Sultan Abdülhamid Han Yazı

Konusu 'Masal ve Hikayeler' forumundadır ve CAN tarafından 12 Haziran 2016 başlatılmıştır.

 1. CAN Well-Known Member


  SULTAN ABDÜLHAMİD HAN

  Sabateistlarin ve onların uşağı olan mason ların jön türk hareketi ile başlayan ve ittihat terakki ile devam eden sürecde bitirmeye çalıştılar. Çünkü sabateist lerin önündeki engeldi,,hala o sabatesitlerin torunları ,onu bu millete kızıl sultan diye anlatıyorlar...

  İkinci Sultan Abdülhamid Hân, tahta çıktığı 1876 yılından günümüze, hiçbir dönemde aktüalitesini kaybetmedi. Ne bizde, ne de dış basında ve yayında... Hâlâ kendisinden bahsettiriyor. Ve böyle sürüp gideceğe benziyor.

  Batı, Sultan Abdülhamid Hâna kızgındır, kırgındır, hınçlıdır. 33 yıl, emperyalizmin, en azgın döneminde, yolunu kesmiştir. Kendisini üstün zekâlı sayan Avrupalıyı atlatmıştır. Hem de ataları gibi asker gücüyle değil. Diplomatik dehâ ile...

  Yahudi; İsrail’in kurulmasını yarım yüzyıl geciktirdiği için ona diş bilemektedir. Yunanlı; 1897’de Atina kapılarına indiği için nefret ediyor, Megali İdea’yı geciktirmiştir. Ermeni; Doğu Anadolu’da Hamidiye gönüllü süvari alaylarını kurup, Ermenistan projesini ebediyen tarihe gömdüğü için... İngiliz; onun hilâfet politikası ile ter döktüğü için... Hindistan denen muhteşem kıtada her hafta Cuma hutbesi Sultan Abdülhamid adına okunduğu için... Çinli; Döngenlerin (Çinli Müslümanların) soykırımına karşı çıktığı için... Rus; Balkan İttifakını önlediği için... Fransa; eyaletimiz Tunus’u 1881’de hayasızca işgal etmesini asla tanımadığı için (ancak Lozan’da tanıdık)...

  Sultan Abdülhamid Hân, İmparatorluğu derleyip toparlamaya çalışarak çöküntüyü durdurmaya çalıştı. Binâenaleyh iç etkenler, Türk imparatorluğunun yıkılmasında, dış etkenler derecesinde ağırlıklıdır. Dış ve iç muhalefet, her türlü vasıtaya baş vurdu: İftirâ, yalan, itham, komplo, darbe, sûikasd, bomba, gasb, yağma, aşırma, ayaklanma ve benzerleri... Enver Paşa, 30 yaşında devleti ele geçirip iki milyon Türk’ün ölümünü hazırladı. Talat Paşa, ona yardımcı olmuştur. Sonra Cemal Paşa gelir. Demokrasiyi uygulamak yerine maaşlı sürgünlü, hafiyeli sansürlü bir otokrasiyi, kanlı bir totaliter rejimi hâline getirdiler. Adriyatik’le Hind Okyanusu arasında devraldıkları imparatorlukta 10 yıl içinde düşmanı Polatlı’ya getirdiler.

  Bugün Türk milleti, İkinci Sultan Abdülhamid Hânın hizmetlerini, vatanseverliğini bilmekte, takdir etmektedir. Onun dehâsı artık tarih ilmi bakımından açığa çıkmıştır, âşikârdır, kabul edilmektedir...
   


Sayfayı Paylaş