Ses Bilgisi ve Yazım Test Soruları

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 26 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Ses Bilgisi ve Yazım Test Soruları
  1. Haftada kırk sekiz saatlerini okulda geçiren Amerikalı çocuklar, elli dokuz saatlerini okulda ge­çiren Japon yaşıtlarından daha saldırgan. Psikologların belirttiğine göre sorunun asıl kaynağı ailelerin çocuklara ilettikleri net olmayan mesajlar.
  Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?
  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
  A) Her şey, onu ustaca kullanmayı bilene yakışır.
  B) Deyimler, halkın yaratma gücünü gösteren sözlerdir.
  C) Sözcükler kimi kullanımlarda gerçek anlamla­rından uzaklaşır.
  D) ikilemeler anlamı geliştirir ve anlatıma güç ka­tar.
  E) Türkçede, konuşmada geçen her ses yazıya kendi harfiyle geçiyor.


  3. (I) Araştırmalara göre suçluların yüzde yetmişinin hayvanlara eziyet edenler arasından çıktığı anla­şılmıştır. (II) Bu nedenle topluma yararlı kişiler ola­rak yetişmeleri için çocuklara hayvan sevgisi aşılamalıyız. (III) Hayvanlara acıyanlar, hayvanları se­venler, insanlara da duygulu davranır. (IV) Onlar güçsüzleri korur, acı çekenlere yardım ederler. (V) Hayvana bakan çocuklarda kendine güven, sorum­luluk duygusu pekişir.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?
  A) I.B) II. C) III. D) İV. E) V.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?
  A) Çalışma kişinin değer yargıları arasında erdem olarak yer almalıdır.
  B) Her çağda, her çevrede çalışmanın insana saygınlık kazandıracağına inanmalıyız.
  C) Çalışma, her türlü amaca erişilmesi için gerekli araç olarak değerlendirilmelidir.
  D) Çalışma inancı insanoğlu için vazgeçilmez bir inanç olmalıdır.
  E) Çalışma, mutluluk kaynağı, uygarlık simgesi olarak benimsenmelidir.


  5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daral­ması vardır?
  A) Sabah kalktığında mutlaka kitap okuyor.
  B) Her akşam mutlaka buraya uğruyor.
  C) Pazar günleri kardeşiyle ormanda koşuyor.
  D) Beni gördüğünde hep sizi soruyor.
  E) Yapraklar da yavaş yavaş sararıyor.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
  A) istediklerini en kısa zamanda sana ulaştırırım.
  B) Bu yazı, Fethiye'de geçirmeyi düşünüyor.
  C) Verdiğin kitapları iki gün içinde okumuş.
  D) Bu kentin en çok sabahlarını severim.
  E) Artık o da biliyor ki sabrım taşıyor.


  7. Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyu­muna uygun olduğu halde, bu kurala aykırı ek­lenmiş bir eke örnek vardır?
  A) Akşamki maçı mutlaka izleyeceğim.
  B) işlerin böyle olacağını biliyordum.
  C) Köşedeki saatçiye gidip geleceğim.
  D) Uyurken rahatsız etmeyin çocuğu.
  E) Onunla görüşmeye sabahleyin gidecekmiş.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapı­labilir?
  A) Bugünlerde sınav nedeniyle gençlerin kafası karışık.
  B) Bugünlerde en çok konuşulan konu kadın er­kek ilişkisi oldu.
  C) Yazın kişisel gelişim kurslarına katılmayı düşü­nüyorum.
  D) Verilen soruları bir günde çözemeyeceğini söyledi.
  E) Gelecek yıl başka bir kentte yaşayacakmış.


  9. Bileşik sözcükler ve yer adları dışında Türkçede "b" ünsüzünden önce "n" ünsüzü gelmez.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) İyice yaşlanmış, kanburu çıkmıştı kadıncağızın.
  B) Birkaç gün için İstanbul'a gitmem gerekiyor.
  C) Her çarşamba arkadaşlarla burada buluşuyo­ruz.
  D) Nöbetçi onbaşıdan öğrendik gideceğimiz yeri.
  E) Tamburun yanık sesi eski günlere götürdü beni.


