Soyadı Değiştirme Dilekçesi Örneği

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Şubat 2015 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Ad ve Soyadı Değiştirme Dilekçe Örnekleri ve Örnek Karar

  Soyadı Soyismi Değiştirme Dilekçesi Örneği

  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  ANKARA  DAVACI :.......


  DAVALI :.......


  KONU :
  Soyadının değiştirilmesi istemidir.


  AÇIKLAMALAR :
  1- Soyadım ....... dır. ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve .......Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan soy ismini ....... olarak değiştirmek istemekteyim.

  2- ....... işi ile uğraşmaktayım, senelerdir isminin yanında mesleğini hatırlatan ............... lakabı ile de çağrılmaktayım.

  3- Adı ile birlikte ve soyadından fazla kullanılan ....... ismini soy ismi olarak almak istİyorum.


  YASAL NEDENLER : MK,HUMK Ve İlgili Mevzuat


  KANITLAR : Nüfus kaydı,tanık ve her tür kanıt.


  CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür


  İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile aslen nüfusta ....... olan soy isminin ....... olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederim.


  DAVACI

  .......
   


 2. EmRe Well-Known Member

  İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği


  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


  / ANKARA
  DAVACI :


  VEKİLİ :


  DAVALI :
  … Nüfus İdaresi Müdürlüğü.


  KONU :
  Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.


  AÇIKLAMALAR :

  1-
  Davacı müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında ......… ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve arkadaşları ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile ......… ismiyle tanınmaktadır.


  2-
  Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır.


  3-
  Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında ......… olarak geçen isminin …...... olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.


  HUKUKİ NEDENLER :
  MK, NK, HUMK ve diğer ilgili mevzuat.


  HUKUKİ DELİLLER :
  Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.


  SONUÇ VE İSTEM :
  Açıkladığımız sebeplerle nüfusta ......… ismiyle kayıtlı olan müvekkilin adının ......… olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin müvekkilin çocuğunun nüfus kayıtlarına baba adı olarak teşmiline karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…


  Davacı Vekili

  Av.
   
 3. EmRe Well-Known Member

  Soyadı Değişikliği Davası Örnek Karar

  TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ

  S ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  GEREKÇELİ KARARIDIR

  DAVACI : A.
  VEKİLLERİ : Av.
  DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
  DAVA : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
  Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  DAVA: Davacı vekili 05.10.2010 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ve ailesinin soyadının “S” olduğunu, S sözcüğünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamının “giyinişinden konuşma ve davarnaşılarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse” olduğunu, halk arasında bir hakaret olarak kullanıldığını, mevcut soy adının müvekkili ve dolayısıyla eşinin ve çocuklarının sosyal hayatlarını ve eğitim hayatlarını olumsuz etkilemekte, bunun yanısıra müvekkilinin iş hayatında olumsuz sonuçlara yol açtığını, bu nedenle müvekkilinin soyadının C olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  CEVAP: Davalı Nüfus İdare Temsilcisi duruşmadaki beyanında; takdiri Mahkemeye bıraktığını beyan etmiştir.
  GEREKÇE: Dava, nüfus kütüğünde yazılı “S” soyadının “C” olarak düzeltilmesine ilişkindir.
  Davacıya ait aile nüfus kayıt tablosu UYAP sisteminden çıkarılmış, soyisim tashihi isteyen davacının aranan kişilerden olup olmadığı ve yurt dışına çıkışının yasak olup olmadığı hususlarının tespiti için ilgili yerlere müzekkere yazılmış, gelen yanıtlarda soy isim tashihi istenilen kişinin emniyette ve İlçe Jandarma Komutanlığında suç kaydının bulunmadığı, aranmadığının, yurt dışına çıkış yasağının bulunmadığının bildirildiği görülmüş, davacının sabıkasız olduğu anlaşılmıştır.
  Medeni Kanunun 26.maddesine göre, haklı nedenin varlığı halinde, soyadın düzeltilmesi mümkün olup, S soyadı nedeniyle davacının çevresinde alay konusu olduğu, davacının bu durumdan rahatsızlık duyduğu, bu durum nedeni ile çevresinde rencide olup kendini mutsuz hissettiği, Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre dekişinin kendisini mutsuz eden ad ve soyadını değiştirmesinin haklı gerekçe olarak kabul edildiği, bu hali ile davacının davasının yerinde olduğu anlaşıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmişve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
  HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
  Davacının davasının KABULÜ ile “S” olan soyadının “C” olarak TASHİHEN TESCİLİNE,
  Masrafı davacıdan alınmak kaydı ile hüküm özetinin Mahkememizin yargı çevresinde yayınlanan yüksek tirajlı bir gazetede ilanına,
  Davacı ve vekili ile davalı nüfus idaresi temsilcisinin yüzüne karşı, C. Savcısının huzuru ile gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz için Yargıtay’a başvurma hakları hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup,usulen anlatıldı.
   

Sayfayı Paylaş