Torba yasa maddeleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 26 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Torba Yasası Maddeleri
  Torba Yasa Kabul Edilen Maddeleri ve Kanun İçeriği 2011
  Torba yasanın Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddeleri

  - Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrencilere af getirilerek tekrardan üniversitelere giriş yapabilme imkanı sağlandı. Ancak terör suçlarından dolayı ceza almış öğrenciler yasa kapsamı dışında yer alacak.

  - Türkiye Kömür İşletmeleri kömür yardımı için yapacağı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kannu kapsamı dışında tutulacak.

  - Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılacak.

  - Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için siyasi faaliyetler dahilinde her türlü harcamayı yapabilecek. ( Sanırım buradaki amaç para ile doğrudan oy satın alabilmenin yolu açılıyor. )

  - Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasak olacak.

  - Belediye encümenlernin, belediye sınırları içerisinde tütün ürünleri için para cezası kesme yetkileri kaldırılıyor. Yasağa uymayanlar önce yazılı uyarılacak, yasağa uymayanlar tarafından mahalli mülki amir tarafından 1000-5000 TL arasında para cezası kesilecek.

  - 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler, SSK prim borçları yeniden yapılandırılacak. Alacaklar, enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

  - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri matrah arttırımı yapabilecek. Beyanlar; 2006 yılı için %30, 2007 için %25, 2008 için %20 ve 2009 için %15 oranlarından az olmamak üzere arttırılması halinde, bu yıllar için vergi incelenmesi yapılmayacak.

  - Sİgara cezası dışında başta trafik cezaları olmak üzere 120 liranın altındaki idari para cezalarına af getirilerek bu borçlar silinecek.

  - Varlık barışından beyanda bulunup parasını getirmeyenler ya da vergisini ödemeyenler de af paketinden yararlanabilecek.

  - Erken doğum yapan kadın işçi, doğumundan önce kullanamadığı iznini doğum sonrasında kullanabilecek. 8 haftalık iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonraası izne eklenecek.

  - 12 Eylül mağdurları emekli olmak için gözaltına veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilecek.

  - Silikozis hastaları malulen emekli olacak.

  - Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden 31 Aralık 2015 tarihine kadar şartlı bağış kabul edebilecek. ( Üniversite öğrencilerinin her türlü paraya ihtiyacı olduğu gerçeği umarım “şartlı” burs ile ileriki yıllarda zan altına bırakılmaz.)

  - Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran 2011 tarihinden sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.

  - BDDK; SPK kamu bankaları İstanbul’a taşınacak.

  Ayrıca Torba yasanın Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tüm maddeleri için burayı tıklayınız.

  Torba Yasa Eğitimi İlgilendiren Maddeleri, Torba kanundaki izin maddeleri, Torba Yasa Tasarısı'nda Madde Madde Engellilere Dair
   


Sayfayı Paylaş