TBMM'nin Açılışı Hakkında Bilgi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 2 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  TBMM'nin Açılışı Hakkında Bilgi
  TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920)
  Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, İstanbul'un işgali ile çalışamaz duruma düşmesi ve dağıtılması Mustafa Kemal Paşanın ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermişti. İstanbul'un işgali, Mustafa Kemal Paşaya kurtuluş için düşündüklerini yapabilme fırsatını vermiştir.

  İstanbul'un işgali üzerine Temsil Heyeti 19 Mart 1920'de yayımladığı bir genelge ile şunların yapılmasını istemiştir; İstanbul'la olan tüm bağlar kesilecek, Anadolu'dan İstanbul'a gidecek her şeye el konulacak, Anadolu'daki İtilaf Devletleri subayları tutuklanacak, Ankara'da milli bir meclis toplanacak bu amaçla seçimler yapılacak, Mebuslar Meclisi'nden kaçabilen milletvekilleri ve yeni seçilen milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü 120 milletvekilinin katılımıyla TBMM açıldı. İlk meclisin üyeleri aydın, memur, asker, esnaf, din görevlisi, çiftçi, aşiret reisi gibi çeşitli meslek gruplarına mensup, çeşitli düşüncelere sahip insanlardı. Ancak bütün bu farklı meslekten görüş ve düşünceden insanlar, tek hedef olan Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için birlik ve beraberlik halindeydiler.

  Mustafa Kemal Paşa, meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusundaki görüşlerini bir önerge şeklinde TBMM'ye sundu.

  24 Nisan 1920'de kabul edilen önergeye göre şu maddeler kabul edilmiştir:
  1. Hükümet kurmak zorunludur.

  2. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili atamak doğru değildir.

  3. Mecliste beliren milli iradenin yurdun geleceğine doğrudan etki ettiğini kabul etmek temel ilkedir.

  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde güç yoktur.

  5. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.

  6. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.

  7. Meclis başkanı aynı zamanda Hükümetin de başkanıdır.

  8. Padişah ve halifenin durumu, bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir.

  TBMM, Mustafa Kemal'in bu önergesini kabul ederek milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin temellerini atmıştır. Bu önerge 1921 Anayasası'nın kabulüne kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.

  TBMM'nin Özellikleri
  - Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
  Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
  Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.
  - İşgallere karşı oluşan direniş tek bir çatı altında toplanmıştır.
  Milletin iradesi ülke yönetiminde egemen kılınmıştır (Ulusal egemenlik gerçekleştirilmiştir.)
  - Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri de TBMM’ye katılmışlardır. Bu yönüyle TBMM farklı görüşteki kişilere de açık olduğunu göstermiştir.
  - TBMM güçler birliğini benimsemiştir. Bu nedenle “olağan üstü yetkilere sahip meclis” ya da “ihtilalci meclis” unvanlarını almıştır.
  - Kurtuluş Savaşı’ndaki bütün savaşlar ilk TBMM tarafından yönetildiği için bu meclise “savaş meclisi” de denilmiştir.
  - Yeni Türk devleti’nin ilk kurumlarını kurması ve temel yasalarını kabul etmiş olması nedeniyle “kurucu meclis” olarak da adlandırılmıştır.
  - TBMM’nin açılmasıyla Temsil heyetinin görevi sona ermiştir.
  - İtilaf Devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek İstanbul Hükümeti ile imzalanacak olan hiçbir antlaşmanın kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.
  - İlk TBMM’de azınlık milletvekillerinin bulunmaması bu meclisin milliyetçi niteliklere sahip olduğunun göstergesidir.turkeyarena.net
  - 23 Nisan 1920’de açılmış olan İlk TBMM, 1 Nisan 1923’te seçimlerin yeniden yapılması için çalışmalarına son vermiştir. İkinci TBMM 11 Ağustos 1923 günü çalışmalarına başlamıştır.
   


 2. Misafir Guest

  teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz... güzel site
   

Sayfayı Paylaş