Toplumsal Tabakalaşma

Konusu 'Sosyoloji-Psikoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Eylül 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik


  1- Toplumsal Tabakalaşma
  Toplumsal tabakalaşma; insanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içerisinde birbirleri arasında hiyerarşik bir biçimde sıralanmasıdır.
  Bir toplumun tabakalaşması, toplumsal tabakalaşma piramidi ile gösterilir:

  [​IMG]

  Her toplumda belirli bir tabakalaşma söz konusudur. İnsanlar arasında doğal farklılıklar (yaş, cinsiyet, zekâ) ve toplumun empoze ettiği suni farklılıklar (gelir, meslek, eğitim) vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik sistemi meydana getirir.
  Toplumsal tabakalaşma, toplumsal gerçeği yorumlama ve analiz etmede kullanılan bir araçtır. Her tabakalaşma sisteminde üç sosyal süreç vardır. Bu süreçler şöyle sıralanabilir:

  a. Sosyal farklılaşma: Doğumla birlikte varolan ve sonradan edinilen farklılıklar.

  b. Altlık ve üstlük düzeyine göre sınıflama: Statü ve rol farklılaşmasını belirler.

  c. Değerlendirme: Statülerin her birine değerler sıralamasında bir yer verir.

  2- Toplumsal Tabakalaşma Türleri

  a. Kapalı Tabakalaşma
  Toplumsal tabakalar arasındaki geçişin engellendiği toplumlardır. Örneğin: Kast sistemi.

  b. Yarı Kapalı Tabakalaşma
  Katı kurallarla tabakalar arası geçişin oldukça sınırlandırıldığı toplumlardır. Örneğin: Lonca sistemi.

  c. Açık Sınıf Tabakalaşması
  Özellikle sanayileşmeyle beraber tabakalar arası geçişin serbest kaldığı toplumlardır. Bu toplumlarda düşük seviyelerde bulunan kişilerin yükselme umudu, yüksek seviyelerdeki kişilerin de düşme korkusu vardır. Örneğin: sanayi toplumu.

  3- Toplumsal Hareketlilik
  Sanayi toplumunda ortaya çıkan açık sınıf tabakalaşmasıyla birlikte toplumsal hareketlilik de hızlanmıştır. İnsanların farklı düzeylerdeki mevkiler arasındaki hareketine toplumsal hareketlilik “mobilite” denir ve ikiye ayrılır.

  a. Yatay Hareketlilik


  [​IMG]

  Aynı tabaka veya bölüm içindeki hareketliliktir. Bireylerin ya da grupların bir toplumsal durumdan benzer başka bir duruma geçişidir. Bu hareketlilik genelde coğrafidir ve meslekler arasında olur.turkeyarena.com
  Belirgin gelir ve saygınlık farkı içermeyen mobiliteyi kapsar. Örneğin: bir bakkalın, manavlığa başlaması, bir mankenin dizilerde oyuncu olması…

  b. Dikey Hareketlilik

  [​IMG]

  Sınıflar arasında geçişe neden olan hareketliliktir. Kişilerin bir toplumsal sınıftan diğerine geçmeleridir. Örneğin: bir tüccarın iflas ederek seyyar satıcılığa başlaması, şans oyunlarından büyük ikramiyeyi kazanan bir işçinin fabrikatör olması…
   


 2. ot-gu Genel Sorumlu

  Toplumsal tabakalaşmaya bir d şıkkı daha eklemek gerekir artık,

  d.Göstermelik Açık Sınıf Tabakalaşması
  Zenginlerin hep zengin, fakirlerin ömür boyu fakir ve bu fakirliği çocuklarına miras olarak bırakıldığı yeni sistem. Tabakalar arası geçiş sadece iktidar yanlısı olmayan zenginlerin düşme tehlikesinin olduğu, iktidar yalakası ve yetim hakkını gözünü kırpmadan yiyen gerçekte zavallı şahsiyetlerin yükselme ihtimalinin olduğu yeni bir sistem. Örneğin: Türkiye, özelliklede son yıllardaki :D
   

Sayfayı Paylaş