Türk İslam Devletlerinde Ordunun Özellikleri

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türk İslam Devletlerinde Ordunun Özellikleri
  türk islam devletlerinde orduların benzer özellikleri, ilk türk islam devletlerinde ordunun özellikleri

  İlk Türk İslam devletlerinde ordunu ortak özellikleri: Büyük çoğunluğunun Türklerden oluşması, disiplinli olması, teşkilat , eğitim ve silah yönünden mükemmel olmasıdır.

  Karahanlı Devleti’nde ordu Karluk, Yağma ve Çiğil Türklerinden oluşuyordu. Ordu komutanlarına ‘’SUBAŞI’’ denirdi. (Karahanlı Devleti kuruluş itibari ile tamamen Türk özelliği taşıyan bir devlettir.) Gazneliler Devleti’nde ise durum biraz daha farklı idi. Gazneliler Devleti’nin kuruluş itibari ile çok milletli bir yapıya sahipti. Bu durum orduda da kendini göstermişti. Gazneli ordusu birçok milletten oluşuyordu.

  Büyük Selçuklu Devleti’nde Türk ordusu çok daha gelişmiş ve büyümüştür. Büyük Selçuklu ordusu şu bölümden oluşuyordu. Bunlar:
  A – Gulaman Ordusu: Çeşitli milletlerden toplanan kölelerin özel bir eğitimle saray için yetiştirilmesi ile oluşmuş askerlerdir. Devletten maaş alır her an savaşa hazırdırlar.

  B - Hassa Askerleri: Çeşitli Türk boylarından oluşan atlı askeri birliklerdir. Topraktan alınan vergi gelirleriyle geçinirlerdi.

  C - Melik ve Vali askerleri: Melikler ve valiler savaş zamanı emrindeki askerlerle Sultan’ın ordusuna katılırdı.

  D - Bağlı Devlet ve Beyliklerin Askerleri: B.Selçuklu Devleti’ne bağlı devlet ve beylikler savaş zamanı Büyük Selçuklu Devleti’ne asker verirlerdi.( Ermeni ve Gürcü krallıkları gibi)

  E - Türkmenler : Göçebe olarak yaşayan Türkmenlerden oluşurdu.

  F – İkta Askerleri (Sipahiyan): Toprak sahibi olanların, gelirlerinin bir bölümü ile beslemek zorunda oldukları askerleridir. Buna göre ülke toprakları vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılırdı . bu bölümlere ‘İkta’ denirdi. Bu toprakları işleyen çiftçiler ,devlete vermeleri gereken vergiyi Sipahiye verirlerdi.turkeyarena.net Sipahi de gelirinin bir bölümü ile atlı asker yetiştirirdi. Bu sisteme Osmanlı Devleti döneminde “Tımar “adı verilmiştir.

  Not: İkta sistemi ilk olarak Hz. Ömer döneminde ortaya çıkmıştır. Büyük Selçuklu Devletinde ise vezir “Nizamülmülk“ tarafından uygulanmıştır.
   


Sayfayı Paylaş