Sümerlerin Özellikleri

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 7 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Sümerlerin Özellikleri
  sümerlerin özellikleri maddeler halinde, sümerlerin özellikleri nelerdir, sümerlerin genel özellikleri

  Sümerlerin Özellikleri
  1) Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Orta Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur.
  2) Güney Mezopotamya'ya yerleşen Sümerler su­lama kanalları ve barajlar yaparak yaşadıkları toprağı ta­rıma elverişli hale getirmişlerdir.
  3) Tarihdeki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır.
  4) Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir.
  5) Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır. Başlıca buluşları şunlardır; Yazı, tekerlek, 60 tabanlı sayı sistemi, çemberin 360° oluşu, tarihdeki ilk güneş ve ay takvimleri, yıldızların burçlara ayrılması. Ta­rihin ilk yazılı destanları olan Gılgamış ve Yaradılış des­tanlarını yazmışlar, damga ve silindir şeklindeki mühürleri ve çömlekçi çarkını icat etmişlerdir.
  6) Urgakina, rahiplerin sömürü­süne karşı tarihin ilk ihtilalini gerçekleştirdi ve bunun son­rasında tarihin ilk yazılı kanunlarını yaptı. Bu kanun­larda özel mülkiyeti koruyucu hükümlere yer verdi.
  7) Ziggurat adı verilen tapınaklar yaparak, bunları okul, depo ve rasathane olarak kullanmışlardır.
  8) Ekonomik yaşam tarıma dayanmıştır. İhtiyaç duy­dukları madenleri almak içinde dış ticaret yönelmiş­lerdir.
  9) Öldükten sonra yaşamın devmına inanmadıkla­rından mezarlara eşya koymamışlardır.
  10) Bir süre Akadların egemenliğinde yaşadılar.turkeyarena.net Egemenliklerini yeniden kazandıkları bu dönemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.
  11) Dünyanın ilk yazılı kanunu MÖ 2375 yılında başa geçen Sümer Lağaş Kralı Urukagina tarafından yapılmıştır. Bu kanunlar ile özel mülkiyet ve aile hukuku düzenlenmiş, kimsesizler ve güçsüzler korunmuştur.
   


Sayfayı Paylaş