TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 29 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

  Nedenleri:- İstanbul Hükümeti'nin TBMM aleyhine yayınladığı fetva.
  - M.Kemal ve arkadaşlarının gıyabî olarak idam istemiyle yargılanmaları.
  - İstanbul Hükümeti'nin Anadolu üzerinde otorite kurmak istemesi.
  - İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele'yi İttihatçı ve Bolşevik olarak nitelendirmesi.
  - İtilaf Devletleri'nin Milli Mücadele'nin Padişah ve Halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları.
  - İngilizler'in boğazların iki tarafında da tampon bölge oluşturmak istemeleri.
  - Asker kaçaklarının otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri.
  - Bazı kişilerin manda ve himaye istemesi.
  - Azınlıkların işgallerden yararlanarak bağımsız devlet kurma çabaları.
  - Kuva-yı Milliye birliklerinin disiplinsiz hareketleri.
  - Bazı Kuva-yı Milliye birliklerinin Düzenli Ordu'ya katılmak istememeleri.

  A) İstanbul Hükümeti'nin Neden Olduğu Ayaklanmalar
  1) Anzavur Ayaklanması
  - Jandarma emeklisi Binbaşı Ahmet Anzavur tarafından çıkarılmıştır.
  - Balıkesir, Biga, Gönen, Manyas ve Susurluk çevresinde yayılmıştır.
  - Ayaklanmayı Çerkez Ethem bastırmıştır.

  2) Kuva-yı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması- Kuva-yı Milliye'ye karşı İngilizler'in yardımları ile kurulmuştur.
  - İzmit ve Geyve çevresinde etkili olmuştur.
  - Ayaklanma Ali Fuat Paşa tarafından bastırılmıştır.
  - Kuva-yı İnzibatiye birliklerinin bir kısmı Kuva-yı Milliye'ye katılmıştır.

  B)İstanbul Hükümeti ve İşgalci Devletlerin Kışkırtmaları İle Çıkarılan Ayaklanmalar
  1) Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları
  - Boğazların kontrolünü sağlamak için İngilizler'in desteği ile çıkarılmıştır.
  - Ayaklanma, Çerkez Ethem’in yardımları ile Ali Fuat Paşa ve Refet Bey tarafından bastırılmıştır.

  2) Yozgat Yenihan Ayaklanması- Osmanlı Hanedanı'na bağlı ayanlardan olan Çapanoğulları Yozgat'ta, Aynacıoğulları ise Zile'de ayaklanmışlardır.
  - Çerkez Ethem ayaklanmayı bastırmaya çalışmış, ancak Yunan ilerleyişi başladığından Batı Cephesi'ne geri çağrılmıştır.
  - Yıl sonunda ayaklanma merkezden gönderilen güçler tarafından bastırılmıştır.

  3) Afyon Ayaklanması- Yunanlar'ın kışkırtması sonucu Çopur Musa Afyon'da "Din elden gidiyor" diyerek ayaklanmıştır.
  - Kuva-yı Milliye güçleri ayaklanmayı bastırmıştır.

  4) Konya Ayaklanması- Delibaş Mehmet, hükümet binasını basmış ve binaya el koymuştur.
  - Milli güçler tarafından ayaklanma bastırılmıştır (22 Kasım 1920).

  5) Milli Aşiret Ayaklanması- Urfa Viranşehir'de Fransızlar'ın kışkırtmaları sonucu ayaklanmışlardır.
  - Ayaklanma Kuva-yı Milliye tarafından bastırılmıştır.

  6) Ali Batı Ayaklanması : Midyat ve Nusaybin çevresinde çıkmıştır.
  7) Şeyh Eşref Ayaklanması : Bayburt'ta çıkmıştır.turkeyarena.net
  8) Koçkiri Ayaklanması : Erzincan, Zara ve Koçkiri çevresinde çıkmıştır.
  9) Cemil Çeto Ayaklanması : Garzan ve çevresinde çıkmıştır.

  C) Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar
  1) Rum Ayaklanmaları
  - Rumlar, Trabzon'da Pontus Rum Devleti'ni kurma düşüncesiyle ayaklanmışlardır.
  - İngilizler tarafından desteklenmiştir.
  - Kurtuluş Savaşı boyunca en uzun süren ayaklanma, Pontus Rum ayaklanmasıdır.
  - Ayaklanma Şubat 1923'te bastırılabilmiştir.

