Türk İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 21 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Türk İslam Devletlerinde Dil ve Edebiyat
  Karahanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe idi. Resmi yazılar Uygur alfabesi ile yazılıyordu. Karahanlı Devleti'nin bu milli kimliği sayesinde bu dönemde Türk kültürü oldukça gelişmiş ve Türk kültürü açısından çok önemli olan birçok eser yazılmıştır. Gaznelilerde ve Büyük Selçuklu Devleti'nde ise durum biraz daha farklı idi. Bu devletlerde bilim dili Arapça idi. Resmi dil olarak ta Farsça kullanılıyordu. Halk ise Türkçe konuşuyordu . Bu dönemlerde Türk kültür tarihi için önem taşıyan belli başlı eserler şunlardır.

  a. Divan-ı Lügat-it Türk -Kaşgarlı Mahmut: Türkçe 'nin zengin bir dil olfuğunu göstermek ve Araplara Türkçe öğretmek amaci ile yazılmış bir eserdir.
  b. Şehname- Firdevsi
  c. Divan-ı Hikmet- Hoca Ahmet Yesevi
  d. Edip Ahmet - Atabet'ül Hakayık
  e. Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

  Moğollar kültür ve medeniyet alanında Türklerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Bu dönemde Çağatay lehçesi bütün Orta Asya da etkinliğini arttırmıştı. Timur Devleti döneminin en ünlü yazar ve şairi ''Ali Şir Nevai''dir. Ali Şir Nevai , Türkçe'nin Farsça dan üstün bir dil olduğunu göstermek amacı ile ''Muhakemat el Lugateyn '' adlı bir eser yazmıştır. Babür Şah'ta Çağatay lehçesi ile şiirler yazmıştır. Özbek Hanlıklarından Hive Han'ı ''Ebu'l Gazi Bahadır Han''ın yazmış olduğu ''Secere-i Türki '' ve '' Secere-i terakkime ''dönemin ünlü diğer eserleridir.
   


Sayfayı Paylaş