trafik işlemleri

Konusu 'Oto Kredi' forumundadır ve yaren38_20 tarafından 21 Kasım 2007 başlatılmıştır.

 1. yaren38_20 Well-Known Member


  NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  Noter satış senedi
  Vergi ilişik kesme belgesi
  Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
  Vatandaşlık numarası
  Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

  Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
  YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  Gümrük Trafik Şahadetnamesi
  Uygunluk belgesi
  Zorunlu mali mesuliyet sigortası
  ÖTV Ödeme Belgesi aslı
  Vatandaşlık numarası
  Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
  NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

  a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

  b) İmza sirküleri ibraz edilecektir

  YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
  Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
  Uygunluk Belgesi
  Zorunlu mali mesuliyet sigortası
  ÖTV ödeme belgesi aslı
  Vatandaşlık numarası
  Tescil ve Trafik belgesi ((Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
  NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir  DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
  Noter Satış senedi
  Vergi İlişik Kesme Belgesi
  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
  Vatandaşlık numarası
  Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

  Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

  Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

  Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

  Vatandaşlık numarası

  Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

  2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

  10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir  TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

  Dilekçe

  Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)

  Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
  BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
  Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
  Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.  TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  Plakalar getirilecek
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek  HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3-Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  Plakalar getirilecek
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
  Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti (Muayene bitmiş ise yaptırılacak).  TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
  Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği  ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Dilekçe
  Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
  Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
  Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)  YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
  MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
  Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Araca ait plakalar
  Araca ait tescil ve trafik belgeleri
  Dilekçe
  Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç)  (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
  "A" Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir.

  Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe
  İki adet geçici trafik belgesi
  Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
  Harç makbuzu
  Garanti belgesi
  Trafik sigortası

  (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
  Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.

  Dilekçe
  Trafik sigortası
  ÖTV Ödeme Belgesi aslı
  Harç makbuzu
  Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi
  (C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
  Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

  Dilekçe
  Trafik sigortası
  Aracın satın alındığı belge
  Harç makbuzu  YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
  Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
  Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.  AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
  Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
  Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
  Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
  Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
  Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
  Fatura
  Montaj Tespit Raporu
  İmalat Yeterlilik belgesi
  Karayolu Uygunluk Belgesi
  Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak
  Dilekçe
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek  İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR
  İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
  Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  Trafik sigortası
  Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)
  Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

  Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

  a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

  b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
  MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
  Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
  Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
  Teknik belge
  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

  Eski trafik tescil ve trafik belgeleri  YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI
  1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
  a)Dilekçe
  b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
  c)Tescil ve Trafik belgeleri
  d)Plakalar
  Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
  2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
  a)Dilekçe
  b)Noter satış senedi
  c)Tescil ve trafik belgeleri
  d)Plakalar
  e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
  f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası


  ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
  Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
  Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
  Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.  ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
  Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
  Dilekçe  LOGO
  Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoserisi üzerinde bulunabilmekte, otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilmektedir.

  Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.
  SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
  Sertifikanın aslı.
  Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
  Diploma aslı.
  Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
  Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  Kan grubu belgesi
  Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
  Üç adet fotoğraf
  Sürücü belgesi ücreti 30.000.000.-TL
  NOTLAR: * Sürücü sertifikaları mutlaka alındaki yerdeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

  * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
  YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

  Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
  Şoförler derneğinden dosya
  Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi.
  Üç adet fotoğraf
  Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
  Kan grubu belgesi.
  Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
  Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
  Sürücü Belgesi ücreti 30.000.000 TL  KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
  Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
  Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
  İki adet fotoğraf
  Sürücü belgesi ücreti. 30.000.000.-TL  YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
  Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
  nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
  Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
  İki adet fotoğraf
  Eski Sürücü belgesi.
  Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
  Sürücü belge ücreti 30.000.000.-TL
   


Sayfayı Paylaş