  2) Ermeni Ayaklanmaları- Fransızlar'ın desteği ile Ermeni İntikam Alayı Adana ve çevresinde katliamlar yapmıştır.
  - Ayaklanma Güneydoğu Anadolu'ya yayılmıştır.
  - Milli Mücadele'nin kazanılması ile ayaklanmalar bastırılmıştır.

  D) Kuva-yı Milliye Taraftarı Olup Sonradan Ayaklananlar
  1) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
  - Denizli, Burdur, Dinar ve Çal çevresinde çıkmıştır.
  - Ayaklanmayı I.İnönü savaşından önce Refet Bey bastırmıştır (30 Aralık 1920).

  2) Çerkez Ethem Ayaklanması- Kütahya, Gediz ve Demirci çevresinde çıkmıştır.
  - Çerkez Ethem, I.İnönü Savaşı sırasında Düzenli Ordu'ya saldırmıştır.
  - I.İnönü Savaşı'ndan sonra ayaklanma bastırılmıştır (24 Ocak 1921).
  - Çerkez Ethem ve arkadaşları Yunanlar'a sığınmıştır.

  TBMM'NİN AYAKLANMALARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER- Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır (29 Nisan 1920).
  - İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur (11 Eylül 1920).
  - İstanbul Hükümeti ile tüm ilişkiler kesilmiş, İstanbul'dan gelen evraklar geri gönderilmiş, İstanbul Hükümeti'nin yaptığı her türlü iş yok sayılmıştır.
  - Düzenli Ordu kurularak Kuva-yı Milliye birlikleri kaldırılmıştır.
  - İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı fetvaya karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi tarafından karşı fetva yazılarak Milli Mücadele'nin haklılığı halka duyurulmuştur.

  Ayaklanmaların Sonuçları:- Kurtuluş Savaşı uzamıştır.
  - Milli Mücadele'nin kazanılması gecikmiştir.
  - Yunanlar, Anadolu'da ilerleme fırsatı bulmuştur.
  - Boş yere kardeş kanı dökülmüştür.
  - TBMM gücünü, ayaklanmaları bastırmak için kullanmıştır.
  - TBMM, tüm ayaklanmaları bastırarak Anadolu'da otoriteye hakim olmuştur.

  Not: Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve Şeyh Said İsyanı olayıyla ilgili çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu, amaç bakımından birbirine benzer

  İSTİKLÂL MAHKEMELERİ (11 Eylül 1920)


  Kuruluş Nedeni:- TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması.
  - Anadolu'da eşkıyaların çoğalması ve iç güvenliği tehdit etmeleri.
  - Kuva-yı Milliye birliklerinin düzensiz hareket etmeleri.
  - Askerden firar edenlerin artması.turkeyarena.net
  - TBMM'nin tüm yurtta otoriteyi eline almak istemesi.

  Hıyânet-i Vataniye Kanunu kabul edilmiştir (29 Nisan 1920).
  İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur (11 Eylül 1920).


  İstiklâl Mahkemeleri'nin Özellikleri:- Mahkeme kararlarında temyiz hakkı yoktur.
  - Mahkeme üyeleri TBMM üyeleri arasından seçilmiştir.

  İstiklâl Mahkemeleri'nin Yararları:- Asker kaçakları orduya geri dönmüştür.
  - Ayaklanmalar bastırılmıştır.
  - İç güvenlik sağlanmıştır.
  - Devlet organları işlemeye başlamıştır.
  - Vergi ve asker alımları kolaylaşmıştır.

  Not
  1: İstiklal Mahkemeleri ilk kez TBMM'ye karşı ayaklanmalar sırasında kurulmuştur.
  2: Tekalif-i Milliye Emirleri'ne karşı çıkmalar başlayınca İstiklal Mahkemeleri yeniden devreye girmiştir.
  3: Şeyh Said İsyanı sırasında İstiklal Mahkemeleri yine işlevini yerine getirmiştir.
   


 2. Emel Well-Known Member

  süper bir anlatım olmuş çok teşekkür ederim
   

Sayfayı Paylaş