Türk Milli Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 1 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türk Milli Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı

  Türk eğitim sisteminin yönetim yapısı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde eğitim milli olarak kabul edilmiş ve eğitimde devletci ve merkeziyetci bir yönetim yapısı benimsenmiştir.
  Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara Hükümetine bağlı ilk Milli Eğitim Bakanlığı 2 Mayıs 1920 yılında kurulmuştur. Bu dönemde, ilk öğretim, orta öğretim, kültür dairesi ve istatistik olmak üzere 4 temel birimi bulunan Bakanlıkta 21 kişi çalışmaktaydı.

  Kuruluşundan günümüze kadar, değişen ekonomik, politik ve toplumsal şartlara göre Bakanlığın yapısında birçok değişiklik yapılmış, yurt içi ve yurt dışı teşkilatları ile kadrosu en geniş bakanlıklardan biri haline gelmiştir.

  MERKEZ TEŞKİLATI:
  Milli Eğitim Bakanlığında tüm yetkiler (atama yapma, yönetmelik çıkartma, program hazırlama vb.), merkezde toplanmaktadır. Bu nedenle merkez teşkilatı kalabalık bir kadro ve karmaşık bir yapılaşma ile çalışmaktadır. Bakanlık merkez teşkilatı, Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ana Hizmetler Birimi, Danışma ve Denetim Birmleri ile Yardımcı Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır.

  Bu birimlerden Talim Terbiye kurulu büyük ölçüde eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının ve bunları destekleyen ders kitaplarının hazırlanması, geliştirilmesi değiştirilmesi gibi konulardan sorumludur.
  Ana hizmetler birimi ise örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu genel müdürlüklerle bu kurumlara destek olan genel müdürlükleri kapsamaktadır. Ana hizmetler birimi okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, öğretmen yetiştirme ve eğitimi, din eğitimi, çıraklık ve yaygın eğitim, yüksek öğretim, dış ilişkiler, yurt dışı eğitim öğretim, özel öğretim kurumları, özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri, bilgisayar eğitimi ve hizmetleri genel müdürlükleri ile okul içi beden eğitimi, spor izcilik dairesi başkanlığından oluşmaktadır.

  Milli Eğitim Bakanlığında tüm örgün eğitim kademeleri ve okul türlerine göre ve yaygın öğretim kurumlarına yönelik genel müdürlük bulunmaktadır.
  Merkez teşkilatının yardımcı birimlerinin, bakanlığın tüm personel işlerini yöneten Personel Genel Müdürlüğü ile personelin ve eğitim kurumlarının gelişmesine katkıda bulunan hizmet içi eğitim, idari ve mali işler, öğretmene hizmet ve sosyal işler, işletmeler, yatırımlar ve tesisler, eğitim araçları ve donatım, sağlık işleri, orta öğretim burs ve yurtlar, eğitim araştırma ve geliştirme, çıraklık, meslek ve teknik eğitimi geliştirme, yayın fonu dairesi başkanlıkları ile savunma sekreterliğinden oluşmaktadır.

  TAŞRA TEŞKİLATI:
  Taşra teşkilatı il, ilçe, ve okul teşkilatlarından oluşur.

  1.İl Teşkilatı: Milli eğitim bakanlığının illerde valiliğe bağlı İl Milli Eğitim Müdürlükleri vardır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak ilk öğretim müfettişleri kurulu başkanlığı, eğitim araçları merkezi başkanlığı, rehberlik ve araştirma merkezi başkanlığı bulunmaktadır. İlk teşkilatı hem il merkezindeki hem de ilçelerdeki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar. İl teşkilatları valiliğe bağlı olmakla birlikte milli eğitim bakanlığına da bağlıdır.

  2.İlçe Teşkilatı: İl teşkilatının yanı sıra ilçelerde kaymakamlığa bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bulunmaktadır. Milli Eğitim İlçe Müdürlükleri ilçelerdeki ve ilçelerine balı köylerdeki eğitim faaliyetlerinden sorumludur. İlçe milli eğitim müdürlükleri kaymakamın yanı sıra il milli eğitim müdürlüklerine de bağlıdırlar.turkeyarena.com

  3.Okul Teşkilatı: Okul teşkilatı okulların büyüklüğüne ve türüne göre değişmekle birlikte, çoğunlukla okul müdürü ve yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Büyük okullarda bunların yanı sıra rehberlik birimi de bulunmaktadır. Tek öğretmenli okullarda müdür yetkisi öğretmene verilir.

  YURT DIŞI TEŞKİLATI:
  Milli eğitim bakanlığının yurt dışında çeşitli ülkelerde eğitim müşavirlikleri bulunmaktadır. Bu birimler bulundukları ülkedeki türk çocuklarının eğitim sorunları burslu öğrencilerin takibi gibi işlerle ilgilenmektedirler.
   


Sayfayı Paylaş