Terörle Mücadele Kanunu

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 14 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Terörle Mücadele Yasası

  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

  Kanun Numarası: 3713
  Kabul Tarihi: 12/4/1991
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/4/1991 Sayı : 20843 Mükerrer
  Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 30 Sayfa : 125

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Tanım ve Terör Suçları

  Terör tanımı (1)
  Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

  Terörle mücadele kanunu tüm metni;
  Mevzuat Bilgi Sistemi
   


Sayfayı Paylaş