Türkiye İle İlgili Atasözleri

Konusu 'İle İlgili Sözler' forumundadır ve hakan788 tarafından 7 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. hakan788 Well-Known Member


  Türkiye üzerine söylenmiş atasözleri

  TÜRK:
  Orta Asya'dan Türeyen, Anadolu'da Büyüyen, Avrupa İçlerine Yürüyen,
  Dağlarda Gemi Gezdiren,
  Taşlara Destanlar Kazdıran,
  Tarihi Baştan Yazdıran,
  Adalete, Mertliğe Örnekler Veren,
  Ölüm - Kalım Savaşına Gülerek Giden,
  Yeryüzünde Her Murada Eren,
  Sancaklara, Tuğlara Baş Eğdiren,
  Beylere, Paşalara Hil'at Giydiren,
  Kılıcını Üç Kıt'ada Gezdiren,
  Atilla'yı, Yavuz'u, Fatih'i Var Eden,
  Kralları, İmparatorları Kendisine Yar Eden,
  Düşmanına Dünyasını Dar Eden,
  Şahları, Sultanları Kul Edinen,
  Altınları, Elmasları Pul Edinen,
  İncili Kaftanları Çul Edinen,
  Zafer Rüyasını Görenlere Saç Yolduran,
  Hezimete Uğratıp, Ümitleri Solduran,
  Müzelerde Baş köşeleri Dolduran,
  Damarlarında Asil Kanın Aktığı Irktır.

  Türkler için Söylenen Sözler

  Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatıda inciten bir gaflet olur.

  - Tasso / İtalyan Şair

  Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.

  - William Martin

  Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

  - Lamartine / Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

  Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar k bir milletin barasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.

  - Demirbaş Şarl / İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

  Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

  - M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

  Seceat ve cesaret
  bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.

  - İbn-i Hassul

  Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

  - Pierre Loti

  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

  - Çarnayev (Rus Komutan)

  Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, kâtibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

  - Moltke

  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

  - La Martine

  Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

  - Towsend (İngiliz Komutan)

  Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

  - Auguste Comte

  Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

  - Câhiz (Arap Bilgini)

  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.

  - Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

  Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

  - Comenius (Çek Bilgini)

  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

  - William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

  Türk, Heredot'tan, Tevrat'tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

  - Hammer

  Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla elele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

  - Comenius (Çek Bilgini)

  Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

  - Kayzerling

  Her Türk'ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

  - Molkte

  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

  - Lord Byron

  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

  - Semame İbn-i Eşreş

  Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

  - Gelland (Fransız Bilgini)

  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

  - Albert Einstein

  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

  - Andreas Phitiades

  Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

  - Albert Sorel

  Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

  - Baron Büsbek

  On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk'e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

  - Charles Mcfarlene

  Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
  Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

  - Donaldson

  Türklerle dost ol ama düşman olma.

  - Gianni de Michelis

  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

  - Hamilton

  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

  - Hamilton

  Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

  - Hammer

  Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle birmillet görmedim.

  - Sir Julien Corbet

  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

  - Mulman

  Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değe hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.

  - Monradgea D'ohsson

  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler Bu noktada müslümanla Müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.

  - Monradgea D'ohsson

  Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki< körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu bir davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

  - Pierre Loti

  Türk'ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

  - Thomas Thorsten

  Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.

  - Moltke

  Hitlerin Türklerle İlgili Sözleri

  Kumandanlarından biri Adolf Hitler'e sorar :
  -"Türklere neden saldırmıyoruz???"
  Bu soru üzerine Hitler :
  -"Türkler öyle bir millettirki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir... Yoksa 1 tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır......" demiştir.
  -"Dünyada savaşmayacağım tek ülke Türkiye'dir."
  - "Eğer dünya tek bir devletten oluşsaydı, sanayisi Almanlar, Askerleri Türkler, Fahişeleri Fransızlar olurdu"

  Napolyon'un Türkler ve İstanbul Hakkında Sözleri
  • Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul'u elinde tutacaktır.
  • Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.
  • İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namusluolması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır.
  • Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.
  • Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım.
   


Sayfayı Paylaş