Tevfik Fikret Nağmeli Bahar Şiiri

Konusu 'En Güzel Şiirler' forumundadır ve SeçiL tarafından 7 Mart 2016 başlatılmıştır.

 1. SeçiL Well-Known Member


  BAHÂR-I MAĞMÛM

  Bahâr olsun, bahâr olsun da gönlüm
  Biraz def’-i melâl etsin, diyordum;
  Cihân tağyîr-i hâl etsin, diyordum…
  Bahâr oldu bütün feyziyle, gördüm:
  Cihân pür-hande, cennetten nişândır,
  Benim gönlüm fakat vakf-ı hazândır.

  Bütün rengiyle, âhengiyle gülşen
  Garîk neş’e, lâkin bence mağmûm;
  Tabî’at ‘arz eder karşımda meş’ûm,
  Soğuk bir levha, bir tasvîr medfen.
  Evet, mest-i hayât ammâ şu enhâr,
  Benim gönlüm değil bundan haberdâr,

  Ağaçlıklarla süslenmiş ufuktan
  Gelir bir nefha-i serd ü siyeh-renk;
  Semâ çeşmimde bir peygûle-i teng
  Döner nezzâre pür-lerziş ufuktan.
  Hazîn bir telhî-i nekbet hevâda;
  Nedir bilmem, ne vardır mâverâda!..

  Uzaktan bir sadâ, bir lahn-i giryân,
  Bükâ-yı tıfla benzer bir boğuk ses
  Edip ka’r-ı simâh-ı cânı ma’kes
  Ne bülbül fark eder gûşum, ne elhân,
  Gelen sesler bütün şekvâ-eserdir
  Çiçekler hep açılmış yârelerdir.

  Boğarken rûhumu zulmetle sermâ
  Bu leyl artık nehâr olsun, diyordum;
  Bahâr olsun, bahâr olsun, diyordur;
  Bahâr olmaz bugün bundan mutarrâ…
  Niçin eksilmiyor hâlâ melâmim,
  Niçin şâd olmuyor gönlüm, hayâlim?

  Tevfik Fikret
   


Sayfayı Paylaş