Trafik Kazalarının Sonuçları

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 17 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Trafik kazalarının sonuçları nedir
  Trafik kazalarının psikolojik ve sosyolojik sonuçları nelerdir

  trafik kazalarının sonuçları nelerdir

  Trafik Kazalarının Psikolojik Sonuçları
  Trafik kazaları neticesinde mağdur ve ailelerinde meydana gelen psikolojik fiziki ve maddi zararlar konusunda yapılan bir araştırma neticesinde; ölenlerin ailelerinin %90'ı sakat kalanların ailelerinin %85'i yaşam düzeylerinde kalıcı ve belirgin düşüş olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerinin %60'ı uzun süreli olarak hayat şartlarında düşüş olduğunu beyan etmişlerdir.

  Trafik kazalarından dolayı meydana gelen fiziki ve ruhi sakatlıklar uzun sürelidir. Bu sonuç pek bilinmemektedir. Bu durumda olan mağdurların, yaşam seviyelerinin kaza öncesine getirilmesi hususunda herhangi bir garantileri de yoktur.

  Kaza neticesinde başından yaralanan mağdurlar aşağıdaki psikolojik elementlerden rahatsızlık duymaktadırlar.
  %57'si uykusuzluk
  %61'i kâbus görme
  %55'i baş ağrısı
  %57'si genel sağlık problemleri

  Ölen ve sakat kalanların yakınları ile sakat kalanların bizzat kendilerinin büyük bir oranı psikolojik rahatsızlıktan şikâyetçidirler. Bu konuda en fazla rahatız olanlar ölenlerin yakınlarıdır. Kazadan sonraki ilk 3 ayda;
  %70'i araç sürmede güçlük çekme,
  %49'u kendine güvenini kaybetme,
  %46'sı kaygı (korku) krizleri,
  %37'si intihar etme hissine kapılma,
  %64'ü bedeni ve ruhi olarak düşüklüğe uğrama,
  %35'i yemek yemede sorunlar ( hazımsızlık )
  %78'i çabuk sinirlenme,
  %71'i hınç alma duygusuna kapılmaktadırlar.

  Araştırma gösteriyor ki, kazadan 3 yıl sonra bu duygular ( rahatsızlıklar ) yaklaşık %10 oranında azalma gösteriyor. Bundan da anlaşılacağı üzere, Trafik kazası sonucu zarar görenler ve yakınları üzerindeki psikolojik rahatsızlıklar uzun süreli veya kalıcı olabiliyor.

  İnsanlarla ilişkilerde problemler, konuşma güçlükleri, cinsel problemler konusunda da en fazla trafik kazalarında ölenlerin yakınları mağdur olmaktadır. İnsani ilişkiler, konuşma güçlükleri ve cinsel problemler konusunda ölenlerin yakınları %70 oranında mağdur olmaktadırlar.
  Söz konusu problemlerde yaralıların yakınları %40 oranında ve sakat kalanların da %50 oranında mağdur olmaktadırlar.

  Kazanın, Mağdurların Yaşamları Üzerindeki Etkisi
  Trafik Kazası mağdurlarının kendileri ve yakınların yaklaşık %50'si kaza olmadan önceki duruma göre daha fazla sakinleştiriciler, uyku ilaçları, alkol, sigara ve uyuşturucu madde gibi psikotropik maddeleri tükettiklerini ifade etmektedirler. Gerçek tehlike bir de bu aşamada başlıyor ki, şayet bu maddeleri alarak otomobil kullanılırsa, kullananlar halinde felaketler yenilenecektir. Ümit ediyoruz ki bu tür olumsuzluklar daha az yaşanır. Sürücülerimiz psikolojikmen daha sağlıklı olurlar, daha az kazalar meydana gelir.

  Trafik Kazalarının Sosyolojik Sonuçları
  Trafik Kazaları, Türkiye'de sosyal sorunların ilk sıralarında yer almaktadır. Ülkemizin maddi ve manevi varlığını tehdit eden kazalar, geride acısını ömür boyu yüreklerinde taşıyan yetim, öksüz ve sakat insanlar bırakmaya devam etmektedir.

  Sanat, siyaset, eğitim, kültür, bayındırlık gibi, trafik de bir ülkenin gelişmişlik göstergesidir. Bu açıdan trafiğin Ülkemiz hakkında sağlıklı bir gösterge sunamadığı açıktır. Hızla gelişen Ülkemizde bir yandan köyden kente göç ve hızlı nüfus artışından kaynaklanan sorunlar, öte yandan Karayollarının yapım ve onarımının getirdiği sorunlar bulunmaktadır. Bu durum işin kültürel boyutunu oluşturmaktadır. Bir başka deyişle düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması bir toplumun uygarlık düzeyini belirler. Uygarlığın en önemli göstergesi, trafiği ve toplumsal yaşamı uyum içinde olan kentlerdir.
  Bütün bunlar karşısında trafik yalnızca Devletin bir sorunu olamaz, sürücü, yaya, görevli ve tüm vatandaşların ortaklaşa sorumluluk ve duyarlılık içinde olmaları beklenir. Trafiği, bir ölüm zinciri olmaktan çıkararak, güvenli bir ulaşım haline getirebilmek için vatandaş, toplum ve devletin işbirliği kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

  Her şeyden önce trafik, yerleşik kültürün önemli göstergelerinden kabul edilir. Bu durumda yerleşik kültüre diğer toplumlara göre geç intikal eden toplumlarla; Köyden kente göç eden insanların böyle bir kültüre uyumlarında ortaya çıkan sorunların başında trafik olgusu yer alır.

  İnsanların önceki alışkanlıklarından hızla sıyrılarak, kısa sürede kentli alışkanlıklar edinmeleri mümkün değildir. Böyle bir intibak belli bir süreç sonunda gerçekleşir. Bu süreç içinde sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bunların başında insanların köydeki ve kırsal yaşamdaki alışkanlıklarını kente ve kent ortamina taşımaktan kaynaklanan sorunlar yer alır.

  - Küçük bir dikkatsizlik bir kazaya sebep olabilir
  - Bir kaza bir veya birçok kimsenin ölümüne neden olabilir
  - Bir ölüm bir ailenin yıkımına, kaybolmasına sebep olabilir.
  - Bir ailenin yok olması ve dağılması sağlıklı bir toplumun bozulmasına sebep olabilir.
  - Sağlıksız bir toplum sağlıksız bir millet, bir devlet demektir.

  Trafik kazaları, hem can hem de mal kaybı demektir. Kuşkusuz can kaybının para ile ölçülemez bir kayıp olduğu bir gerçektir. Mal kaybı ise kullanılamaz hale gelen araçların yanı sıra, kaybolan iş gücü ve zaman kayıplarını da beraberinde getirir. Bu arada ortaya çıkan önemli kayıplar ülke ekonomisinin kaybı olarak düşünülmelidir.

  trafik kazalarından kimler etkilenir
   


Sayfayı Paylaş