Sınıf İçin Öğretim Teknikleri

Konusu 'Kpss Eğitim Bilimleri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 12 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Sınıf İçin Öğretim Teknikleri
  Gezi
  Okul ve sınıf çalışmalannı tamamlamak, ünitede geçen konulan doğal ortamında görmek ve okul-yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaret tekniğidir. En önemli faydası ilk elden somut öğrenme yaşantıları sağlamasıdır. Bu amaçla öğrenciler öğrenme konulannın gerçekleştiği doğal ortamda bulunmalan sağlanır.

  Öğretim, sınıf ve okulda olduğu kadar, okul dışı etkinlikler yoluyla da oluşmaktadır. Planlı ve düzenli bir biçimde yapılan etkinlikler öğrencinin yeni ve istendik davranışlar edinmesine yardımcı olur. Bu etkinliklerden birisi olan gezi, okul ve sınıf içi çalışmaları tamamlamak daha anlamlı kılmak amacıyla ugulanan planlı ziyaretlerdir. Bu teknik olayları, durumları gerçek görünümüyle tanıma, takdir etme ve bilgileri asıl kaynağından elde etmek amacıyla uygulanır. Bu teknik bir konunun ya da ünitenin başlangıcından ve sonunda uygulanabileceği gibi, bazen bir konu sadece gezi tekniği ile de işlenebilir. (Bilen, 2006)

  Özellikleri
  • Olayları gerçek ortamda görülür ve ilk kaynaktan bilgi alınır.
  • Öğrenme konusunun oluşumu ve koşulları ile nesne ve materyal doğal ortamında incelediği için etkili bir tekniktir. Katılan tür öğrencilerin gözlemi yapmasına olanak sağlamalıdır.
  • Gezi iyi planlanmalıdır. Gezi yapılacak kurumdan ve okul müdürlüğünden izin alına rak gezi programının bütün boyutları öğren çilerle birlikte planlamalı ve yürütülmelidir.
  • Gezi sonuçları sınıfta tartışılmalı ve raporlaştırılmalıdır.

  Gözlem
  Öğrenclierin gerçek hayat içinde ya da ortamlarda (laboratuar, sınıf) olayları, nesne leri, insanları bir plan dahilinde izlemeye da yalı bir tekniktir. Öğrencilerde araştırma eğilimini ortaya çıkarır. Doğrudan bilgi ve deneyime ulaştırır. Aynı zamanda birçok duyu organını devreye soktuğu daha sağlam ve kalıcı bilgiler oluşur. Okul - çevre ilişkilerini geliştirir. Birçok konu alanının öğretiminde kullanılır. Belirli bir nesne, olay ya da durumla ilgili bilgi toplama ve inceleme yapma amacıyla yapılır. Öğrenciler öğrenme konularıyla ilgili, müze, fabrika, sağlık kuruluşu, dağ, orman, göl gibi yerlere götürülerek gerçek ortamda bilgi toplanabilir.

  Etkili uygulanabilmesi için;
  • Gözlemin planı yapılmalı
  • Hedef açıklanmalı uygulama ve kurallar öğrencilerle birlikte planlanmalı
  • Tarih, zaman, süre, materyal iyi belirlenmeli
  • Öğrencilerin neye dikkat edecekleri ve ne yapacakları önceden iyi belirlenmeli
  • Gözlem sonuçları değerlendirilmeli Sınırlıklari;
  • İzin alma, prosedürü uygulamadaki zorluklar
  • Gözlem yapılacak yerlerdeki tehlikeli ve riskli durumlar
  • Öğrencilerin kontrolü ve katılımında zorluk
  • Planlaması ve uygulanmasındaki ekonomik ve zaman sorunu

  Görüşme
  Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktarmaya dayalı bir tekniktir. Uzman kişi sınıf ortamına getirebilir veya görüşme ziyaret etme şeklinde gerçekleştirilir. Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkilayici olabilir. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimleri sağlanır.

  Sergi
  Öğrencilerin, öğrenim sürecinde ürettikleri ürünlerin (resim, şiir, komposizyon, heykel vb.) değerlendiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. Yapılmış ya da üretilmiş olan nesne, model, sanat eseri vb. ürünlerin değerlendirilmesi yapılır. Hazırlanan ürünler; sınıf sergileri, fuarlar, şiir, kitap, resim, heykel sergileri gibi etkinliklerle ortaya konulur ve incelemeye sunulur. Bu teknikte öğrencilerin yaratıcılığı, üretkenlikleri, becerileri geliştirilir ve öğrenme süreci ile ilgi çekici, doyum sağlayıcı bir anlama kavuşur. Öğrenci aynı zamanda yaparak - yaşarak ve planlı iş yapma alışkanlıkları kazanır.

  Belli bir konunun açıklanması için birçok çalışmanın izleyicilere sunulmasıdır. Sınıf içi öğretim etkinlikleri pekiştirme amacı için faydalı bir tekniktir. Sergide daha çok duyu organına hitap eden öğrenim yaşantıları sağlanır. Genelde dönem veya yılda bir yapılır. Resim dersinde bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesi, öğrencilerin yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesi, öğrencilerin yıl boyunca yazdığı şiirlerin sergilenmesi gibi. Sergiler genelde öğrenciler tarafından hazırlandığı için yaparak, yaşayarak edinilen yaşantıları içerir. Bu nedenle önemli bir tekniktir. Sergiler, görme yoluyla öğrenme sağlar.turkeyarena.net Öğrencinin aktif katılımı, yaratıcılık, estetik, artistik ve yöneticilik becerilerini geliştirir. (Tan, 2005) Sergi iyi plan, kapsamiı bir hazırlık, tüm öğrencilerin katılımının sağlayacağı bir organizasyon, zaman ve emek ister.

  Ödev
  Öğrencileri yeni öğrenilecek ünite veya konuyu hazırlamak konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, sınıfta işlenilen ve konuların tekrarını (pekiştirilmesini) sağlamak için yaptırılan çalışmalara ödev denir.
  Ödev, öğrencilerin sınıf dışında yaptığı ek öğrenme etkinliği olarak gerçekleştirilir. Ödevin en önemli amacı sınıfta anlatılan ve kavranın konular bir tür tekrar etme, pekiştirme ve alıştırma olanağı sağlamasıdır.

  ödevlerin özellikleri
  • Ödev dersin hedeflerine (öğrenci kaza-nımlarına) uygun olmalıdır.
  • Ödev, öğrencinin bireysel olarak yapabileceği içerikte öğrencinin düzeyine uygun olarak) verilmelidir. (Ödev vermede dikkat edilecek en önemli özellik bireysel olarak planlanması, yapılabilmesi ve sonuç alınabil-mesidir.) Zor ve karmaşık ödevleri yapamayan öğrenciler başkalarından yardım istemekte ve bu sürede olumsuz psikolojik durumlar yaşamaktadırlar.
   


Sayfayı Paylaş