Şuara Suresi Meali, Şuara Suresi Türkçe Meali

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 10 Şubat 2008 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Şuara Suresi Meali (Elmalılı Hamdi Yazır)
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1 - Tâ, Sîn, Mîm. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2 - Bunlar sana apaçık kitabın âyetleridir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]3 - (Resulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye adeta kendine kıyacaksın! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4 - Biz dilersek onların üzerlerine gökten bir âyet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilekalır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]5 - Bununla beraber kendilerine O Rahmân'dan yeni bir öğüt gelmeyedursun, ille ondan yüz çevirirler.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]6 - Üstelik (ona) "yalandır" dediler; fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]7 - Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]8 - Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]9 - Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]10 - Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]11 - "Firavun kavmine, hâlâ sakınmayacaklar mı?"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]12 - (Musa) şöyle seslendi: "Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]13 - "Ve göğsüm daralır, dilim dönmez, onun için Harun'a da elçilik ver." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]14 - "Hem onların bana isnad ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki, hemen beni öldürürler." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]15 - (Allah): "Hayır hayır" buyurdu, "haydi ikiniz âyetlerimizle (mucizelerimizle) gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz. (Onları) işitiyoruz." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]16 - "Haydin Firavun'a gidin de deyin ki: İnan biz, âlemlerin Rabbinin elçisiyiz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]17 - İsrail oğullarını bizimle beraber gönder." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]18 - "Â, dedi, biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yıllarını aramızda geçirmedin mi?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]19 - "Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]20 - Musa, "Ben, dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]21 - "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]22 - "O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olmandır. " [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]23 - Firavun şöyle dedi: "Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]24 - Musa cevap olarak: "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi'dir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]25 - (Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]26 - Musa dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, daha önce ki atalarınızın da Rabbidir."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]27 - (Firavun): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]28 - Musa devamla şöyle söyledi: "Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]29 - Firavun: "Benden başkasını ilâh tutarsan, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]30 - Musa sordu: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]31 - Firavun: "Haydi getir onu bakayım, doğrulardan isen" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]32 - Bunun üzerine Musa asâsını bırakıverdi; apaçık bir ejderha oluverdi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]33 - Elini de (koynundan) çekti çıkardı; bakanlara bembeyaz (görünen, nur saçan bir şey) oluverdi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]34 - Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]35 - "Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]36 - Dediler ki: "Bunu ve kardeşini eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]37 - "Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]38 - Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]39 - Halka, "Siz de toplanıyor musunuz? (Haydi çabuk olun)" denildi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]40 - "Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız" dediler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]41 - Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a "Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır, değil mi?" dediler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]42 - Firavun cevaben: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]43 - Musa onlara "Atın, ne atacaksanız" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]44 - Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un kudreti hakkı için şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz" dediler.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]45 - Ardından Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]46 - Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]47 - "İman ettik, dediler, Âlemlerin Rabbine " [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]48 - "Musa ve Harun'un Rabbine!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]49 - Firavun (kızgınlık içinde) dedi ki: "Ben size izin vermeden O'na iman ettiniz ha! Anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! Ama şimdi bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ke stireceğim, hepinizi çarmıha gerdireceğim!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]50 - "Zararı yok dediler nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]51 - "Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı, Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]52 - Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]53 - Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]54 - "Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]55 - "(Böyle iken) hakkımızda çok gayz (öfke) besliyorlar. " [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]56 - "Biz ise, elbette uyanık (ve tekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu.) [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]57 - Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]58 - Hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]59 - Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]60 - Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]61 - İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları "Eyvah, yakalandık! dediler.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]62 - Musa: "Hayır, aslâ! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yolunu gösterecektir."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]63 - Bunun üzerine Musa'ya "Vur asân ile denize" diye vahyettik; vurunca bir infilak etti, her bölük koca bir dağ gibi oluverdi, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]64 - Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]65 - Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık,[/FONT]
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]66 - Sonra da ötekileri suda boğduk. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]67 - Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]68 - Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]69 - (Resulüm!) onlara İbrahim'in kıssasını da naklet.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]70 - Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]71 - "Birtakım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız" dediler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]72 - İbrahim "Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]73 - "Veya size fayda veya zararları olur mu?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]74 - "Yok, dediler, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]75-76 - İbrahim dedi ki: "İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]77 - "Hep onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur)" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]78 - "O ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir," [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]79 - "Beni yediren, içirendir," [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]80 - "Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]81 - "O ki, benim canımı alacak, sonra diriltecektir. "[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]82 - "Ve hesap günü, hatamı bağışlayacağını umduğumdur." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]83 - "Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]84 - "Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]85 - "Ve beni naîm (nimeti bol) cennetin varislerinden eyle!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]86 - "Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. "[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]87 - "(İnsanların) diriltilecekleri gün, beni mahcub etme." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]88 - "O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]89 - "Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]90 - (O gün) Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]91 - Azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]92-93 - Onlara, "Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?" denilir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]94 - Ve arkasından hep onlar (putlar ve azgınlar) o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]95-96 - Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki:[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]97 - "Vallahi biz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]98 - "Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]99 - "Ve bizi hep o günahkarlar saptırdı." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]100 - "Bak bizim için ne şefaatçiler var,"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]101 - "Ne de yakın bir dost."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]102 - "Ah keşke (dünyaya) bir kere daha dönebilsek de, müminlerden olabilseydik." