Solucan Hastalıkları

Konusu 'Sağlık-Genel' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Ocak 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  turkeyarena.com

  Solucan Hastalıkları

  Yuvarlak solucan nedir?
  Yuvarlak solucanlar boyca göze görünmeyecek ölçüde ufaktan, bir kurşun kalem kalınlığında ve 30 santim uzunluğu arasında değişmektedir. Bunlar normal toprak kurduna benzemektedirler.

  İnsana sirayet eden yuvarlak solucanlardan bazıları hangileridir?
  Bunların arasında trişinoz (trichinelle spiralis), domuz ve insanlarda bulunan yuvarlak solucanlar (ascaris lumbricoides), Kuzey Amerika kancalı solucanları (necator Americanus), eski dünyada bulunan kancalı solucan (ancylostoma duodenale) vb. bulunmaktadır.

  İnsanlara trişinoz kurdu nasıl sirayet eder?
  Bu parazitler genellikle domuzların adalelerinde kistler meydana getirirler, insanlar bu domuzlanın etini iyice pişirilmeden yedikleri zaman, bu kurtlar insanın vücuduna girer ve onun adalelerinde yerleşirler.

  Trişinoz genel bir hastalık mıdır?
  Evet. Dünyada yirmi sekiz milyon insanda bu hastalık olduğu tahmin edilmektedir. Bunların dörtte üçü Kuzey Amerika'da yaşamaktadır.

  Trişinoz ciddi bir hastalık mıdır?
  Trişinoz çok az vakalarda öldürücü olmaktaysa da, ciddi bir enfeksiyonu ölüme neden olabilmektedir.

  Trişinoz başarılı olarak tedavi edilebilmekte midir?
  Parazitler bir kez insan adalelerine yerleştiler mi buna karşı özel bir tedavi metodu yoktur.

  Trişinoz önlenebilir mi?
  Evet domuz etlerini ve gıda maddelerini yemeden önce iyice pişirmekle.

  İnsan kamçı solucanları, insanın neresinde bulunur?
  Genellikle insanın apandisitinin körbağırsağında barınır.

  Kamçı solucanları enfeksiyonu nasıl gelmektedir?
  Dışkı ile mikroplanmış olan topraklarda yaşayan kamçı solucanların yumurtalarının yiyecek maddeleriyle vücuda girmesiyle.

  Kamçı solucanların enfeksiyonu nasıl teşhis edilmektedir?
  Yumurtalarını hastanın dışkısında bulmakla.

  Kamçı solucanları apandisite neden olabilir mi?
  Bazı hallerde kamçı solucanlar akut bir apandisit krizine neden olmaktadırlar. Ancak, bu solucanlar apandisit vakalarının büyük çoğunluğunda bir ilişkileri olmamaktadır.

  Bu enfeksiyon nasıl önlenebilmektedir?
  Dışkıların sağlık kurallarına göre bertaraf edilmesi ve yemekten önce ellerin iyice yıkanması, yeterli önleyici tedbirler olarak kabul edilmektedir.

  Kancalı solucanlar insan vücuduna nasıl girmektedir?
  Özgür yaşamakta olan tırtıllı cinsleri deriyi delerek, deriden insan vücuduna girebilmektedir. Bunlar genellikle insan dışkısı ile mikroplanmış olan topraklarda yalın ayak gezenlerin ayak parmakları arasından vücuda girmektedirler.

  Kancalı solucan enfeksiyonu ciddi bir hastalık mıdır?
  Evet. Bu hastalık ciddi anemiye, ishale ve yetersiz beslenmeden gelen hastalıklara neden olmaktadır. Bu hastalığa yakalanan çocukların göbekleri şişmektedir.

  Gelişmiş kancalı solucanlar nerede barınmaktadır?
  Bağırsak kanalında.

  Kancalı solucanın teşhisi nasıl yapılmaktadır?
  Yumurtalarının insan dışkısında bulunmasıyla.