  10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yok­tur?
  A) Kardeşimle gelen benim yaşıdımmış.
  B) Çalışgan insanlar çalışmayı tercih eder.
  C) Toplumdaki sorunlar devletçe ele alınmalı.
  D) Bu yaz arkadaşlarla Anteb'e gideceğiz.
  E) Konseri ayakda da olsa izleyecekler.


  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Akılını kullanan öğrenci çalışmaya ilk günden başlar.
  B) Toplum olarak güzellik duygumuzu yitirdik.
  C) Ben öykülerimin anlaşılır olması için çalışıyo­rum.
  D) Tembellik bir şair olarak bana çok şey kaybet­tirdi.
  E) Yazarın yazdıklarında yaşamına dair ipucu aramak boşunadır.


  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Çalışmasına karşın çok iyi notlar alamıyordu.
  B) Kapalı havalardan sıkıldığını söylüyordu.
  C) Güneş, yüzünü bugün göstermeye başladı.
  D) Kendisini aramıyan birçok arkadaşına kırılmıştı.
  E) Sorunlarını kendisi çözmeye çalışıyordu.


  13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
  A) Sanatdan kimseye zarar gelmemiştir.
  B) Bizi yukarda, odasında, bekliyormuş.
  C) Ağız ağıza vermiş, bir şeyler konuşuyorlardı.
  D) Herkese dostça davranmaya çalışırdı.
  E) Kitabın birinci cildini okumuştum.


  14. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapıl­mıştır?
  A) Sanatçının başarısı hayalinin gücüne bağlıdır.
  B) Sanatçı, hayatı tanırsa daha başarılı olur.
  C) Sanatçı, herkesçe beğenilmeyi amaçlamamalı.
  D) Sanatçı için üslup konudan da önemlidir.
  E) Sanatçı, yapıtlarıyla karamsarlıkları silmelidir.


  15. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Gelirken çok sevdiğim bir arkadaşa rastladım.
  B) Bu kışı üstteğmen olan oğlunun yanında ge­çirdi.
  C) Çocuğun okul taksitini dün yatırabildim.
  D) Hepimiz sevgiye, dostluğa, yardımlaşmaya muhtacız.
  E) Hastalıktan iyice kamburlaşmıştı kadıncağız.


  16. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır?
  A) Karabük'e bir kez gitme fırsatım oldu.
  B) Otelin aşçısı oldukça yetenekli biriydi.
  C) Kimliğine cinsiyeti yanlış yazılmıştı.
  D) Katı bir devletçilik anlayışı vardı.
  E) Hukuğun inceliklerini çok iyi bilirdi o.


  17. Aşağıdakilerin hangisinde "Ulama, sözcüklerin yazımını etkilemez." kuralına aykırılıktan kaynak­lanan bir yazım yanlışı vardır?
  A) Vadiyi uzun uzun seyretti.
  B) Hanımelleri ne güzel açmıştı!
  C) Ben gideyim artık, çok geçoldu.
  D) iç açıcı bir havası vardır buraların.
  E) Her an kötü bir şey olur diye kaygılanıyordu.


  18. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Salondaki kristal avize hoşuma gitmişti.
  B) Yürümeye dermanı kalmamış zavallının.
  C) Çocuklar el ele tutuşup yürüdü.
  D) Böyle diyip işin içinden sıyrılamazsın.
  E) Görgüsüzlüğü her halinden anlaşılıyordu.


  19. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Kimileri ahlâkı işe yaramaz değer yargıları ola­rak görür.
  B) Hiçbir siyasetçi, kendisini toplum çıkarlarının üstünde tutmamalı.
  C) isteyenlerin dışarı çıkmasına izin vermişti öğ­retmenimiz.
  D) Onunla görüştükten sonra hemen eve döne­ceğim.
  E) Çağırılmadığı halde o düğüne gitmek istiyordu.


  20. Aşağıdakilerin hangisinde "ünsüz değişimi" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
  A) Ard arda gelen sorunlar gözümü iyice yıldırmıştı.
  B) Aç açına akşama kadar çalıştırmışlardı hepi­mizi.
  C) Kitap kolilerini bir köşeye üst üste koymuştu.
  D) Kazancı bir aylık geçimlerine ucu ucuna yeti­yordu.
  E) Eşe dosta danışmadan bir karar vermemelisin.
   


Sayfayı Paylaş