Tarih Test Soruları Biliyorsanız Cevap Verir misiniz

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve rabia87 tarafından 24 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. rabia87 Guest


  2) osmanlı devletinin egemen olduğu topraklar üzerinde dini, dili ve gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmiştir.
  böyle bir durum;
  I. osmanlı devletlerini yıkmak isteyen devletlerin osmanlının iç işlerine karışması
  II.osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık kazanması
  III.osmanlı devletinin teokratik yapısının korunması
  durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?

  A) yanlız I B)yanlız II C) yanlız III D) I ve II E) II ve III
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  cevap D yani I ve II. şık
   
 3. rabia87 Member

  bi kaç tane daha var hatta baya var :D cevaplarsan sevinirim ;)
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  sorabilirsin ama hepsinin cevabını hemen veremeyebilirim ona göre
   
 5. rabia87 Member

  3) Tanzimat fermanının kendisinden önce yapılan ıslahat hareketlerinden çok daha önemli bir belge sayılmasında;
  I. Avrupa' nın üstünlüğünün kabul edilmesi
  II. Tebaa arasında ayrıcalıkların giderilmesi,
  III. Yönetimde yeni esaslar getirilmesi.
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

  A) yanlız I B) yanlız II C) yanlız III D) I ve II E) II ve III
   
 6. RüzGaR Super Moderator

  cevap E yani II ve III
   
 7. rabia87 Member

  4)Osmanlı Devletinin üç kıta üzerin de uzun süre egemenlik kurmuş olması bu devlete;
  I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,
  II. farklı din ve milletlerden çok kişiyi barındırma,
  III. merkeziyetçi sistemi benimseme,
  özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

  A)yanlız I B) I ve II C) yanlız III D) I, II ve III E) II ve III
   
 8. rabia87 Member

  5) Osmanlı devlet sisteminde ayanlar aşağıdakilerinin hangisinin imzalanması ile meşrutiyet kazanmışlardır?
  A) Tanzimat fermanı
  B) Sened-i ittifak
  C) Islahat fermanı
  D) Gülhane hattı humayunu
  E) Nizam-ı cedit
   
 9. rabia87 Member

  hangi soru II ve III :S
   
 10. RüzGaR Super Moderator

  cevap B, I ve II
   
 11. RüzGaR Super Moderator

  senedi ittifak
   
 12. RüzGaR Super Moderator

  cevap E yani II ve III
   
 13. rabia87 Member

  6) Osmanlı devletinde;
  I. Tanzimat döneminde batılı anlayışla eğitim veren okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi,
  II. II. Mahmut döneminde, devlet memurlarnın kavuk yerine fes giymesinin kabul edilmesi,
  III. II. Mahmut'un resmini devlet dairelerine astırması,
  IV. Osmanlı matbaasının kurulması ve dini kitapların dışında ki kitapların matbaa da basılmasına izin verilmesi.
  uygulamalarından hangileri, toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini gösterir?

  A) I ve IV B) I ve II C) III ve IV D) II ve IV E) II ve III
   
 14. rabia87 Member

  7) XVI. yy. da Avrupa da gelişen aydınlanmanın yol açtığı bilgi patlaması ve bunun getirdiği teknolojik değişim endüstri devrimini yaratmıştır. bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini köklü bir biçimde değiştirememiştir?
  A) Üretim artışı
  B) Refah düzeyinin yükselmesi
  C) Üretimde ve pazarlarda genişleme
  D) Devlet yapılanmalarında değişme
  E) Aristokrasi ve kilisenin etkisinin artması
   
 15. RüzGaR Super Moderator

  cevap I ve IV
   
 16. rabia87 Member

  8) Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlardan biri değildir?

  A) Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu
  B) Mızaka-i Humayun
  C) Mekteb-i Ulum-i Harbiye
  D) 12 yıllık mecburi askerlik sisteminin getirilmesi
  E) Nizam-ı Cedit ordusu
   
 17. RüzGaR Super Moderator

  Mızaka-i Humayun olsa gerek çünkü o mehteran bölüğünün yerine kuruldu
   
 18. rabia87 Member

  rüzgar 7. soruma cvp vermedin :(
   
 19. rabia87 Member

  9) Almanya ile Osmanlı devleti arasında XIX. yy sonlarından itibaren ortaya çıkan yakınlaşmanın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İngiltere ve fransa' nın Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlaması
  B) Almanya' nın Ortadoğu' daki etkisini artırmak istemesi
  C) Osmanlı devleti' nin Almanya' nın kendisini koruyabileceğini düşünmesi
  D) Almanya' nın Osmanlı Devleti' nin askeri gücünden yararlanmak istemesi
  E) Almanya' nın Osmanlı topraklarını önemli bir hammadde kaynağı ve pazar olarak görmesi
   
 20. rabia87 Member

  10) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile oluşturulan kurumlardan değildir?
  A) Meclis-i Ali-i Tanzimat
  B) Divan-ı Ahkam-ı Adliye
  C) Şura-yı Devlet
  D) Asakir-i Mansure
  E) Vilayet İdare Meclisi
   

Sayfayı Paylaş