Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Genel Esasları

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 7 Kasım 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Genel Esasları
  M.1-Devletin Şekli:
  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

  M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:
  Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:
  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.

  Başkenti Ankara’dır.

  1982 anayasasındaki değiştirilemeyecek hükümler şunlardır :
  1. Milli marşı İstiklal Marşı’dır.

  2. Başkenti Ankara’dır.

  3. Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.

  4. Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

  5. Dili Türkçe’dir.

  6. Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

  M.6.Egemenlik:
  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.

  M.7-Yasama:
  Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.

  M.8-Yürütme:
  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.

  M.9-Yargı:
  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:
  Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.

  Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri:
  1. Dokunulmaz

  2. Devredilmez

  3. Vazgeçilmez

  M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:
  —Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir.

  —Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz

  — Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz

  —Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.

  Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:
  Bu durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir.
  1. Savaş

  2. Seferberlik

  3. Sıkıyönetim

  4. Olağanüstü hal

  Ancak bu dört durumda bile:
  1. Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.

  2. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
   


 2. aslı0607 Well-Known Member

  bu site harikanin da ilerisinde harcadiginiz emek ve çabadan dolayi sizi kutlarim basarilarinizin devamini dilerim
   

Sayfayı Paylaş