  Kancalı solucan hastalığı nasıl önlenebilir?
  Bütün yuvarlak solucan hastalıklarında olduğu gibi insan dışkısının ortadan kaldırılmasında çok dikkatli olunmaktadır. Ayrıca, enfeksiyon olduğu bilinen yerlerde kesinlikle yalınayak dolaşılmamalıdır.

  İnsanlarda bulunan "askaris" insanın neresinde barınır?
  Körbağırsakta, apandisitte ve kalınbağırsakta.

  Askarisin varlığının belirtileri nedir?
  Bunlar genellikle geceleri anus etrafında dolaşmaya başlarlar ve bu kesimde şiddetli kaşıntıya neden olurlar.

  Bu solucan en çok kimlerde olur?
  Çocuklarda.

  Askaris bazen bütün bir aileye sirayet eder mi?
  Evet, buna çok kez rastlanmaktadır.

  Askaris enfeksiyonuna nasıl yakalanılır?
  Askaris yumurtalarını yemekle. Anus etrafında enfekte olan deriyi kaşımakla yumurtalar insanın parmak tırnakları arasına sıkışabilir. Bundan sonra eller ve tırnaklar iyice yıkanmadığı hallerde, enfeksiyon başkalarına bulaşabilir ve kişi yumurtalı elini ağzına getirdiği takdirde kendisi de yeniden enfeksiyona yakalanabilir.

  Askaris teşhisi nasıl yapılmaktadır?
  Yumurtalarını dışkıda veya anusun derisinde bulmakla.

  Askerisler başka hastalıklara neden olurlar mı?
  Evet. Bazı hallerde akut apandisite neden olurlar. Ayrıca şiddetli kaşıntı sinirlerin bozulmasına, alınganlığa ve duygusal düzensizliğe neden olabilir.

  Askaris enfeksiyonu nasıl önlenilebilir?
  a. Şahsın temizliğine son derece riayet etmesi önemlidir.
  b. Tırnaklar kısa kesilmelidir.
  c. Tuvaletin oturulacak yerleri iyice ovularak silinmelidir.
  d. Enfekte oldukları bilinenler tedavi edilmelidir. Ayrıca bunların anus etrafında kaşınmaktan kendilerini alıkoymalıdırlar.

  İnsanda bulunan askaris domuzların bağırsaklarında bulunan yuvarlak solucanın aynı mıdır?
  Anlaşıldığına göre hayır. İki solucan birbirine tıpatıp benzemekteyse de, ne insandan domuza, ne de domuzdan insana enfeksiyon geçmemektedir.

  Askaris enfeksiyonu çok ciddi bir hastalık mıdır?
  Genellikle hayır. Derhal tedaviyle hastalık çabucak geçmektedir.

  Filarya nedir?
  Bu tropiklerde görülen ve insanı bitkin düşüren çok ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık çok küçük bir kurttan "wuchereria bancrofti" ileri gelmektedir. Kurtlar ayak ve kollardaki lenf kanallarını tıkayarak bu yapıların muazzam şekilde büyümelerine yol açmaktadırlar. Bu hastalık ayrıca "elefantiasis" olarak da adlandırılır.

  Yassı solucan nedir?
  Bu düz bir solucandır ve yuvarlak solucanlardaki gibi bir vücut boşluğu yoktur. Yassı solucanlarda genellikle emiciler vardır ve bunlar da insan vücuduna yapışmaktadırlar.

  Yassı solucanlar en çok nerede bulunur?
  Bunlar bütün dünya ülkelerinde bulunmaktaysa da, en çok sıcak iklimleri olan ülkelerde rastlanmaktadır.

  En genel yassı solucanlar hangileridir?
  a. Domuz yassı solucanı (taenia solium).
  b. Sığır yassı solucanı (taenia saginata).
  c. Balık yassı solucanı (diphyllobothrium latum).
  d. Köpek yassı solucanı (echinococcus granulosus).