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]103 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]104 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]105 - Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]106 - Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]107 - "Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]108 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]109 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan ancak, âlemlerin Rabbidir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]110 - "Gelin, artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]111 - "Â, dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken, biz sana hiç inanır mıyız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]112 - Nuh dedi ki: "Onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]113 - "Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünsenize!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]114 - "Hem ben iman edenleri kovmaya memur değilim." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]115 - "Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]116 - Dediler ki: "Ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşa tutulanlardan olacaksın!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]117 - Nuh: "Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla itham etti." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]118 - "Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]119 - Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri, o dolu gemide taşıyarak kurtardık. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]120 - Sonra da arkasında kalanları suda boğduk. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]121 - Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]122 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]123 - Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]124 - Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]125 - "Haberiniz olsun ki ben, size gönderilmiş, güvenilir bir Peygamberim."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]126 - "Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]127 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir. " [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]128 - "Siz her tepeye bir alâmet bina edip eğlenir durur musunuz?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]129 - "Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]130 - "Hem tuttuğunuz zaman merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz." [/FONT]
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]131 - "Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]132 - "O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri vermekte,"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]133 - "Davarlar, oğullar,"[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]134 - "Cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar ihsan etmektedir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]135 - "Cidden ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]136 - "Dediler ki: "Sen ha vaaz etmişsin, ha vaaz edenlerden olmamışsın, bizce birdir."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]137 - "Bu sırf eskilerin âdetidir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]138 - "Biz azaba uğratılacak da değiliz." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]139 - Böylece onu yalancı saydılar; biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]140 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]141 - Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]142 - Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]143 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]144 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]145 - "Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]146 - "Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]147 - "Bahçelerin, pınarların içinde," [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]148 - "Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında," [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]149 - Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]150 - "Gelin! Allah'tan korkun da bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]151-152 - "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]153 - "Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]154 - "Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]155 - Salih "İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]156 - "Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]157 - Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]158 - Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]159 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]160 - Lût (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla itham etti. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]161 - Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan kormaz mısınız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]162 - "Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]163 - "Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]164 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]165 - "İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]166 - "Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]167 - Onlar şöyle dediler: "Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]168 - Lût "Doğrusu ben, dedi, sizin bu işinize buğzedenlerdenim."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]169 - "Yâ Rabbi! Beni ve ailemi onların yapageldiklerin(in vebalin)den kurtar."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]170 - Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]171 - Ancak (geride) bir yaşlı kadın kaldı. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]172 - Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]173 - Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, (uyarılanların) o yağmuru ne kötü bir yağmurdu! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]174 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]175 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]176 - Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla itham etti.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]177 - Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?" [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]178 - "Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]179 - "Gelin, Allah'tan korkun ve bana itaat edin." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]180 - "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız âlemlerin Rabbidir." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]181 - "Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]182 - "Ve doğru terazi ile tartın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]183 - "Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]184 - "O sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]185 - Onlar şöyle dediler: "Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]186 - "Sen de bizim gibi bir beşerden başka nesin? Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]187 - "Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten bir parça düşürüver." [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]188 - Şuayb, "Rabbim, yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]189 - Hülasa, onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. O cidden büyük bir günün azabı idi! [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]190 - Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]191 - Ve şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]192 - Ve muhakkak ki bu (Kur'ân) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]193 - (Resulüm!) Onu Rûhu'l-emin (Cebrail) indirdi; [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]194 - Uyarıcılardan olasın diye senin kalbin üzerine; [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]195 - Açık parlak bir Arapça lisan ile. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]196 - O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardı. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]197 - İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir? [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]198-199 - Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu o okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]200-201 - Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. (okuyup anladılar, ama yine de) acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]202 - İşte bu (azab) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]203 - O zaman "Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba?...diyeceklerdir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]204 - (Oysa dünyada iken) Onlar bizim azabımızı çarçabuk istiyorlardı. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]205 - Gördün ya artık onlara senelerce zevk ettirsek, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]206 - Sonra kendilerine vaad edilen (azab) gelip çatarsa, [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]207 - O yaşadıkları zevkin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]208 - Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]209 - (Onlar) ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]210 - Onu (Kur'ân'ı) şeytanlar indirmedi. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]211 - Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]212 - Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]213 - O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]214 - (Önce) en yakın hısımlarını uyar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]215 - Ve sana uyan müminlere kanadını indir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]216 - Şayet sana karşı gelirlerse, de ki: "Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım."[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]217 - Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.[/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]218 - O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]219 - Ve secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor.) [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]220 - Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]221 - Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]222 - Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]223 - Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]224 - Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyar. [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]225-226 - Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? [/FONT]
  [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]227 - Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna; haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akibete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. [/FONT]
   

Sayfayı Paylaş