Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 14 Mart 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kurallar ve Anayasa Hukuku Test Soruları ve Cevapları
  1. Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

  A) Hukuk kuralları D) Din kuralları

  B) Ahlâk kuralları E) Örf ve âdetler

  C) Gelenekler


  2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

  A) Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyâcı

  B) Ticaret yapma gereği

  C) Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu

  D) Toplumda iş bölümü ve dayanışma gibi zorunlulukların olması

  E) Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı


  3. Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

  A) Din kuralları D) Hukuk kuralları

  B) Ahlâk kuralları E) Örf ve âdetler

  C) Gelenekler


  4. Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;

  · Büyüklerin ellerini öpmek,

  · Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,

  · Karşılaştığı kişilere selâm vermek

  gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Hukuk kuralları D) Ahlâk kuralları

  B) Din kuralları E) Anayasa kuralları

  C) Örf-âdet


  5. Devlet, siyasî bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukukî bir varlıktır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında sayılamaz?

  A) Devlette vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının var olması

  B) Toplumun aynı dini inanışa sahip olması

  C) Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması

  D) Yönetimle ilgili kuralların olması

  E) Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir toplumun olması


  6. Aşağıdaki devlet şekillerinin hangisinde egemenlik bir zümreye aittir?

  A) Meşrûtî devlet D) Monarşik devlet

  B) Oligarşik devlet E) Mutlakiyetçi devlet

  C) Otokratik devlet


  7. Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir.

  Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

  A) Borç vermek

  B) İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak

  C) Yöntemini dikkate almadan başarılı kişileri her zaman örnek almak

  D) Arkadaş seçiminde özenli olmak

  E) Birine söz vermek


  8. Yürütmenin, yasama ve yargı işlevlerini de üstlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifâde edilir?

  A) Devletçilik D) Halkçılık

  B) Yasama dokunulmazlığı E) Kuvvetler ayrılığı

  C) Kuvvetler birliği


  9. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?

  A) Çoğulculuk D) Eşitlik

  B) Özgürlük E) Millî egemenlik

  C) Çoğunlukçuluk


  10. Devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir devlette farklı hukuk kurallarının uygulandığı devlet şekli hangisidir?

  A) Kapitalist devlet D) Teokratik devlet

  B) Sosyalist devlet E) Federal devlet

  C) Üniter devlet


  11. Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyâsî otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lâik devlet C) Kapitalist devlet E) Üniter devlet

  B) Otokratik devlet D) Federal devlet


  12. Yönetimde din kurallarının etkin olduğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lâik devlet D) Oligarşik devlet

  B) Federal devlet E) Teokratik devlet

  C) Üniter devlet


  CEVAP ANAHTARI:
  1.A 2.E 3.D 4.C 5.B 6.B 7.C 8.C 9.C 10.E 11.E 12.E
   


Sayfayı Paylaş