Trafik Polisi Hakkında

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 17 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Trafik Polisi ne demektir?
   


 2. Balako Well-Known Member

  Trafik Polisi, Trafik Kanunu ve bağlı mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, trafiğin yönetim ve denetimi, araç tescil, sürücü belgesi, trafik kazaları ve ceza işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

  Görev Yetkileri

  • Araçları, Karayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek

  • Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,

  • El koyduğu trafik kazalarında, trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,

  • Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,

  • Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

  • Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,

  • Sürücülerin belgelerini vermek,

  • Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

  • Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,

  • Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla, sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek,

  • Ayrıca bu Karayolları Trafik Kanunuyla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
   

Sayfayı Paylaş