Silah Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 17 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Silah Ruhsatı için Gereken evraklar
  Silah Ruhsatı İçin istenen belgeler

  Silah ruhsatı için gerekli genel belgeler
  Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

  • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
  • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
  • Silah ruhsatı istek formu, (İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek.)
  • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi, (Dilekçede silah ruhsatı için olduğu belirtilecek.)
  • Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
  • İkametgah belgesi, (1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereğince arkası mıntıka karakolundan tasdik ettirilecek.)

  Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.

  Ayrıca bunlara ilaveten
  Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden
  Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden) (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).
  Emekli Kamu Görevlilerinden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden
  Emeklilik Onayı, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

  Yönetmelik Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden

  Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden
  Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,
  Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından
  Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak resmi yazı,
  Sarraf ve Kuyumculardan
  Esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.
  Pilotlardan
  Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı,
  Büyük Toprak Sahiplerinden
  Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.
  Büyük Sürü Sahiplerinden
  Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinden alacakları yazı.
  Müteahhitlerden
  Şirket halinde müteahhitlik yapanlardan, Ticaret Odalarından alacakları Ticari Sicil Kaydı ve müteahhitlik karnesi, kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise Ticaret Odalarından alacakları müteahhit olduklarını belirten belge ve vergi mükellefi olduklarını belirtir Vergi dairesinden alacakları yazı, Şirket halindeki müteahhitlerden ayrıca, ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti,
  Akaryakıt Bayilerinden
  İlgi kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti.
  Arıcılardan
  İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı.
  Avukatlar ve Noterlerden
  Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi, Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi.
  Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden
  Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge.
  Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sporcu Lisansı. (Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir).
  Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden
  (Av Tezkeresi almak isteyen vatandaşlar 5 yıllık harç bedelini yatırdıkları takdirde kendilerine 5 yıllık Av Tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise, süresiz yivsiz tüfek sahipliği belgesi verilir.) İkamet edilen yerin Kaymakamlığına hitaben dilekçe.
  Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden
  İşyerinin kendi mülkiyetlerinde veya kiralandığını kanıtlayan belge, 2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname

  Bunların dışında Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek mensuplarından

  Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden
  Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.
  Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden
  Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.
  507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden
  Birlik, federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel kurul üyelerinden, seçildikleri birlik, federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.
  Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmişanlar hariç olmak üzere)
  Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.

  Kaynak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Halk İçin Emniyet, Adalet İçin Hizmet
   


Sayfayı Paylaş