  Bunlara neden yassı solucan denmektedir?
  Çünkü bunlar bir başa (scolex) bağlı bir seri düz parçalardan ibarettir ve uzun bir ölçü şeridini andırmaktadırlar.

  Yassı solucanlar genellikle nerede barınmaktadırlar?
  Bağırsaklarda. Bunlar burada kendilerini başları (scolex) ile demirlemektedirler.

  Yassı solucanlar enfeksiyonu genellikle nasıl meydana gelmektedir?
  Solucanların yumurtaları bulunan maddeleri yemekle. Böylece, balık yassı solucanı iyi pişmemiş balıktan gelmektedir, vb.

  Bağırsak solucanı (tenya) enfeksiyonu nasıl önlenebilinir?
  Balık, domuz ve sığır etleri iyi pişirildiği takdirde barındıkları kurtlar yok olacaktır. Böylece,bu maddeler yendiği zaman enfeksiyon tehlikesi ortadan kalkacaktır.
  Başka bağırsak solucanlarına gelince; örneğin köpek tenyası gibi, köpeğin dışkısı ile temastan kaçınılmalıdır. İnsan ve hayvan dışkılarının sağlık kurallarına göre ortadan kaldırılması önemli bir konu teşkil etmektedir.

  Bağırsak solucanları (tenya) ne kadar uzunlukta olabilir?
  Bunların uzunluğu bir santimetreden altı metreye kadar değişebilir.

  Bağırsak solucanları enfeksiyonu nasıl teşhis edilir?
  Gelişmiş solucan bağırsak kanalına yerleştikten sonra bu solucanın yumurtaları veya solucanın bir kısmı insan dışkısında bulunmakla teşhis konur.

  Bağırsak solucanı enfeksiyonun tedavi olması için solucanın başının bulunması neden gerekli olmaktadır?
  Bu solucanlar baştan aşağıya doğru büyürler. Eğer kafa bağırsaklardan çıkarılamazsa, solucan yeniden büyümeye başlayacaktır.

  Solucanın başı nasıl bulunur?
  Tedavi olmakta olan vakalarda dışkı toplanmakta ve süzülmekte, böylece solucanın başı çıktığı zaman bulunmaktadır.

  Muhtelif tip bağırsak solucanları enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?
  İnsan bağırsaklarında yaşayan birçok solucan türünü yok eden çeşitli özel ilaçlar vardır. Bu ilaçlardan bazıları «Tetrachlorethylene ve Hexylresorcinol» gibileri birçok tip solucanları telef etmektedir. Başka ilaçlar, "Chenopodium" yağı veya "Gentian violet" gibi ilaçlar yuvarlak solucanları imha etmekte daha yararlı olmaktadırlar. Bu rahatsızlıklar için doktora gerekli olan bilgiler açık açık anlatılmalıdır. Gerekli ve yoğun tedaviler tatbik edildiği hallerde bütün solucanlar tedavi edilebilmekte ve tali kötü sonuçlar kalmamaktadır.

  Ekinokokküs kisti nedir?
  Bu köpek yassı solucanlarının yumurta türüdür. Gelişmiş olan solucan çoğunlukla köpeklerde bulunur. İnsan, ortadaki ev sahibi görevini yapar. Genellikle koyunlar, sığırlar ve domuzlar depo vazifesini görürler, fakat birçok halde insan enfeksiyonu da görülmüştür.

  Ekinokokküs insanlarda ciddi bir enfeksiyon mudur?
  Evet. Yumurtalar karaciğere, akciğerlere ve bazen de beyine sirayet ederler. Böylece de çok ciddi belirtilere neden olabilirler.

  İnsanda ekinokokküs enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?
  Bu genellikle cerrahi müdahale gerektiren ve kistin enfekte olan organdan alınması ile sonuçlanır. Bu durum eğer enfeksiyon beyin, ciğer veya karaciğere sirayet etmişse çok vahim olabilir
   


Sayfayı Paylaş