Temel Hak ve Özgürlükler

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 29 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Temel Hak ve Özgürlüklerimiz
  Temel Hak ve özgürlükler, Kişi temel hak ve özgürlükleri nelerdir, Anayasamıza Göre Temel Hak ve özgürlükler Nelerdir

  Anayasal Haklar, Temel hak ve özgürlükler nelerdir, insan hakları

  Temel Hak Ve özgürlükler Nelerdir

  Temel Hak ve Hürriyetler: “temel hak ve hürriyetler” insan haklarının pozitif hukuk tarafından tanınmış ve düzenlenmiş kısmıdır

  Kişi Hakları: Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde (m.17-40) düzenlenen “kişinin dokunulmazlığı” (m.17), “zorla çalıştırma yasağı” (m.18), “kişi hürriyeti” (m.19), “özel hayatın gizliliği” (m.20), “konut dokunulmazlığı” (m.21), gibi temel hak ve hürriyetler, “kişi hakkı ve hürriyeti” veya “ferdi hak ve hürriyetler” niteliğindedir. Buna göre, Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen temel hak ve hürriyetleri incelerken “kişi hakları” terimi kullanılabilir.
  Ancak bu terim, bu bölüm dışında düzenlenen temel hak ve hürriyetler için kullanılamaz. Yani, “kişi hakları” terimi sosyal hakları, siyasî hakları içermemektedir.

  Siyasi Haklar: Türk vatandaşlığı md.66, seçme,seçilme,siyasi faaliyette bulunma hakkı, parti kurma,partilere girme, partilerden çıkma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı

  İnsan Hakları: Bu alandaki en kapsamlı kavramdır. “İnsan hakları”, ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur.

  Vatandaş Hakları: Bu hakları yabancılar değil, sadece vatandaşlar kullanabilir. Örneğin seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetine girme hakkı gibi siyasal haklar birer “vatandaş hakları” niteliğindedir.

  temel hak ve özgürlükler hakkında
   


Sayfayı Paylaş