Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

Konusu 'Diğer Dersler' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar

  1. Sıyası partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.

  2. Sıyası partilerin malı denetimini Anayasa mahkemesi yapar.

  3.Sıyası partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanır.

  —Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine millet egemenliğine ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Aykırı olması hali temelli kapatma sebebidir. Anayasa mah. dava konusu fiillerin ağılığına göre siyasi partinin devlet yardımından tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

  4.Temelli kapatılan bir parti bir başka adla acılamaz

  5. Sıyası partinin kapatılmasına sebep olanlar 5 yıl sureyle bir baksa partinin kurucu üyesi olamazlar. Anayasa mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla sure başlar.

  6. Yabancı devlet kuruluşları, gerçek veya tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.

  NOT: Siyasi partinin kapatılmasında Anayasa mahkemesinin 3/5 oyu şart koşulmuştur.

  —Mal Bildirimi: Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar bundan istisna edilemez.

  —Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir

  Vergi ödevi:-Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

  —Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı gerekir

  —Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

  —Vergi, resim, harç veya benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirim oranlarında değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

  Dilekçe Hakkı: Vatandaşlar ve karşılık esası gözetilmek kaydıyla yabancılar kendileriyle veya kamuyla ilgili şikâyetlerini yetkili makamlara veya TBMM ne bildirebilirler.
   


Sayfayı Paylaş