Sümerce ve Türkçe Arasındaki Benzerlikler

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 16 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Sümerce ve Türkçe Arasındaki Benzerlikler
  Sümerce, Sümerlerin Güney Mezopotamya’da M.Ö. 4. binyıldan itibaren konuştukları dildir. Bilinen ilk yazılı dildir. M.Ö. 2000 yıllarında Akadca bölgede konuşma dili olarak Sümercenin yerini almış, Sümerce ise bilimsel ve dinsel bir dil olarak M.S. 1.yy’a kadar varlığını sürdürmüştür.

  Osman Nedim Tuna
  Sümerce ile Türki diller arasında tarihi bir ilgi bulunduğu iddiasını 168 kelime ve gerekli açıklamalarla destekleyen Osman Nedim Tuna 1962’de doktora için gittiği Amerika’da, bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırmış ve 1982’de çalışmalarını topladığı Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi adlı eseri, altı başlık altında toplanmıştır: 1. Giriş; 2. Sümerce Türkçe Ses Denklikleri ‘Kurallar’; 3. Malzemenin Tartışılması, Metod ve Yorum; 4. Sonuç; 5. Son Söz; 6. Kaynakça ve Kısaltmalar.

  Bilim adamlarının Sümerce ile ilgili düşünceleri
  Hartmut Schmokel, Sümer dili konusunda şöyle demektedir:
  Kelime yapısı bakımından Sümerce,heceli bir dildir.Bu tip bir dil Avrupa’da Fin-Uygur ve Asya’da da Türk dilleri tarafından temsil edilir.Genellikle tek heceli ve değişmez bir kökün,kendi başına anlamı olmayan eklerle kullanımından oluşur.Bu dilin bir diğer ayırt edici karakteri,aynı kelimenin çok anlamlı olmasıdır ki,örneğin Çin dilinde olduğu gibi,inişli-çıkışlı,ince ve kalın sonlama biçiminde vurgulama gerektirir.

  Leonard Woolley ise Sümer dili konusunda şöyle der:

  (Mezopotamyaya) gelen sonuncu göçmenler Sümerler oldular.Bunlar yazılara ‘kara kafalar” diye aktarılan siyah saçlı bir halktı ve etimolojik bakımdan değilse bile,yapısı bakımından eski Turan türkçesine benzeyen heceli bir dil konuşuyorlardı.
  Louis Huot:
  Bizim yazıları anlamaya başladığımızdan beri, MÖ. 2500 yılları boyunca yazılan Sümercenin dil kökeni belirsizliğini korumaktadır. Daha 1869’ da, Fransız Jules Oppert, ne assurca ve ne de Babilce olan bu tablet diline Sümerce demişti. Fakat bu dilin bilimsel bakımdan varlığını temellendirmek ancak 1923 yılında Arno Poebel’in Sümer Gramerini yayınlamasıyla olmuştur. Bu dil,heceli bir dildir ve yapısal olarak diğer bir çoğuna (bu arada örneğin Türkçeye ) benzemektedir. Fakat ses değeri,fonetik bakımdan,ölü veya yaşayan hiçbir benzeri yoktur.

  Sümerce ve Türkçe Arasındaki Benzerlikler
  Sümerler,’yer’e ‘ki’,göğe ‘an’,rüzgara da ‘yil’ ;yer ve gökten oluşan evrene An-ki demişlerdir. Türkçe ve Moğolcada, yer, yir, kır, tan, yel, yil , tengri, tengere sözcükleri, Sümerlerle benzeş ses ve anlamda olmak üzere,günümüzde de yaşamaktadır.

  Sümerlerin çivi yazılı metinleri birçok bilim adamı tarafından incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda ortaya çıkan şudur ki: Sümer sözcükleri, genel olarak Türk lehçelerinde kullanılan sözcüklere benzemektedir. Hatta bazı deyimler aynen tekrarlanmaktadır. Örnek olarak çibin, Sümercede “sinek” anlamına gelen bir kelimedir. Günümüz Türkçesinde unutulmaya başlayan cibindirik, cibinlik kelimesi sineklerden koruyucu perde anlamına gelmektedir.

  Sümerce Karaçay Türkçesi Türkiye Türkçesi
  az az Az
  baba ata Baba (ata)
  gaba gabara Yünlü yelek
  daim dayım Doyum, doyma
  me men Ben
  mu Bu, ol Bu, o
  ne ne Ne
  Ru ur Vur
  Er er Er, asker
  Tu Tuv- Doğ-
  Tud tuvdu doğdu
  Ed öt geç
  Çar çarh çark
  guruvaş karavaş Kadın köle
  uş üç üç
  üd ot Od, ateş
  Uzuk uzun uzun
  Tuş tüş- in-, aşağı inmek
  Eşik Eşik Eşik ,kapı
  Aur avur ağır
  Jau Jav/cav Yağ
  Jen Jer/cer Yer
  Egeç egeç kızkardeş
  Or or Orak çalmak
  Kal kal- Kal-
  Kız kız Kız
  Kuş kuş Kuş
  Uat uvat- Ufala-, kır-
  Jarık Jarık/carık Aydınlık, ışık
  Jaz Jaz/caz- Yaz-
  Jün Jün/cün Yün
  Jol Jol/col Yol
  Jır Jır/cır Türkü, şarkı (Ir)
  Jarım Jarım/carım Yarım
  Çolpan çolpan Sabah yıldızı
  Çibin çibin Sinek (cibin-lik)
  İrik İrk/irik 5 yaşındaki koç
  Kur kur Kur-
  koru koru Koru-
  küre küre Küre-
  Kadau kadav Sürme kilit
  Kan kan Kan
  San san Sayı
  ikki eki İki
  Buz buz Boz
  Üz üz Kopar
  Süz süz Süz
  Ez öz Öz, kendi
  Ör öl Öl
  ul ul Oğul
   


 2. SeçiL Well-Known Member

  teşekkürler çok sağlun
   

Sayfayı Paylaş