Tur Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Tur Suresi Türkçe Okunuşu, Yazılışı
  Bismillahirrahmanirrahim
  1. Vet tur
  2. Ve kitabim mestur
  3. Fi rakkım menşur
  4. Vel beytil ma'mur
  5. Ves sakfil merfu'
  6. Vel bahril mescur
  7. İnne azabe rabbike le vakı'
  8. Ma lehu min dafi'
  9. Yevme temurus semau mevra
  10. Ve tesirul cibalu seyra
  11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin
  12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun
  13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a
  14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun
  15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun
  16. Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun
  17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym
  18. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym
  19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun
  20. Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn
  21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin
  22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun
  23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim
  24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun
  25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun
  26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn
  27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
  28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym
  29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun
  30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun
  31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn
  32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun
  33. Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun
  34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn
  35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun
  36. Em halekus semavati vel ard bel la yukınun
  37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun
  38. Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin
  39. Em lehul benatu ve lekumul benun
  40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun
  41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun
  42. Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun
  43. Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun
  44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum
  45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun
  46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun
  47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun
  48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum
  49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum
   


Sayfayı Paylaş