Türkiyede Hayvancılık Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 6 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiyede Hayvancılık Test Soruları ve Cevapları

  1. Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.
  B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.
  C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.
  D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.
  E) Hayvanlarımızın et ve süt verimi yüksektir.

  2. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg. ,büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın . olmasına
  B) Engebenin ve ortalama yükseltinin fazla olmasına
  C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe ….. bağlı olmasına
  D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli ………olmasına
  E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli ………olmasına

  3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

  A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması
  B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi
  C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
  D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
  E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi


  4. Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması
  B) Yağışın bol,yağış rejiminin düzenli olması
  C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması
  D) Toprakların mineral bakımından zengin olması
  E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması

  5. Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  A) Hayvan ırklarının ıslahı
  B) Yem üretiminin arttırılması
  C) Üreticilerin desteklenmesi
  D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi
  E) Otlak alanlarının genişletilmesi

  6. Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçük baş hayvancılıktır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

  A) Tarım alanlarının sınırlı olması
  B) Yer şekillerinin çok engebeli olması
  C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu
  D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu
  E) Et ve süt veriminin fazla oluşu


  7.Küçük baş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.
  Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?

  A)Konya Bölümü
  B)Orta Fırat Bölümü
  C)Erzurum-Kars Bölümü
  D)İç batı Anadolu Bölümü
  E) Ergene Bölümü

  8.Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?

  A) Tiftik keçisi B) Sığır C) Kıl keçisi
  D) At E) İpek böceği


  9.Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçük baş hayvancılık en azdır?

  A) Antep fıstığı B) Çay C) Ay çiçeği
  D) Şeker pancarı E) Buğday


  10.Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.
  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yaz yağışlarının fazla olması
  B)Sulama imkanlarının gelişmiş olması
  C)Geniş düzlüklerin olması
  D)Yükseltinin ve eğimin fazla olması
  E) Tarım topraklarının verimli olması

  11.Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.
  Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

  Hayvan türü Yaygın olarak yetiştiği yer

  A) Sığır Erzurum-Kars Bölümü
  B) Koyun İç Anadolu Bölgesi
  C) Kıl keçisi Karadeniz Bölgesi
  D) Tiftik keçisi İç Anadolu Bölgesi
  E) İpek böceği Güney Marmara Bölümü


  12.Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?

  A) Koyun B) Arı C) Manda
  D) Tavuk E) İpek böceği


  13. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

  A) İç Anadolu B) Marmara C) Doğu Anadolu
  D) Karadeniz E) Akdeniz

  14.Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?

  A) Mısır B) Çay C) Fındık
  D) Buğday E) Şeker pancarı


  15.Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?

  A)Çok emek gerektirmemesi
  B)Ekonomik değerinin yüksek olması
  C)Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması
  D)İklim şartlarından daha az etkilenmesi
  E) Besin değerinin yüksek olması

  16.Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.
  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Tavuğun ticari değerinin yüksek olması
  B)İklim şartlarının elverişli olması
  C)İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması
  D)Büyük tüketim merkezlerine yakın olması
  E)Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması

  17.Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?

  A)Kum motorlarının balık yuvalarını bozması
  B)Açık deniz balıkçılığının yapılması
  C)Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması
  D)Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması
  E)Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi

  18.Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?

  A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması
  B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz ……….oluşu
  C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen ………gösterilmemesi
  D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması
  E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması


  19. Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü (%81) Karadeniz’den sağlanır.
  Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;
  I.Kıyı şeridinin uzun oluşu
  II.İklimin ılıman oluşu
  III.Kıta sahanlığının dar oluşu
  IV.Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu
  V.Tarım alanlarının sınırlı oluşu
  Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?

  A) I ve III B)Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) IV ve V

  20. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.turkeyarena.com
  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?

  A) Burçak B) Buğday C) Fındık

  D) Çavdar E) Şeker pancarı
  Soru 21.Ormanlarımızın ülke ekonomisine doğrudan (ölçülebilen) ve dolaylı (ölçülemeyen) olmak üzere bir çok katkıları vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın doğrudan katkılarındandır?

  A)Barajların ömrünü uzatması
  B)İklim üzerindeki etkileri
  C)Hammadde temin etmesi
  D)Doğal afetleri önlemesi
  E)Dinlenme imkanları sunması

  Cevap Anahtarı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  E A C A E D C A B A C E B D B D B D E C C
   


 2. Nysa Well-Known Member

  teşekkürler sayenizde bolca test çözebiliyorum
   
 3. besıktaslı Guest

  teşekkürler konu tekrarı için iyi oldu
   

Sayfayı Paylaş