Türkiye’de Ulaşım, Ticaret, Turizm Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiye’de Ulaşım, Ticaret, Turizm Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?

  A) Sermaye

  B) İklim koşulları

  C) İşgücünün azlığı

  D) Yer şekilleri

  E) Teknolojik gelişme


  2. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?

  A) Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde

  B) Sanayinin kurulup gelişmesinde

  C) Turizmin gelişmesinde

  D) Ticaretin canlanmasında

  E) Tarımda ürün çeşidinin artmasında


  3. Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan,

  I. Demir yolu, II. Karayolu, III. Deniz yolu

  taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?

  A) III, I, II B) II, III, I C) I, II, III

  D) I, III, II E) II, I, III


  4. Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?

  A) Dünya üzerindeki coğrafi konumunun

  B) Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının

  C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının

  D) Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının

  E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının


  5. Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

  A) Maliyetinin yüksek olmasıyla

  B) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla

  C) Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla

  D) Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla

  E) Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle


  6. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?

  A) İstanbul B) İzmit C) İskenderun

  D) Mersin E) Giresun


  7. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?

  A) Verimli topraklar üzerinde kurulması

  B) İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması

  C) Deniz kenarlarında kurulması

  D) Turizmin canlı ve gelişmiş olması

  E) Her türlü tarım ürününün yetişmesi


  8. Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?

  A) İskenderun limanı

  B) İzmir limanı

  C) Mersin limanı

  D) Samsun limanı

  E) İstanbul limanı


  9. Türkiye’nin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.

  B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.

  C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.

  D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.

  E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.


  10. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?

  A) Buğday B) Turunçgiller C) Tütün

  D) Antep fıstığı E) Kuru üzüm


  11. Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için söylenemez?

  A) Dış ticaret açığı vardır.

  B) Milli gelirin dağılımı düzensizdir.

  C) Sanayileşme hızlı olmaktadır.

  D) Ekonomi tarıma dayanmaktadır.

  E) Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.


  12. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yeraltı kaynaklarından biri değildir?

  A) Krom B) Boksit C) Bakır

  D) Nikel E) Bor mineralleri


  13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri değildir?

  A) ABD B) Almanya C) Polonya

  D) İran E) Pakistan


  14. Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

  Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?

  A) Tüketimi teşvik etmek

  B) Endüstriyel üretimi arttırmak

  C) Tarım ürünleri çeşidini arttırmak

  D) Dış alımı arttırmak

  E) Tarımsal verimi yükseltmek


  15. Türkiye’de iç ticaretin önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Ülke içinde ekonomik yapının farklı olması

  B) Ürün çeşitliliğinin var olması

  C) Ülke nüfusumuzun kalabalık olması

  D) Tüketimi karşılayan üretimin olmaması

  E) Tarımsal ürünlerin farklı zamanlarda yetişmesi


  16. Deniz turizmi iklim koşullarının elverişli ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.turkeyarena.com

  Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?

  A) Akçaabat B) Bodrum C) Kuşadası

  D) Side E) Alanya


  17. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz edilebilir?

  A) İskenderun B) Kaş C) Bandırma

  D) Akhisar E) Keçiborlu


  18. Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldü- ğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

  A) Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla

  B)Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla

  C) Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin yetersizliğiyle

  D) Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle

  E)Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla


  19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi inanç turizmi kapsamında daha önemli bir yere sahiptir?

  A) Trabzon B) Bursa C) Şanlı Urfa

  D) Adana E) Sivas


  20. Ülkemizde turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Marmara Bölgesi

  B) Ege Bölgesi

  C) Akdeniz Bölgesi

  D) İç Anadolu Bölgesi

  E) Karadeniz Bölgesi  CEVAP ANAHTARI
  1.C 2.E 3.A 4.B 5.D 6.E 7.B 8.D 9.E 10.A 11.C 12.D 13.C 14.B 15.D 16.A 17.B 18.E 19.C 20.A
   


 2. elif Moderator

  teşekkürler çok süper oldu bu
   

Sayfayı Paylaş