Temyiz Kanun Yolu

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 20 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Temyiz Kanun Yolu
  TEMYİZ: Hüküm mahkemesinin kararı yalnız hukuka uygunluk bakımından inceleme konusu yapılır.
  İncelenen vakıalar tekrar inceleme konusu yapılamaz
  Yeni vakıalar ileri sürülemez (hükümden öce var olan vakıalar)
  Temyiz yalnız hukukun yanlış uygulandığı sebebine dayanabilir
  Hüküm verildikten sonra meydana gelen ve hükmü etkileyecek olan vakıalar
  yargıtayda ileri sürülebilir.

  Temyiz Edilebilen Kararlar:
  Kanun tarafından belirlenir
  Kural olarak ilk derece mahkemesinin varmış oldukları bütün nihai kararlar
  temyiz edilemez İstisnai olarak bazı nihai kararlar temyiz edilemez
  Görevsizlik kararı, yetkisizlik kararı, dava dilekçesinin iptali kararı,
  hakimin çekinmesi kararı, davanın iptali kararı… temyiz edilebilir
  Davanın konusuz kalması halinde verilen nihai kararlar da temyiz edilebilir

  Temyiz Edilemeyen Kararlar:
  1-) Miktar ve değeri 40 milyon lirayı geçmeyen menkul mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir Yani miktar ve değeri 40 milyon lirayı
  geçmeyen menkul ve alacak davalarına ilişkin her çeşit hukuk mahkemesi nihai kararları kesindir, temyiz edilemez.
  Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde hükümde, asıl isteminin kabul edilmeyen bölümü 40 milyon lirayı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Karşı tarafça temyiz yoluna başvurulması halinde, temyiz hakkı olmayan tarafın düzenleyeceği cevap dilekçesinde hükmü temyiz etmesi mümkündür.
  2-) özel bir kanun hükmü ile bazı nihai kararların kesin olduğu veya yalnız
  başına temyiz edilemeyeceği kabul edilmiş olabilir. turkeyarena.net
  Temyiz edilemeyen kesin kararlara karşı temyiz yoluna başvurulursa, kararı
  veren mahkeme, temyiz isteminin reddine kendisi karar verir

  TEMYİZ (BOZMA) SEBEPLERİ: nihai kararlar ilk derece mahkemelerinin hukuk kuralını yanlış uygulamış olması nedeniyle temyiz edilir.
  1-maddi hukuka dayanan temyiz sebepleri
  2-usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri
  maddi hukuka dayanan temyiz sebepleri: mesela bir haksız fiilden dolayı
  tazminat davasında, mahkeme haksız fiil şartları mevcut olmadığı halde
  davalıyı tazminata mahkum etmiştir Bu bir temyiz sebebidir İlliyet bağı bulunması gerekir.

  Maddi meselenin takdirinde hata edilmesi
  Usul hukukna dayanan temyiz sebepleri: usul hukuku kurallarının yanlış
  uygulanması
  1-) mutlak temyiz sebepleri: önemli usul hukuku kurallarının yanlış
  uygulanması halinde, bu yanlış uygulamanın verilen kararı mutlaka etkilediği
  farzolunur ki, bu hallere mutlak temyiz sebebi denir Bunlar:
  a) mahkemenin görevsiz olması
  b) tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir (aslında iki) dava
  hakkında birbirine çelişik kararlar verilmiş olması- birinin bozulması
  gerekir.
  c) iki taraftan birinin davasını ispat için gösterdiği delillerin kanuni
  sebep olmaksızın reddedilmiş olması
  d) yargı yolunun caiz olmaması (yani idari mahkemenin görevli olması)
  e) bir davaya bakması yasak olan hakimin yargılamaya ve karara iştirak
  etmesi
  f) vekil ve mümessil olmayan kişiler huzuruyla davaya bakılmış ve hüküm
  verilmiş olması
  g) hüküm mahkemesinde davanın görülmesi sırasında tarflardan birince bir
  usul kuralının yanlış uygulandığını ispat edecek derecede itiraz edildiği
  halde mahkemenin bu itirazı incelememiş olması
  h) hükmün gerekçesiz olması
  i) bütün dava şartlarının bulunmaması
  Yargıtay bu sebeplerden birinin mevcut olduğu sonucuna varırsa kararı bozar
  2-) Nisbi temyiz sebepleri: o usul hukuku kuralı yanlış uygulanmasaydı karar
  başka türlü verilecek idi ise, bu hal temyiz sebebi olarak kabul edilir
  İlliyet bağı bulunması gerekir.
  Örneğin gerekli olduğu halde bilirkişi incelemesi yaptırılmadan hüküm
  verilmiş olması.
  Mahkemenin yapmış olduğu usul yanlışlığı sonuç üzerine etkili olmalı Hükmün
  sonucunu etkilemeyen usul yanlışlıkları bozma sebebi sayılmaz

  TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI:
  Ancak davanın tarfları başvurabilir
  İhtiyari dava arkadaşları, her biri hükmü yalnız başına temyiz edebilir
  Mecburi dava arkadaşları, verilen hükmü ancak birlikte temyiz edebilirler
  “Hukuki yararın” bulnması gerekli
  Temyiz Süresi:
  1- Asliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 15 gündür Bu süre
  ilamın taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye
  başlar
  2- Sulh mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 8 gündür Bu süre ilamın
  taraflardan her birine tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar
  İş mahkemelerinde süre 8 gündür Bu süre tefhim ile başlar
  3- Bir tarafın davayı vekil aracılığı ile takip etmesi halinde, hüküm vekile
  tebliğ edilir Süre bu tebligat ile başlar
  4- Bu süreler geçtikten sonra temyize başvurulamaz
  Temyiz süresini arzu ve ihtiyarı dışında bir nedenle kaçırmış olan taraf,
  eski hale getirme yoluna başvurmak ve aynı zamanda hükmü temyiz etmek
  suretiyle hükmün temyizen incelenmesini sağlayabilir Bundan başka, temyiz
  süresini geçirmiş olan taraf, diğer tarafın süresinde yaptığı temyiz talebi
  üzerine, cevap süresi içinde hükmü temyiz edebilir (katılma yolu ile
  temyiz)
   


Sayfayı Paylaş