Toprak Oluşumu ve Başlıca Toprak Biçimleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 17 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Toprak Oluşumu ve Başlıca Toprak Biçimleri Test Soruları ve Cevapları
  1. Ilıman iklim kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kahverengi orman toprakları

  B) Podzollar

  C) Step toprakları

  D) Lateritler

  E) Tundra toprakları


  3. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arazinin engebeli olması

  B) Erozyonun çok etkili olması

  C) Heyelanların sık görülmesi

  D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

  E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması


  4. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına rağmen humus miktarı bakımından zayıftır.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kimyasal çözülmenin az olması

  B) Fiziksel çözülmenin fazla olması

  C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması

  D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması

  E) Akarsuların debilerinin yüksek olması

  5. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laterit

  B) Podzol

  C) Tundra

  D) Çernezyom

  E) Terra-Rossa


  7. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

  A) Nem

  B) Kayaçların yapısı

  C) Sıcaklık

  D) Humus

  E) Bitkiler


  8. Alüvyonlar, morenler ve lösler taşınmış topraklardır.

  Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?

  A) Fazla yıkanmış topraklardır

  B) Geçirimsiz topraklardır

  C) Karbonatlı topraklardır

  D) İnce taneli topraklardır

  E) Verimli topraklardır


  9. Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır?

  A) Laterit- Kahverengi orman toprağı

  B) Terra Rossa –Step

  C) Podzol –Çöl toprağı

  D) Podzol-laterit

  E) Çernezyom-Tundra


  10. Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir toprak oluşum şeklidir?

  Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha şiddetli olması gerekir?

  A) Sinop

  B) Konya

  C) Rize

  D) Tokat

  E) Eskişehir


  11. Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.turkeyarena.com

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?

  A) Erozyon etkisiyle oluşurlar

  B) Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar

  C) Horizonları gelişmemiştir

  D) Delta ovalarında oluşurlar

  E) Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır


  12. Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.

  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer şekillerinin engebesiz olması

  B) Rüzgâr erozyonunun yaygın olması

  C) Akarsu ağının seyrek olması

  D) Yağış miktarının az olması

  E) Bitki örtüsünün olmaması


  13. Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.

  Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bu topraklar geniş yer tutar?

  A) Batı Karadeniz

  B) Kıyı Ege

  C) Yukarı Kızılırmak

  D) Orta Fırat

  E) Ergene


  14. Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.

  Buna göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisin*de bu çözülme şekli daha fazla görülür?

  A) 60° enlemleri civarı

  B) Ekvator çevresi

  C) Kutuplar ve çevresi

  D) 30° enlemleri civarı

  E) Orta kuşak karalarının batı kıyıları


  15. Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki büyük gruba ayrılırlar.

  Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Alüvyon - moren - lös gibi isimler alırlar.

  B) Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.

  C) Taşınmış toprakların kalınlıkları bazen birkaç yüz metreyi geçebilir.

  D) Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.

  E) Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi dış etkenler oluşturur


  16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?

  A) Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi

  B) Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi

  C) Kayalarda erime meydana gelmesi

  D) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö*rülmesi

  E) Ülkemizde en çok iç Anadolu'da görülmesi  CEVAP ANAHTARI
  1.A 2.C 3.D 4.D 5.E 6.D 7.D 8.E 9.B 10.C 11.D 12.E 13.A 14.D 15.B 16.E
   


 2. SeçiL Well-Known Member

  teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş