° Doğu boylamında yer alması
  C) Kış mevsiminde yaşanan gece süresinin yaz mevsiminden uzun olması
  D) Edirne'ye göre Güneş'in daha erken batması
  E) Kış mevsiminde ulusal saat ile olan zaman farkının az olması

  7. I. Doğu Karadeniz kıyısında fön rüzgârlarının etkili olması
  II. İzmir'den Kayseri'ye doğru ortalama sıcaklığın azalması
  III. Antalya'da deniz turizminin Adana'ya göre daha fazla gelişmiş olması
  IV. Orta Anadolu Bölgesi'nde yıllık yağış miktarının az olması
  V. Çanakkale'den Antalya'ya doğru makilerin yetişme sınırının yükselmesi

  Yukarıdakilerden hangisi üzerinde özel konum şartları etkili değildir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V

  8. Türkiye'de yıl içinde dört mevsimin yaşanması matematik konumuna, aynı anda farklı mevsim koşullarının yaşanması özel konumuna bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

  Buna göre Türkiye'de aynı anda farklı mev¬sim koşullarının yaşandığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) İç Anadolu'nun Karadeniz'den az yağış alması
  B) Yıllık sıcaklık farklarının Doğu Anadolu'da fazla olması
  C) Toros Dağlarının güney ve kuzey yamaçlarındaki sıcaklıkların farklı olması
  D) Erzurum'da kış turizmi döneminde Antalya'da denize girilebilmesi
  E) Rize'de nem miktarının Samsun'dan fazla olması

  9. Türkiye'de,

  I. kısa mesafelerde iklimin değişmesi,
  II. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ürünlerinin geç olgunlaşması,
  III. Akdeniz'de ürünlerin Karadeniz'den erken hasat edilmesi

  olaylarından hangileri özel konum ile açıklanabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III

  10. Türkiye'nin özel konumu,

  I. etrafını çevreleyen denizler,
  II. sınır komşuları,
  III. sahip olduğu boğazlar,
  IV. paralel ve meridyen dereceleri,
  V. yer şekilleri

  gibi durumlardan hangisi ile ilgili değildir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V


  Cevaplar: 1-E 2-B 3-B 4-D 5-C 6-A 7-E 8-D 9-B 10-D
   


Sayfayı Paylaş