Türkiyenin Bölgeleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 4 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiyenin Bölgeleri Test Soruları ve Cevapları
  1. Karadeniz Bölgesi’nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.

  B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.

  C) Deniz etkisine açık olması.

  D) Yer şekillerinin engebeli olması.

  E) Topraklarının verimli olması.


  2. Türkiye’de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;

  I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması

  II.Toprağın seracılığa daha uygun olması

  III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi

  IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV


  3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?

  A) Antalya bölümü

  B) İç Batı Anadolu

  C) Erzurum-Kars bölümü

  D) Konya bölümü

  E) Güney Marmara bölümü


  4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;

  I.Enlem

  II.Denizden uzaklık

  III.Yükselti

  IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

  A) I ve II B) II C) II ve III

  D) III E) I ve III


  5. Türkiye’de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?

  A) İç Anadolu

  B) Akdeniz

  C) Karadeniz

  D) Doğu Anadolu

  E) Ege


  6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?

  A) Beyşehir B) Burdur C) Acıgöl

  D) Çıldır E) Eğirdir


  7. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.

  Bu durumun oluşmasında;

  I.Tarım alanlarının dağınık olması

  II.Dağların doğrultusu

  III.Suyun bol olması

  IV.Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV


  8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toprak çeşidinin farklılığı

  B) Yağış miktarlarının farklı olması

  C) Enlemlerinin farklı olması

  D) Yağışın yıl içindeki dağılışı

  E) Bitki örtüsünün farklı olması


  9. Türkiye’deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;

  I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması

  II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı

  III.Enerji üretiminin fazla olması

  IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?

  A) I B) II ve III C) III ve IV

  D) II E) I ve III


  10. Karadeniz Bölgesi’nde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?

  I.Yağış miktarını

  II.Ulaşımı

  III.Balıkçılığı

  IV.Yerleşmeyi

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV


  11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çarşamba

  B) Iğdır

  C) Çukurova

  D) Adapazarı ovası

  E) Ergene havzası


  12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresi’nde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Yağış miktarının az olması

  B ) Yer şekillerinin engebeli olması

  C ) İklimin elverişli olmaması

  D ) Ortalama yükseltisinin az olması

  E ) Deniz etkisine kapalı olması


  13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;

  I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması

  II.Tarım alanlarının yetersiz olması

  III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması

  IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV

  14.

  I.Yıllık yağış miktarları

  II.Geniş alüvyal ovaların yer alması

  III.Dağların uzanış biçimi

  IV.Kış sıcaklığı

  Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?

  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

  D) I ve III E) II ve IV

  15. Mercimek Türkiye’nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?

  A) Akdeniz

  B) Marmara

  C) İç Anadolu

  D) G. Doğu Anadolu

  E) D. Anadolu


  16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?

  A) Hayvancılığın gelişmiş olması.

  B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının ……….sınırlı olması.

  C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.

  D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.

  E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.

  17. Türkiye’de Van Gölü çevresinde ve Konya Ova’sında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?(turkeyarena.com)

  A) Coğrafi konumu

  B) Karasallık

  C) Eğim fazlalığı

  D) Yağış rejimi

  E) Yer şekillerinin oluşumu

  18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?

  A) Yükseltinin fazla olması

  B) İklimin sert olması

  C) Sanayinin yetersiz olması

  D) Yüzölçümünün küçük olması

  E) Tarım alanlarının sınırlı olması


  19. 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.

  Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?

  A) Sanayinin gelişmiş olmasına

  B) Boğazların bulunmasına

  C) Tarım alanlarının dar olmasına

  D) Geçiş iklimine sahip olmasına

  E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az ………olmasına


  20. Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzanma- sından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.

  Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?

  A) Denizli’de Turunçgil tarımının yapılması

  B)Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması

  C) İzmir Limanı’nın hinterlandının geniş olması

  D) Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi

  E)Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması  CEVAP ANAHTARI
  1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.E 14.A 15.D 16.B 17.E 18.D 19.A 20.A
   


 2. KaraMelek Well-Known Member

  kpss ye hazırlanıyorum, google de konu arayarak zaman kaybetmekten kurtardınız beni emeği geçen herkese çok teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş