Türkiye'de Hayvancılık ve Ormancılık Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiye'de Hayvancılık ve Ormancılık Test Soruları ve Cevapları-1
  1. Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla

  B) Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla

  C) Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla

  D) Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla

  E) Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla


  2. Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğim ve engebenin fazla olması

  B) Ulaşımın gelişmemiş olması

  C) Tüketici nüfusun az olması

  D) Sanayileşmenin az olması

  E) Kışların çok soğuk olması


  3. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına 64,7 et elde edilmesine rağmen büyükbaş hayvancılığın yaygın olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Küçükbaş hayvanların etinin daha fazla besleyici olması

  B) Türkiye’de dericilik sanayinin gelişmemiş olması

  C) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok sermayenin gerekmesi

  D) Dokuma sanayinde yün ve tiftiğin daha çok kullanılması

  E) Doğal şartların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olması


  4.

  I. Hayvan sayılarının arttırılması

  II. Ahır hayvancılığının geliştirilmesi

  III. Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi

  IV. Hayvan soylarının ıslah edilmesi

  V. Yem üretiminin artması

  Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?

  A) V B) IV C) III D) II E) I


  5. Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?

  A) Buğday B) Çay C) Üzüm

  D) Şeker pancarı E) Ay çiçeği


  6.

  I. Arazinin fazla engebeli olmaması

  II. Sulanan arazinin geniş olması

  III. Bozkırların geniş yer kaplaması

  IV. Yaz mevsiminin serin geçmesi

  V. Yıllık yağış miktarının fazla olması

  Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III

  D) I ve IV E) IV ve V


  7.

  I. Tarım alanlarının dar olması

  II. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi

  III. Çayır ve otlakların geniş yer tutması

  IV. Yüz ölçümünün fazla olması

  V. Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri

  Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?

  A) I ve II B) I ve III C) II ve III

  D) I ve IV E) IV ve V


  8. Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.
  Aşağıdaki yörelerden hangisinde et ve süt işleyen fabrika daha azdır?

  A) Edirne B) Erzurum C) Van

  D) Giresun E) Kars


  9. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

  A) İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara Bölümü’nde gelişmiştir.

  B) Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.

  C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.

  D) Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.

  E) Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.


  10. Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?

  A) İç Anadolu B) Doğu Anadolu C) Ege

  D) Akdeniz E) Karadeniz


  12. Aşağıda hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış sebebi eşleştirilerek verilmiştir.

  Buna göre eşleştirmelerden hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?

  Adı Dağılışı Sebebi

  A) İpekböceği Marmara Ormanların fazla olması

  B) Kümes hay. Marmara Nüfusun yoğun olması

  C) Koyun İç Anadolu Bozkırların çok olması

  D) Sığır Erzurum-Kars Yaz yağışları ve çayır

  E) Balıkçılık Karadeniz Denizin az tuzlu olması


  13. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve bal üretimi yaygın değildir?

  A) Hakkari B) Sakarya C) Rize

  D) Kars E) Ordu


  15. Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?

  A) Büyükbaş hayvancılık

  B) Küçükbaş hayvancılık

  C) Kümes hayvancılığı

  D) Arıcılık

  E) İpek böcekçiliği

  (1998-ÖSS)


  16. Kültür balıkçılığında balıklar kuluçka havuzlarında kafesler ve gölcükler içerisinde büyütülür. Ülkemizde kültür balıkçılığı son yıllarda artış göstermiş, devlet bu konuda üreticileri teşvik edici tedbirler almıştır.

  Ülkemizde kültür balıkçılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin payı yoktur?

  A) Denizlerimizde balık çeşidinin az olması

  B) Pazarlama olanaklarının kolay olması

  C) Denizlerimizde kirlenmenin fazla olması

  D) Avlanma giderlerinin az olması

  E) Kültür balıkçılığında verimin fazla olması


  17. Türkiye’de balık avcılığının ortalama %82’si Karadeniz, %10’u Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den sağlanır.turkeyarena.com

  Buna göre balık avcılığının denizlere dağılımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?

  A) Denizlerin kapladıkları alanlarıyla

  B) Denizlerin kirlilik oranlarıyla

  C) Deniz çanaklarının derinlikleriyle

  D) Denizlerin tuzluluk oranlarıyla

  E) Kıta sahanlıklarının genişlemesiyle


  18. Yurdumuzda her yıl bir çok yerde orman yangınlarının görülmesi daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Yangın için gerekli önlemlerin alınmaması

  B) İğne yapraklı ormanların fazla yer tutmasının

  C) Bazı yerleşim alanlarının orman içinde olması

  D) Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinin

  E) Ormanların daha çok sapa yerlerde olması


  20. Bir çok bitki topluluğunda olduğu gibi ormanlarında en fazla gelişip büyüdüğü zaman sıcaklık ve yağışın fazla olduğu zamandır. Yurdumuzdaki ormanların üst sınırı Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2800 m, İç Anadolu Bölgesi’nde 2500 Karadeniz Bölgesi’nde ise 2200 m civarındadır.

  Orman üst sınırının Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yüksek olması bölgenin hangi özelliği ile açıklanır?

  A) Karasallık şiddetinin fazla olmasıyla

  B) Nüfus yoğunluğunun düşük olmasıyla

  C) Kış sıcaklıklarının çok düşük olmasıyla

  D) Kışın yağışların kar şeklinde olmasıyla

  E) Bölge topraklarının verimli olmasıyla  CEVAP ANAHTARI
  1.C 2.A 3.E 4.E 5.D 6.B 7.E 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A 13.B 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.E 20.A
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.

  B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.

  C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.

  D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.

  E) Hayvanlarımızın et ve süt verimi yüksektir.


  2. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın. olmasına

  B) Engebenin ve ortalama yükseltinin fazla olmasına

  C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe ….. bağlı olmasına

  D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli ………olmasına

  E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli ………olmasına


  3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

  A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması

  B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi

  C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi

  D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

  E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi


  4. Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması

  B) Yağışın bol, yağış rejiminin düzenli olması

  C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması

  D) Toprakların mineral bakımından zengin olması

  E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması


  5. Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  A) Hayvan ırklarının ıslahı

  B) Yem üretiminin arttırılması

  C) Üreticilerin desteklenmesi

  D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi

  E) Otlak alanlarının genişletilmesi


  6. Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçük baş hayvancılıktır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

  A) Tarım alanlarının sınırlı olması

  B) Yer şekillerinin çok engebeli olması

  C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu

  D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu

  E) Et ve süt veriminin fazla oluşu


  7. Küçük baş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.

  Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?

  A) Konya Bölümü

  B) Orta Fırat Bölümü

  C) Erzurum-Kars Bölümü

  D) İç batı Anadolu Bölümü

  E) Ergene Bölümü


  8. Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?

  A) Tiftik keçisi B) Sığır C) Kıl keçisi

  D) At E) İpek böceği


  9. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçük baş hayvancılık en azdır?

  A) Antep fıstığı B) Çay C) Ay çiçeği

  D) Şeker pancarı E) Buğday


  10. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.

  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yaz yağışlarının fazla olması

  B) Sulama imkanlarının gelişmiş olması

  C) Geniş düzlüklerin olması

  D) Yükseltinin ve eğimin fazla olması

  E) Tarım topraklarının verimli olması


  11. Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.

  Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

  Hayvan türü Yaygın olarak yetiştiği yer

  A) Sığır Erzurum-Kars Bölümü

  B) Koyun İç Anadolu Bölgesi

  C) Kıl keçisi Karadeniz Bölgesi

  D) Tiftik keçisi İç Anadolu Bölgesi

  E) İpek böceği Güney Marmara Bölümü


  12. Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?

  A) Koyun B) Arı C) Manda

  D) Tavuk E) İpek böceği


  13. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

  A) İç Anadolu B) Marmara C) Doğu Anadolu

  D) Karadeniz E) Akdeniz


  14. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

  A) Mısır B) Çay C) Fındık

  D) Buğday E) Şeker pancarı


  15. Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?

  A) Çok emek gerektirmemesi

  B) Ekonomik değerinin yüksek olması

  C) Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması

  D) İklim şartlarından daha az etkilenmesi

  E) Besin değerinin yüksek olması


  16. Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.

  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tavuğun ticari değerinin yüksek olması

  B) İklim şartlarının elverişli olması

  C) İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması

  D) Büyük tüketim merkezlerine yakın olması

  E) Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması


  17. Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?

  A) Kum motorlarının balık yuvalarını bozması

  B) Açık deniz balıkçılığının yapılması

  C) Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması

  D) Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması

  E) Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi


  18. Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

  A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması

  B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu

  C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi

  D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması

  E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması


  19. Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü (%81) Karadeniz’den sağlanır.turkeyarena.com

  Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;

  I. Kıyı şeridinin uzun oluşu

  II. İklimin ılıman oluşu

  III. Kıta sahanlığının dar oluşu

  IV. Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu

  V. Tarım alanlarının sınırlı oluşu

  Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?

  A) I ve III B)Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) IV ve V


  20. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.

  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?

  A) Burçak B) Buğday C) Fındık

  D) Çavdar E) Şeker pancarı


  CEVAP ANAHTARI
  1.E 2.A 3.C 4.A 5.E 6.D 7.C 8.A 9.B 10.A 11.C 12.E 13.B 14.D 15.B 16.D 17.B 18.D 19.E 20.C
   
 3. Emel Well-Known Member

  teşekkürler harikasınız
   

Sayfayı Paylaş